Vær med til at hjælpe

Børn på flugt

Vær med til at skabe gode oplevelser og et trygt fællesskab for familier, der har været på flugt

Børn på Flugt er en indsats, der har fokus på at hjælpe familier, der har været på flugt. Vi hjælper dem ind i trygge fællesskaber i deres nye land og skaber gode oplevelser og samvær med familierne.

Som frivillig i en af vores Børn på Flugt-aktiviteter bliver du en del af en aktiv og engageret frivilliggruppe, hvor I sammen planlægger og holder aktiviteter med familierne. Børn på Flugt mødes som udgangspunkt i weekenden én gang om måneden.

Du kan være med til Madklubber, hvor børn, familier og frivillige går i køkkenet og laver mad og spiser sammen. Mad og måltider skaber fællesskaber på tværs af kulturer, generationer og sociale skel og fungerer på den måde som en social lim, der bringer os tættere sammen og danner nye relationer. Du kan også være med til Familieklubber for Børn på flugt, hvor børn, familier og frivillige mødes til aktiviteter og udflugter i lokalområdet. Her er der fokus på at skabe gode oplevelser for familierne i en svær tid, mulighed for at få et nyt netværk og introducere familierne til skønne områder i deres nye by.

Som aktivitetsfrivillig er du med til at planlægge og afvikle aktiviteterne for børnene og deres familier. Som aktivitetsleder har du det overordnede ansvar for at koordinere og planlægge aktiviteterne.

Vi tilbyder dig

  • Erfaring med at udvikle og organisere stærke frivillige fællesskaber for børn og familier, der har været på flugt 
  • Kompetenceudvikling, rådgivning og kurser i målgruppen Børn på flugt
  • Uforglemmelige stunder med børn og familier, der har været på flugt 

Spørgsmål og svar om vores aktiviteter

Som aktivitetsfrivillig er din vigtigste opgave at planlægge og afvikle sjove, trygge og inkluderende aktiviteter for børn og familier, der har været på flugt. De specifikke opgaver bliver fordelt i samarbejde med frivilliggruppen og aktivitetslederen.

Som aktivitetsleder er din vigtigste opgave at have det overordnede overblik, stå for at koordinere aktiviteterne, være bindeled til Red Barnets sekretariat og lokale samarbejdspartnere samt sikre, at hele frivilliggruppen trives og løfter i flok.   

Du deler ofte ansvaret med en medleder og får den nødvendige sparring fra lokalforeningen og Red Barnet sekretariat.

Der bliver afholdt aktiviteter ca. én gang i måneden, og du skal som udgangspunkt kunne deltage de fleste gange. Aktiviteterne foregår som oftest i weekenderne. Derudover skal du deltage i planlægningsmøder i frivilligteamet.

Der er ikke noget krav til din faglige baggrund. Du skal blot have lyst til at give børn og familier, der har været på flugt, gode oplevelser, være god til at skabe relationer og åben i din tilgang til mennesker.

Som frivillig bliver du klædt godt på med viden om børn på flugt og deres baggrund, og du vil blive introduceret for pædagogiske redskaber til at skabe trygge og strukturerende rammer for børnefamilier, der har været på flugt.

Aarhus, Aalborg, Favrskov, Furesø, Hovedstaden, Kolding, Lemvig, Ringkøbing, Ringsted, Silkeborg og Sønderborg.