Seksuelle overgreb og digitale medier

Her på siden kan du læse om, hvad vi i Red Barnet forstår ved seksuelt overgrebsmateriale med børn, og hvordan digitale overgreb kan foregå. Du kan også læse om, hvad vi ved om de børn, der bliver udsat, hvilke konsekvenser det har, og hvad vi ved om dem, der begår overgreb.

Seksuelt overgrebsmateriale med børn
I Red Barnet anvendes betegnelsen 'seksuelt overgrebsmateriale med børn' frem for 'pornografi med børn' eller 'børneporno', da disse begreber er trivialiserende i forhold til, hvad materialet dækker over: dokumentation af seksuelle overgreb mod børn. Børn over hele verden bliver hver dag udsat for seksuelle overgreb. Nogle af disse overgreb bliver filmet eller fotograferet.

Den digitale billedteknologi og de omfattende muligheder for delinger på internettet har desværre gjort seksuelt overgrebsmateriale med børn til en stor og voksende industri. Bag hvert billede gemmer der sig et offer for seksuelle overgreb.

Hvordan foregår digitale seksuelle overgreb?
Vores digitale kommunikation og brugen af sociale medier har skabt nye muligheder for, at mennesker kan komme i kontakt med hinanden. Disse kontaktmuligheder bliver desværre også brugt til seksuelle overgreb og krænkelser, som i en del tilfælde sker 'på nettet'. Det vil sige uden fysisk kontakt mellem den, der udøver og den, der bliver udsat for overgrebet. Men disse digitale overgreb kan have lige så store følgevirkninger som fysiske seksuelle overgreb.

Digitale overgreb på computer, tablet eller mobil kan være tilfældige grænseoverskridende henvendelser – for eksempel kan børn og unge blive spurgt af en fremmed chatter, om de har lyst til sex eller at få tilsendt uønskede nøgenbilleder. Overgrebene kan også ske som del af en længerevarende opbygning af et venskab på nettet – også kaldet grooming - hvor en person lokker og manipulerer et barn til at indgå i forskellige aktiviteter, der skal tilfredsstille personen seksuelt.

I Red Barnet oplever vi et stigende antal sager om børn og unge, som er blevet overtalt til at posere foran webcams – og som efterfølgende fortryder det. Nogle oplever, at materialet bliver sendt videre rundt på internettet, eller at det bliver brugt som afpresning til flere seksuelle krænkelser, eventuelt til et fysisk møde med krænkeren.

Hvem bliver udsat for digitale seksuelle overgreb?
Drenge og piger i alle aldre og fra alle sociale lag kan blive ofre for digitale og seksuelle overgreb. Dog er der en tendens til, at teenagepiger er de mest udsatte, når det gælder seksuelle overgreb, der begynder med kontakt på nettet. Men der findes også flere og flere tilfælde, hvor drenge er blevet manipuleret til seksuelle aktiviteter.

Børn, der står i en udsat position, som for eksempel mangler tryghed hjemmefra, oplever mistrivsel eller er ensomme, er i højere risiko for seksuelle overgreb. De er mere modtagelige over for den opmærksomhed og manipulation, som en person, der ønsker at krænke, bruger til at gøre overgrebet muligt. Det er væsentligt at påpege, at barnet ikke bliver udsat for et overgreb, fordi det er særligt sårbart, men fordi en voksen udnytter eller misbruger den sårbarhed til at begå overgrebet – fysisk eller digitalt.

Hvad er konsekvenserne af digitale seksuelle overgreb?
Et seksuelt overgreb er, afhængigt af omfang og omstændighederne, traumatiserende i større eller mindre grad. Det handler i høj grad om barnets oplevelse af at blive snydt, narret og bedraget, og det store brud på tilliden til andre mennesker, som følger med overgrebet. Overgreb er forbundet med skam og skyld, som gør det svært at fortælle om det og søge hjælp.

Nogle af overgrebets belastende virkninger kan vise sig med det samme, andre formår at undertrykke og fortrænge belastningerne, der så ligger og ulmer som et psykisk ubehag. Andre oplever måske først senere i livet reaktionerne i forbindelse med for eksempel puberteten, kæresteforhold, eller når de bliver forældre.

Hvem begår seksuelle overgreb?
Forestillingen om børnelokkeren med trenchcoat og varevognen parkeret tæt på legepladsen er sjældent i overensstemmelse med virkeligheden. For voksne, der begår seksuelle overgreb på børn, er en meget broget gruppe af mennesker.

De nye tendenser i det digitale rum er, at også børn og unge kan opføre sig krænkende over for andre børn eller jævnaldrende, og få lokket eller truet dem til at sende seksuelle billeder eller videoer, som i lovens forstand bliver til seksuelt overgrebs materiale, når det sendes videre.

En seksuel krænker kan være en tillidsvækkende person, der er svær at mistænke for at udnytte et barn eller en ung seksuelt. Bag flere af de seksuelle overgreb på børn står en voksen, som igennem længere tid har haft seksuelle fantasier om børn.

Hjælp til personer med seksuelle tanker om børn

Red Barnet har sit eget rådgivende site CTRL, hvor unge med seksuelle lyster og tanker om børn, kan finde råd og nyttig viden. 

Derudover har Red Barnet i samarbejde med Region Hovedstadens Psykiatri og JanusCentret udviklet hjemmesiden brydcirklen.dk. Her kan voksne med seksuelle fantasier om børn få anonym hjælp.  

CTRL
Hjælp til unge med seksuelle tanker om børn

Bryd Cirklen
Hjælp til voksne med seksuelle fantasier om børn

Fakta om digitale og seksuelle overgreb

  • 60 procent af drenges uønskede seksuelle oplevelser med en voksen begyndte med et møde over internettet (Det nationale forskningscenter for velfærd, 2016).   
  • 77 procent af pigernes uønskede seksuelle oplevelser med en voksen begyndte med et møde over internettet (Det nationale forskningscenter for velfærd, 2016).   
  • 26 procent af børn og unge oplever at blive kontaktet af fremmede over internettet (Rambøll for Red Barnet, 2021)

Antologi om digitale overgreb

Red Barnet har udgivet en antologi om digitale overgreb. Den forklarer, hvordan internettet og sociale medier føjer nye aspekter til forståelsen af, hvordan seksuelle overgreb foregår, og hvilke konsekvenser det har for børn og unge i dag. 

'Hvor slemt kan det være? - en antologi om it-relaterede seksuelle overgreb på børn og unge' (pdf).