Vær med til at hjælpe

Børn på flugt

VÆR MED TIL AT SKABE SJOVE, TRYGGE OG INKLUDERENDE FÆLLESSKABER FOR BØRN OG FAMILIER, der har været på flugt

Børn på Flugt er en indsats, der har fokus på at hjælpe børn og familier med flugterfaring ind i trygge fællesskaber i deres nye hverdag ved at skabe gode oplevelser og samvær familierne imellem.

Der er forskellige typer af klubber i indsatsen, der som udgangspunkt mødes i weekenderne én gang om måneden. Du kan som frivillig være med i en af vores Madklubber, hvor børn, forældre og frivillige går i køkkenet, laver mad og spiser sammen. Du kan også være med i en Familieklub, hvor I mødes og tager på skovture, biografture og andre udflugter i lokalområdet sammen.

Som aktivitetsfrivillig er du med til at planlægge og afvikle aktiviteterne for børnene og familierne. Som aktivitetsleder har du det overordnede ansvar for drift og koordinering af aktiviteterne.

 

Vil tilbyder dig:

  • Erfaring med at udvikle og organisere stærke frivillige fællesskaber for børn og familier, der har været på flugt 
  • Kompetenceudvikling, rådgivning og kurser i, hvordan du som frivillig kan skabe gode oplevelser for børn og familier, der har været på flugt
  • Uforglemmelige stunder med børn og familierne

Spørgsmål og svar om vores aktiviteter

Som aktivitetsfrivillig er din vigtigste opgave at planlægge og afvikle sjove, trygge og inkluderende aktiviteter for børn og familier, der har været på flugt. De specifikke opgaver bliver fordelt i samarbejde med frivilliggruppen og aktivitetslederen.

Som aktivitetsleder er din vigtigste opgave at have det overordnede overblik, stå for at koordinere aktiviteterne, være bindeled til Red Barnets sekretariat og lokale samarbejdspartnere samt sikre, at hele frivilliggruppen trives og løfter i flok.   

Du deler ofte ansvaret med en medleder og får den nødvendige sparring fra lokalforeningen og Red Barnet sekretariat.

Der bliver afholdt aktiviteter ca. én gang i måneden, og du skal som udgangspunkt kunne deltage de fleste gange. Aktiviteterne foregår som oftest i weekenderne. Derudover skal du deltage i planlægningsmøder i frivilligteamet.

Der er ikke noget krav til din faglige baggrund. Du skal blot have lyst til at give børn og familier, der har været på flugt, gode oplevelser, være god til at skabe relationer og åben i din tilgang til mennesker.

Som frivillig bliver du klædt godt på med viden om børn på flugt og deres baggrund, og du vil blive introduceret for pædagogiske redskaber til at skabe trygge og strukturerende rammer for børnefamilier, der har været på flugt.

Aalborg, Aarhus, Furesø, Kolding, København, Lemvig,  Randers, Ringkøbing, Silkeborg og Skanderborg. 

Har du lyst til at høre mere om, hvor du kan hjælpe børn og familier, der har været på flugt?

Når du har tilmeldt dig, vil du blive kontaktet af en frivillig fra Red Barnets lokalafdeling i dit område. Sammen finder I ud af, hvordan du bedst kan være med til at gøre en forskel for børn og familier, der har været på flugt.