Sådan sikrer vi

børns rettigheder

Red Barnet arbejder for, at alle børn får deres rettigheder respekteret

Børn har deres helt egne rettigheder, som står i FN’s børnekonvention. Alt Red Barnets arbejde tager udgangspunkt i, at børns rettigheder skal respekteres. Vores vigtigste opgaver er at råbe regeringer og myndigheder op, når de krænker børns rettigheder eller på andre måder forsømmer at leve op til børnekonventionen. Vi fortæller både børn og voksne om børns rettigheder i alle de lande, hvor vi arbejder.

Om børnekonventionen

Børn har menneskerettigheder ligesom voksne. Men børn har også har deres egne rettigheder, fordi de er børn og har brug for særlig beskyttelse. Rettighederne står i FN’s børnekonvention. Der er 54 forskellige rettigheder, som handler om alt lige fra, at børn har ret til at gå gratis i skole, få lægehjælp og sige deres mening - til ikke at blive udsat for vold, farligt børnearbejde eller være børnesoldat. 

Derfor er rettighederne vigtige

FN’s børnekonvention blev vedtaget af verdens statsledere i FN’s Generalforsamling d. 20. november. Stort set alle lande i verden har tiltrådt konventionen. Den forpligter stater til at lave lovgivning og andre tiltag, der beskytter børn og giver dem gode muligheder for at udvikle sig. Desværre er mange lande ikke i stand til at sikre børns rettigheder på grund af fattigdom eller manglende interesse. Derfor er det Red Barnets rolle at tale børnenes sag og kæmpe for, at de får deres rettigheder respekteret.

Centralt i Red Barnets arbejde

Rettighederne er helt centrale i alt vores arbejde med børnene. Rundt omkring i verden fortæller vi børn om deres rettigheder i børneklubber, børnevenlige områder og skoler. Vi støtter børnene i deres egen indsats for at få deres rettigheder opfyldt og i at udbrede kendskabet til rettighederne til andre børn og voksne. Vi samarbejder også med andre organisationer og lokale kræfter i alle de lande, vi er repræsenteret, for at vi sammen kan holde staten fast på deres ansvar for at leve op til børnekonventionen. 

Rettigheder på skoleskemaet

I Danmark er det kun hvert fjerde barn, der kender til børnekonventionen. Derfor kæmper vi for at sætte børns rettigheder på skoleskemaet. Vi tilbyder gratis undervisningsmaterialer, så eleverne lærer, at de har de samme rettigheder uanset køn og hudfarve. Når børn lærer at bruge deres rettigheder er der også en god chance for, at de bliver bedre til at passe på sig selv og andre og sige fra over for mobning, overgreb og diskrimination.

Ambassadører for børns rettigheder

Vi opfordrer også skoler til at blive ambassadørskoler for Red Barnet og herved sende et klart signal om, at de sætter børns rettigheder i centrum blandt andet ved at deltage i børnerettighedsdagen. Endeligt uddanner vi børnerettighedsagenter, der fortæller andre børn om deres rettigheder.

Lokale børnerettighedsforkæmpere

Red Barnets lokalforeninger fejrer børnekonventionens årsdag hvert år ved at udnævne en række lokale børnerettighedsforkæmpere. I ugerne op til nomineres en række personer, der har gjort noget helt særligt for børn i lokalområdet. På børnekonventionens fødselsdag den 20. november bliver vinderne annonceret og hædret. På den måde siger Red Barnet tak for deres indsats for børnene og gør opmærksom på at FN’s børnekonvention er rygraden i Red Barnets arbejde. 

 

Ofte stillede spørgsmål om børns rettigheder

Se spørgsmål og svar