Aarhus Lokalforening

Velkommen til Aarhus lokalforening

Red Barnet er den ældre lokalforening i Red Barnet, og vi har siden 1945 arbejdet på at skabe positive fællesskaber for børn, unge og familier i udsatte positioner. I dag er vi et skønt fællesskab med ca. 200 superseje og engagerede frivillige, der arbejder for verdens bedste sag - uanset om det er gennem aktiviteter med børn, unge og familier eller gennem fundraising, administrative opgaver eller udbredelse af bevidsthed, så hjælper enhver indsats med at gøre en forskel. 

Vores frivillige arbejde og aktiviteter har til formål: At yde hjælp til sociale udsatte børn og deres familier i Aarhus og omegn samt at skatte midler til Red Barnets hovedkontor for nationalt og internationalt arbejde for fattige og katastroferamte børn verden over. 

På siden her kan du blive klogere på: 

  • hvordan du kan være med 
  • vores mange aktiviteter 
  • hvordan du støtter vores arbejde. 

Vil du være frivillig?

Der er hele tiden brug for frivillige i Aarhus lokalforening. Du kan være med til at gøre en forskel ved at blive en del af Red Barnet Aarhus. Vi laver løbende aktuelle jobopslag på frivilligjob.dk.

Du er også altid velkommen til at kontakte os og høre mere om dine muligheder for at være frivillig sammen med os og om vores lokale aktiviteter. Tag fat i vores HR-team på aarhuslokalforening@redbarnet.dk, hvis du vil høre mere.

Vi forsøger at svare dig indenfor ca. 14 dage, uanset om du kontakter os gennem jobopslag eller via mail. 

Du kan finde andre relevante kontaktinformationer nederst på siden. 

Vores lokale aktiviteter:

Naturklubberne
Vi har to naturklubber en i Gellerup og en i Viby Syd. Klubberne er for børn i 6- til 12-årsalderen. Klubberne har særligt fokus på at skabe gode og givende oplevelser i naturen - specielt i den bynære natur. Børnene mødes en gang om ugen. Derudover bliver børnenes familier inviteret med én gang om måneden. Naturklubbernes formål er at give børnene læring om naturen samt skabe sociale relationer i deres nærmiljø. 

Familieoplevelsesklubben
Vores familieoplevelsesklub er en aktivitet for familier i Langkærparken. Klubben mødes til sjove aktiviteter én gang i måneden. Formålet er blandt andet at lære familierne, hvordan de kan bruge deres eget lokalområde - særligt udendørsarealerne - til gode aktiviteter, samt at give familierne positive oplevelser og nye relationer til andre familier. Klubben henvender sig til familier fra området med børn i alderen 6-12 år, som af økonomiske eller sociale årsager har en presset hverdag.

Foreningsmentor
Foreningsmentor bygger bro mellem foreningslivet og børn og unge, som af forskellige årsager står uden for fællesskabet. Den primære målgruppe er børn, hvis forældre ikke har mulighed for at sikre eller understøtte deres børns deltagelse i fritidslivet. Tilbuddet er særligt målrettet børn, der på forskellige måder er i risiko for at mistrives.

Sommerlejrene
Hver sommer afholder vi flere sommerlejre, hvor vi inviterer børn og unge, som af økonomiske eller sociale årsager, ikke har andre feriemuligheder. Deltagerne udvælges i samarbejde med Aarhus Kommune og boligsociale medarbejdere. Antallet af og tidspunktet for vores sommerlejre varierer fra år til år. Lejrene er understøttet af AFF.

Genbrugsbutikken
På Park Allé 5 i Aarhus driver vi vores egen genbrugsbutik med kvalitets børnetøj, legetøj og udstyr til børn i alderen 0-12 år. Du har mulighed for at aflevere brugt tøj, legetøj og udstyr i butikkens åbningstid. Du kan også følge butikken på Facebook og Instagram.

Kommunikationsteamet
Vores kommunikationsteam har ansvar for at kommunikere lokalforeningens historier ud til en vifte af interessenter, herunder potentielle frivillige, den brede offentlighed og sponsorer. Formålet er at skabe bevidsthed om lokale behov og succeser. Rollen involverer alt fra kommunikationsstrategier til digitale kampagner og indholdsproduktioner, der kan understøtte Red Barnets arbejde i Aarhus-området.

Økonomi- og fundraisingteamet
Fundraisingteamet arbejder for at sikre økonomisk støtte til vores projekter og aktiviteter. Rollen involverer udvikling og implementering af fundraisingstrategier herunder bevillingsskrivning, donorkultivering, eventplanlægning og digital fundraising. Målet er at opbygge stærke relationer til sponsorer og sikre bæredygtig finansiering til vores aktiviteter.

HR-teamet
HR-teamet har ansvar for at opretholde vores aktiviteter og vores frivilliges trivsel. Rollen indebærer både rekruttering, trivselssamtaler og afvikling af interne arrangementer i foreningen. Målet er at tiltrække, fastholde og understøtte gode, ansvarsfulde og dedikerede frivillige, der kan bidrage til et positivt og inkluderende fællesskab i vores lokalforening.

Støt vores arbejde og udsatte børn i Aarhus-området

Alle donationer går til projekter, der på den ene eller anden måde er med til at støtte børn, unge og deres familier i Aarhus og omegn.

Støtte og donationer kan overføres til:
 
Jyske Bank
Reg.nr.: 5078
Kontonummer: 1177006.

Eller via MobilePay: 47 44 56 

Hvor kan du følge os?

Instagram
Facebook

  • Vakant
  • Forperson

Bestyrelse og kontaktpersoner

Næstforperson
Helene Solhøj Nebel, 
Mail: Lederungelejraarhus@redbarnet.dk

Sekretær
Sandra Lauridsen
Mail: sekretaeraarhus@redbarnet.dk

Kasserer
Mail: kassereraarhus@redbarnet.dk

Kommunikationsansvarlig
Johanne Frisk
Mail:
 kommunikationlederaarhus@redbarnet.dk 

Fundraising
Mail: fundraisingteamaarhus@redbarnet.dk

HR-ansvarlig
Mia Madsen
Mail: aarhuslokalforening@redbarnet.dk

Naturklubberne
Mail: klubkoordinatoraarhus@redbarnet.dk

Lejrkoordinator
Helene Solhøj Nebel
Mail: lederungelejraarhus@redbarnet.dk

Aktivitetsansvarlig
Sofie Falk
Mail: lederaktiviteteraarhus@redbarnet.dk

Genbrugsbutikken
Mail: genbrugaarhus@redbarnet.dk
Tlf.: 21660203