Vores samarbejdspartnere

Siden 2001 har Red Barnets internet hotline været medlem af INHOPE, et internationalt netværk med 50 hotlines i hele verden, som alle behandler anmeldelser af seksuelt overgrebsmateriale med børn. INHOPE samarbejdet er et af Red Barnetinternet hotline vigtigste samarbejdspartnere i forhold til at bekæmpe distributionen af seksuelt overgrebsmateriale af børn på internettet. 

Hvert år behandler INHOPE medlemmerne omkring 1 million anmeldelser af potentielt ulovligt materiale.

I INHOPE samarbejder vi om:

  • Udveksling af anmeldelser
  • Støtte og træning af nye anmeldelsestjenester
  • Vidensudveksling
  • Sikring af fælles standarder for anmeldelsestjenesterne, der behandler ulovligt overgrebsmateriale
  • Samarbejde med relevante internationale partnere som Interpol, Europol, Microsoft, Google og Facebook
  • Information til beslutningstagere

INHOPE får støtte fra EU-Kommissionen.

Rigspolitiet
Red Barnets internet hotline samarbejder særligt tæt med Rigspolitiet. Vi videresender alt ulovligt seksuelt overgrebsmateriale videre til Rigspolitiets Cyber Crime Center (NC3).  NC3 er en specialenhed i det danske politi, der blandt andet efterforsker sager om seksuelt overgrebsmateriale med børn.

NC3 er herefter ansvarlig for at tilføje alle hjemmesider, som indeholder ulovligt seksuelt overgrebsmateriale til den danske blokeringsordning.  

Når du anmelder seksuelt overgrebsmateriale med børn, som viser sig at være placeret på en europæisk server, kan vi typisk fjerne materialet inden for 72 timer. 

NC3 har flere gange være med i internationalt koordinerede politiaktioner, der har slået ned på netværk med personer, som har distribueret ulovligt seksuelt overgrebsmateriale med børn.

Interpol og Europæiske Cyber Crime Center ved Europol
Red Barnets internet hotline samarbejder både med det Europæiske Cyber Crime Center ved Europol og igennem Interpol. 

Via INHOPE, et internationalt netværk med 50 hotlines fordelt i hele verden, samarbejder Red Barnets internet hotline med Interpol om at styrke udveksling af oplysning om ulovligt materiale og derigennem identificere endnu flere ofre for seksuelle overgreb. 

Deling og udveksling af seksuelt overgrebsmateriale med børn foregår i høj grad på internettet, hvilket betyder, at det dermed bliver delt på tværs af landegrænser, og derfor er det vigtigt at samarbejde tæt med Europol, Interpol og igennem INHOPE med de andre 50 medlems hotlines. På grund af samarbejdet på tværs af landegrænser kan flere ulovlige hjemmesider og fildelingsmapper blive lukket.

Bryd Cirklen
Red Barnets internet hotline samarbejder med Sexologisk Klinik om rådgivningen Bryd Cirklen. 

Bryd Cirklen hjælper personer, der har brug for rådgivning og behandling for at kunne styre tanker og fantasier om sex med børn. Bryd Cirklen er en hjemmeside og en anonym telefonrådgivning til personer, der har seksuelle tanker om børn. Rådgivningen foregår hos Sexologisk Klinik, som er en del af Region Hovedstadens Psykiatri.

Sikkert Internetcenter Danmark
Siden 2004 har Danmark haft et center for internetsikkerhed under EU-Kommissionen. Formålet med Sikkert Internetcenter Danmark er at bekæmpe ulovligt indhold på internettet og styrke en mere sikker og ansvarlig brug af internettet – særligt for børn og unge.

Sikkert Internetcenter Danmarks partnere arbejder tæt sammen for at opfylde målsætningerne for den europæiske strategi 2013-2020:

  • At børns digitale mediekompetencer styrkes, og de får gavn af mere kreativt og uddannelsesmæssigt onlineindhold.
  • At forældre og børn vil nyde godt af bedre metoder til at skabe sikkerhed i onlineverdenen, herunder enkle og effektive værktøjer til rapportering af misbrug, alderspassende privatlivsindstillinger, indholdsklassifikationssystemer og forældrekontrol.
  • At samfundet som helhed vil drage fordel af bedre procedurer til at identificere, anmelde og nedtage online materiale med seksuelt misbrug af børn.


Sikkert Internetcenter Danmark består af tre partnere:

Medierådet for Børn og Unge
Medierådet for Børn og Unges formål er at informere om børn og unges digitale liv samt at formidle brugbar viden herom til forældre og undervisere. Hos Sikkert Internetcenter Danmark har Medierådet for Børn og Unge ansvaret for at implementere kampagner og koordinere og fremme samarbejdet på nationalt plan.

Center for Digital Pædagogik
Centret driver rådgivningssitet Cyberhus.dk. Cyberhus besvarer spørgsmål fra unge om det digitale liv og yder onlinerådgivning i de tilfælde, hvor en ung er stødt på skadelig eller ulovligt indhold på internettet.

Red Barnet
Red Barnets anmeldelsestjeneste AnmeldDet behandler anmeldelser af billeder og videoer med seksuelle overgreb på børn. Via det internationale samarbejde i INHOPE har Red Barnets anmeldelsestjeneste mulighed for at bekæmpe distribution af og fjerne seksuelt overgrebsmateriale med børn på internationalt plan.