DEBAT: Verdens ledere har et hamrende alvorligt udestående, når de mødes i New York

19-09-2022
NYHED

af Jakob Eilsøe Mikkelsen, Afrika-chef, Red Barnet og Helle Gudmandsen, Chef for International Uddannelse, Red Barnet.

Verdens ledere kan se frem til et topmøde præget af krisesnak og bekymring, når de tirsdag samles til FN’s generalforsamling i New York. Og det er bestemt ikke kun krigen i Ukraine, der bør adresseres.

For første gang nogensinde er mere end 100 millioner på flugt. Antallet af børn i kriseramte områder uden adgang til skole eller kvalitetsuddannelse er næsten tredoblet siden 2016. Samtidig buldrer klimakrisen fortsat afsted for fuld udblæsning. Senest har voldsomme oversvømmelser ramt 33 millioner mennesker i Pakistan, mens ekstrem tørke har skabt en omfattende sultkatastrofe på Afrikas Horn.

Hamrende alvorlig sultkatastrofe

Mindst 20 millioner mennesker sulter lige nu i Somalia, Etiopien og Kenya, og alene i Somalia risikerer over halvdelen af alle børn under fem år at blive akut underernærede.

Det er voldsomt og understreger endnu engang, at de lande og mennesker, som er mindst ansvarlige for klimakrisen, ofte er dem, der rammes hårdest af den: ”Afrika står kun for omkring 2-3 procent af verdens udledning af drivhusgasser, men kontinentet som helhed opvarmes hurtigere end det globale gennemsnit,” lød det i sidste uge i en ny rapport fra WMO.

Tilbage i juni besøgte Red Barnets Afrika-chef Somalia og oplevede her de barske konsekvenser fra nærmeste hold.

Der var overfyldte hospitalsafdelinger med syge og underernærede børn, som var for afkræftede til at græde og bare kiggede ud i luften. Der var internt fordrevne, der var bosat i telte i udkanten af byen, fordi de var flygtet fra landområderne i jagten på mad og vand. Og der var dybt ulykkelige mødre, som måtte prioritere føde til deres ældre børn og derfor endte med at begrave deres babyer, som døde af underernæring.

Situationen er hamrende alvorlig, og i Red Barnet er vi helt på linje med FN's humanitære chef Martin Griffiths, som er ”chokeret over niveauet af smerte og lidelse” i landet.

Tørke afskærer børn og unge fra skolegang

Omfanget af katastrofen stopper imidlertid ikke der. Tørke bidrager også til, at generationer af børn og unge er afskåret fra at gå i skole og uddanne sig.

I en ny undersøgelse fra Red Barnet svarer 80 procent af de adspurgte børn fra Somalia, at tørken har medført et betydelig skolefrafald.

Nogle familier hiver børnene ud af skolen, fordi de skal bidrage til at tjene penge og skaffe mad og vand. I andre tilfælde har familien ikke råd til at betale for skolegang, fordi tørken har ødelagt deres afgrøder og kostet deres dyr livet og dermed fjernet familiens primære indtjeningsgrundlag.

Konsekvensen er, at børnene, fordi de ikke går i skole, får markant sværere ved at få et job og bryde ud af fattigdom, når de bliver voksne – hvis de da lever så længe. Det er ikke kun et problem for det enkelte barn, men også for samfundets udvikling.

Uddannelse er katalysatoren for, at befolkninger i fattige, sårbare udviklingslande kan bidrage til at skabe vækst, fremdrift og bæredygtig udvikling. Vores erfaring er også, at uddeling af skolemad til børn, særligt i områder præget af sult og tørke, kan være med til at sikre ikke bare børns overlevelse og sundhed, men også deres læring og udvikling.

Topmøde i New York skal levere løsninger

Situationen ved Afrikas Horn er et uhyggeligt godt eksempel på, hvordan klimaforandringerne rammer de fattigste børn og voksne i verden på flere måder både på kort og længere sigt.

Desværre risikerer udviklingen at gå fra slem til meget værre, med mindre at verdens ledere vågner op og hurtigst muligt vedtager de nødvendige klimamål og -politikker, som selvfølgelig skal følges op af tilsvarende finansiering og støtte.

Det samme gælder adgangen til skole og uddannelse; der er brug for politisk handling, nye investeringer og målrettede indsatser, hvis det skal lykkes at indfri FN’s Verdensmål 4 om at sikre kvalitetsuddannelse for alle børn inden 2030.

Topmødet i New York er endnu en mulighed for at gøre noget ved de problemer, der alt for længe har fået lov at vokse sig større, og som lige nu truer børn og voksne på Afrikas Horn.

Derfor er vi helt enige med WFP’s administrerende direktør David Beasley i, at ”verden er nødt til at agere nu for at beskytte de mest sårbare samfund mod truslen om udbredt hungersnød på Afrikas Horn”.

Vi håber, at verdens ledere har forstået alvoren, når de kommer til New York – og at de denne gang vælger at handle på truslen, så vi undgår, at situationen ved Afrikas Horn bliver den nye normal.

Debatindlægget blev bragt i Altinget den 19. september 2022.