Faghæfter og artikler

Her finder du faghæfter og artikler, som Red Barnet har skrevet og udgivet om digitale overgreb på børn.

Antologi om digitale overgreb

Red Barnet har udgivet bogen Hvor slemt ka’ det være – en antologi om it-relaterede seksuelle overgreb på børn og unge.

I bogen kan du læse om, hvordan seksuelle overgreb foregår på internettet, og hvilke konsekvenser det har for børn og unge. Bogens ni kapitler giver den seneste viden på et område i konstant udvikling. Et område fyldt med faglige udfordringer.

Bogen er udgivet med økonomisk støtte fra Rådet for Offerfonden. Den er udsolgt i den trykte udgave, men kan downloades som pdf.

Billeder i gråzonen

En særlig type billeder af letpåklædte børn, som skal tilfredsstille voksnes seksuelle fantasier, bliver hver dag købt, solgt og delt på internettet. Bag billederne er der børn, som bliver krænket. Alligevel er disse billeder ikke ulovlige.

I rapport ’Billeder i gråzonen’ har Red Barnet undersøgt det store marked for såkaldte erotiske poseringsbilleder af børn og anbefaler en lovændring, der skal beskytte børnene bedre.
Læs rapporten billeder i gråzonen (pdf)

Faghæfter om seksuelle overgreb på børn og unge

Fire faghæfter om, hvordan man håndterer en mistanke eller har viden om seksuelle overgreb på børn og unge.

De første tre hæfter giver en bred introduktion til, hvad et seksuelt overgreb er og sætter fokus på, hvordan man skal forholde sig, når mistanken bliver til en konkret sag. Det fjerde hæfte handler om IT-relaterede overgreb.

Når voksne krænker
Her får du en bred introduktion til, hvad seksuelle overgreb på børn er.
Download faghæftet 'Når voksne krænker' (pdf)

Når mistanken opstår
Her får du viden om, hvordan du kan reagere, hvis du som forælder, pårørende eller fagperson får mistanke om, at et barn bliver udsat for seksuelt overgreb.
Download faghæftet 'Når mistanken opstår' (pdf)

Når en mistanke er blevet til en sag
Her kan du læse om, hvordan konkrete sager om seksuelle overgreb foregår, og hvordan man som voksen skal forholde sig under en sag. Det gælder både forældre, pårørende og fagpersoner.
Download faghæftet 'Når mistanken bliver til en sag' (pdf)

Når overgrebene går verden rundt
Der er tre grunde til, at det er ulovligt at se på, opbevare og videresende seksuelt overgrebsmateriale med børn.

For det første bliver børnene udsat for en seksuel forbrydelse, når billederne eller videoerne bliver taget. For det andet bliver børnene igen udsat for overgreb, hver gang billederne bliver vist, fordi de bliver udstillet som seksuelle objekter. En krænkelse, de må leve med hele deres liv. Og for det tredje er udbredelsen af materialet med til at skabe en efterspørgsel på flere billeder og dermed tilskynde til nye overgreb på børn.
Download faghæftet 'Når overgrebene går verden rundt' (pdf)

Faglige artikler om overgreb på børn

Her kan du læse artikler, som Red Barnet har publiceret, der er relateret til digitale overgreb på børn og unge.

Unges digitale trivsel (undersøgelse)
Tal fra Red Barnet og Statens Institut for Folkesundhed viser, at mange unge får krænkende henvendelser på nettet. De fleste unge passer godt på sig selv, men en mindre del kommer rigtig galt afsted.
Download undersøgelsen om 'Unges digitale trivsel' (pdf).

Grooming i digitale medier (artikel)
Få indblik i processerne i seksuelle overgreb ved børns og unges brug af digitale medier.
Download artiklen 'Grooming i digitale medier' (pdf).

Krænkeres forvrængning (artikel)
En potentiel krænker skal overvinde både indre forhindringer, moralske skrupler, omverdenens afstandstagen samt børnenes modstand. For at kunne leve med disse modsætninger sker der hos krænkeren en fordrejning, forvrængning og bagatellisering af tanker og handlinger, som en form for psykisk forsvarsmekanisme.
Download artiklen 'Krænkerens forvrængning' (pdf).

Seksuelle krænkeres indre barrierer (artikel)
– mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn.
Download artiklen 'Seksuelle krænkeres indre barrierer' (pdf).

Red Barnets anmeldelsestjeneste AnmeldDet er medfinansieret af EU-kommissionen og indgår i INHOPE – det verdensomspændende netværk af civile anmeldelsestjenester mod ulovligt materiale med børn på nettet.