Seksuelle overgreb og digitale medier

Her på siden kan du læse om, hvad vi i Red Barnet forstår ved seksuelt overgrebsmateriale med børn, og hvordan digitale overgreb kan foregå. Du kan også læse om, hvad vi ved om de børn, der bliver udsat, hvilke konsekvenser det har, og hvilke faktorer, der er med til at sætte personer i risiko for at begå seksuelle overgreb på børn.

Seksuelt overgrebsmateriale med børn
I Red Barnet anvendes betegnelsen 'seksuelt overgrebsmateriale med børn' frem for 'pornografi med børn' eller 'børneporno', da disse begreber er trivialiserende i forhold til, hvad materialet dækker over: dokumentation af seksuelle overgreb mod børn. Børn over hele verden bliver hver dag udsat for seksuelle overgreb. Nogle af disse overgreb bliver filmet eller fotograferet.

Den digitale billedteknologi og de omfattende muligheder for delinger på internettet har desværre gjort seksuelt overgrebsmateriale med børn til en stor og voksende industri. Bag hvert billede gemmer der sig et offer for seksuelle overgreb.

Hvordan foregår digitale seksuelle overgreb?
Vores digitale kommunikation og brugen af sociale medier har skabt nye muligheder for, at mennesker kan komme i kontakt med hinanden. Disse kontaktmuligheder bliver desværre også brugt til seksuelle overgreb og krænkelser, som i en del tilfælde sker 'på nettet'. Det vil sige uden fysisk kontakt mellem den, der udøver og den, der bliver udsat for overgrebet. På trods af, at overgrebet foregår digitalt, ved vi fra forskning og vores erfaring, at digitale overgreb kan have lige så store følgevirkninger som fysiske overgreb.

Digitale seksuelle overgreb kan foregå på forskellige måder:

  • Grænseoverskridende henvendelser. Det kan for eksempel ske, at børn og unge bliver spurgt af en fremmed chatter, om de har lyst til sex, eller at de får tilsendt uønskede eller grænseoverskridende indhold, fx dickpics.
  • Grooming. Digitale seksuelle overgreb kan ske som en del af en grooming-proces, hvor en person systematisk og ved brug af manipulation opbygger et venskab til et barn med henblik på at få barnet til at indgå i forskellige aktiviteter, der skal tilfredsstille personen seksuelt.
  • Optagelse uden samtykke. Digitale seksuelle overgreb kan også foregå på den måde, at en seksuel aktivitet eller en intim situation bliver filmet uden vedkommendes samtykke.
  • Billed- eller videodeling uden samtykke. Vi ved, at mange børn og unge får delt intime billeder eller videoer mod deres vilje – enten af en krænker eller af en jævnaldrende.
  • Sextortion. I Red Barnet oplever vi et stigende antal henvendelser fra børn og unge, der bliver afpresset med intimt materiale, fx ved at en afpresser bruger barnets intime materiale til at afpresse med. Typisk er motivationen for afpresseren penge eller mere intimt materiale.
  • Selveksponering. Børn og unge kan også blive overtalt til at posere foran webcams, hvorefter materialet måske bliver sendt videre, eller at det bliver brugt som afpresning.

Ovenstående er blot et uddrag af de tendenser, vi ser i Red Barnet, og listen er ikke udtømmende. Alle sager er unikke, og har du været udsat, så kontakt SletDet Rådgivningen for at få konkret hjælp. Har du set overgrebsmateriale med børn online, så anmeld det anonymt her.

Hvem bliver udsat for digitale seksuelle overgreb?
Drenge og piger i alle aldre og fra alle sociale lag kan blive ofre for digitale og seksuelle overgreb. Baseret på vores erfaring er den overvejende tendens, at teenagepiger er de mest udsatte, når det gælder digitale seksuelle overgreb, men der findes også flere og flere tilfælde, hvor drenge er blevet manipuleret til seksuelle aktiviteter.

Børn, der står i en udsat position, som for eksempel mangler tryghed hjemmefra, oplever mistrivsel eller er ensomme, er i højere risiko for seksuelle overgreb – også digitale. De er mere modtagelige over for den opmærksomhed og manipulation, som en person, der ønsker at krænke, bruger til at gøre overgrebet muligt. Det er væsentligt at påpege, at barnet ikke bliver udsat for et overgreb, fordi det er særligt sårbart, men fordi en voksen udnytter eller misbruger den sårbarhed til at begå overgrebet – fysisk eller digitalt. Hvad er konsekvenserne af digitale seksuelle overgreb? Konsekvenserne af digitale seksuelle overgreb er komplekse og ikke entydige. Det vil være forskelligt fra person til person – alt efter, hvad der er sket. Et seksuelt overgreb er, afhængigt af omfang og omstændighederne, traumatiserende i større eller mindre grad. Det kan i høj grad handle om barnets oplevelse af at blive snydt, narret og bedraget, og det store brud på tilliden til andre mennesker, som følger med overgrebet. Overgreb er ofte forbundet med skam og skyld, som gør det svært at fortælle om det og søge hjælp.

Hjælp til personer med seksuelle tanker om børn

Red Barnet har sit eget rådgivende site CTRL, hvor unge med seksuelle lyster og tanker om børn, kan finde råd og nyttig viden. 

Derudover har Red Barnet i samarbejde med Region Hovedstadens Psykiatri og JanusCentret udviklet hjemmesiden brydcirklen.dk. Her kan voksne med seksuelle fantasier om børn få anonym hjælp.  

CTRL
Hjælp til unge med seksuelle tanker om børn

Bryd Cirklen
Hjælp til voksne med seksuelle fantasier om børn

Fakta om digitale og seksuelle overgreb

  • 60 procent af drenges uønskede seksuelle oplevelser med en voksen begyndte med et møde over internettet (Det nationale forskningscenter for velfærd, 2016).   
  • 77 procent af pigernes uønskede seksuelle oplevelser med en voksen begyndte med et møde over internettet (Det nationale forskningscenter for velfærd, 2016).   
  • 26 procent af børn og unge oplever at blive kontaktet af fremmede over internettet (Rambøll for Red Barnet, 2021)

Antologi om digitale overgreb

Red Barnet har udgivet en antologi om digitale overgreb. Den forklarer, hvordan internettet og sociale medier føjer nye aspekter til forståelsen af, hvordan seksuelle overgreb foregår, og hvilke konsekvenser det har for børn og unge i dag. 

'Hvor slemt kan det være? - en antologi om it-relaterede seksuelle overgreb på børn og unge' (pdf).