Gratis oplæg til udskolingen

Tilmeld din skole her

OBS

Vi har lukket for tilmeldinger i denne omgang. 

Med venlig hilsen
SletDet

Der sidder et barn i hver udskolingsklasse, der har fået delt et intimt billede uden samtykke

En digital krænkelse kan opleves lige så grænseoverskridende og belastende som fysiske krænkelser.   

Med et gratis oplæg fra SletDet Rådgivningen – Red Barnets specialiserede rådgivningstjeneste - kan din skole tage aktiv del i kampen om at stoppe digitale krænkelser blandt børn og unge. 

Tilmeld jer allerede i dag og få besøg af vores frivillige oplægsholdere fra SletDetFortæller. Med oplægget kan jeres elever blive klogere på, hvordan digitale krænkelser kan opstå, hvad de skal være opmærksomme på, og hvor de kan få hjælp. 

Vi tilbyder oplæggene kvit og frit på skoler i Storkøbenhavn, Aarhus og Odense. Oplæggene er henvendt til elever og fagpersoner i udskolingen.     

Hvorfor er det vigtigt?

Vi ved fra undersøgelsen og undervisningsmaterialetdeSHAME, at 52% ikke ville søge hjælp i tilfælde af en digital krænkelse, fordi de synes, at det er 'for pinligt'. Kun 15% ville gå til en lærer, hvis de blev udsat for en digital krænkelse.  

Vi hos SletDet-teamet synes, at tallene er skræmmende.  

Med oplægget ønsker vi at bryde tabuer omkring digitale krænkelser samt sprede budskabet om, at det er godt at søge hjælp. På den måde kan din skole være med til at forebygge digitale krænkelser. 

Oplægget er gratis og kræver ingen forberedelse fra skolens side. Med oplægget får I redskaber og viden om, hvordan I kan få konkret hjælp til at håndtere en situation, hvis et barn bliver krænket på nettet.  

SletDetFortæller tilbyder et gratis oplæg i oktober og november 2021

Oplægget vil vare ca. 30-45 minutter og indeholder: 

  • Viden om digitale krænkelser og konsekvenserne heraf 
  • Anonym case fra SletDet-rådgivningen, hvor eleverne vil blive inddraget til at reflektere 
  • Hvordan kan man forebygge digitale krænkelser, og hvad kan SletDet-rådgivningen hjælpe med 
  • Tid til spørgsmål fra eleverne 

Med oplægget følger en tilrettelagt undervisningspakke tilegnet en undervisningssession på 45-60 min., som skolen oplagt kan benytte sig af i forlængelse af oplægget fra SletDetFortællers frivillige. Det er en god mulighed for skolen, hvis der er et ønske om at arbejde videre med emnet og give eleverne faglig viden om digitale krænkelser. Undervisningsmaterialet er nemt at gå til, og det består af blandede øvelser, som er udviklet til målgruppen af elever. 

 

Skal dine elever rustes til at kunne forebygge og håndtere digitale krænkelser?

Tilmeld din skole her

Bemærk - du kan kun tilmelde dig, hvis din skole ligger i Aarhus kommune, Odense kommune eller Storkøbenhavn. Perioden, vi tilbyder oplæg, strækker sig fra uge 40-41 + 43-46. Der skal afsættes 45 min. til oplægget.