Rwanda - Leg og læring i hjemmene

Projektets mål er at udbrede leg som et essentielt element i børns udvikling. Forældre til børn i alderen 0 – 3 år vil blive undervist i, hvordan de gennem leg kan stimulere deres børn til større læring og trivsel. Aktiviteterne skal være med til at understøtte, at børnene kan nå deres udviklingsmæssige milepæle i treårsalderen. 

Vi ønsker at afdække både tilsigtede og eventuelt utilsigtede ændringer af børns sociale adfærd og trivsel som følge af vores legebaserede tilgang til læring og udvikling. Dette vil blive målt og dokumenteret med henblik på at udbrede aktiviteterne yderligere i samfundet.

Modtagere: 1.200 børn

Aldersgruppe: 0 – 3 år

 

Forventede resultater

  • Forbedret legekvalitet med henblik på børns læring og trivsel
  • En stærkere bevægelse omkring leg, herunder organisatorisk læring og inddragelse af interne og eksterne interessenter, som kan sikre en større udbredelse af legebaseret læring