Hvad er grooming?

Hvad er grooming?

Grooming er, når børn lokkes til sex efter en samtale eller kontakt til en anden på nettet.

Hvis man forstår grooming-processen, er der større chance for, at man kan redde et barn fra seksuelle overgreb. I dag anvendes begrebet "grooming" om en seksuel krænkers manipulation og bearbejdelse af et barn op til et seksuelt overgreb.

">

Grooming-faserne

Manipulationen følger - i langt de fleste sager - det samme mønster. Hvis det starter på nettet, følger forløbet typisk 7 forskellige faser:

1. Kontaktskabende fase

Den seksuelle krænker vil typisk bruge chatrum og hjemmesider for børn til at skabe en første kontakt. Alle børn kan blive kontaktet af en seksuel krænker, men nogle børn er mere udsatte end andre. Børn, som mangler selvtillid, ordentlig voksenkontakt og omsorg, vil i højere grad være modtagelige for den opmærksomhed, som er krænkerens bedste kort.

2. Opbygning af relationen

Den seksuelle krænker giver barnet masser af positiv opmærksomhed. Hvis han finder ud af, at barnet spiller håndbold, vil han typisk sige, at han er glad for samme sport. Krænkeren vil forsøge at skabe tillid hos barnet, og barnet vil mærke en konstant interesse over tid. På dette tidspunkt kan det være, at kommunikationen flytter over på Messenger.

3. Risikovurdering

Samtidig med, at der skabes et slags venskabsforhold, vil krænkeren tjekke barnets omgivelser. Det vil være vigtigt for ham at finde ud af, om barnet har en tæt forældrerelation, om barnet har sin egen private pc på værelset osv. Disse oplysninger bruges til at vurdere risikoen for, om barnets omgivelser får noget at vide.

4. ”Den eneste ene”-fasen

Krænkeren vil forsøge at skabe en intim relation, hvor der udveksles hemmeligheder, og hvor samtaleemnerne bliver meget personlige. Samtidig vil den voksne teste barnets evne til at holde på en hemmelighed. På dette tidspunkt i forløbet vil kommunikationen nogle gange flytte over på mobiltelefonen.

5. Det seksuelle tema

Her vil samtalerne begynde at handle om sex. Det seksuelle tema kan introduceres ved at spørge til erfaringer med kærester eller med at kysse rigtigt. Det kan også være spørgsmål om, hvordan kroppen er udviklet. Krænkeren kan begynde at stille krav, for eksempel om at barnet skal sende nøgenbilleder eller lignende. På denne måde gøres barnet medansvarligt.

6. Det seksuelle overgreb

Krænkeren arrangerer situationer, hvor han/hun og barnet kan være alene. Situationer, der kan udnyttes til at begå seksuelle overgreb. Det kan f.eks. foregå privat, hjemme hos krænkeren eller til aktiviteter, som barnet deltager i. Disse møder kan på den ene side forklares som omsorg, støtte eller hjælp til barnet, men på den anden side giver netop sådanne møder mulighed for at krænkeren kan være alene med barnet uden at vække bekymring hos omgivelserne, og overgrebet kan finde sted.

7. Fastholdelse af hemmeligheden

Når processen er nået så langt, at barnet har været udsat for seksuelle overgreb, vil krænkeren igen minde om, at han eller hun ikke må afsløre, hvad der er sket. Krænkeren vil hele tiden påpege barnets egen interesse eller nysgerrighed i forhold til det seksuelle som begrundelse for, at det udviklede sig så langt, og dermed fastholde, at barnet selv har et ansvar og er skyld i det, der er sket.

Gratis og fortrolig rådgivning om ubehagelig oplevelser og krænkelser på nettet

Kontakt rådgiverne fra SletDet, hvis du er forælder til et barn, som har oplevet noget ubehageligt på nettet. Det kan være, at dit barn har fået delt private eller krænkende billeder eller videoer uden samtykke. Det kan også handle om andre ubehagelige oplevelser, såsom mobning, hacking eller stalking på nettet. Vores rådgivere sidder klar med hjælp og gode råd til, hvordan I i fællesskab kan håndtere den ubehagelige situation og få delingen under kontrol.

Få rådgivning og hjælp her