Vi bekæmper mobning

blandt børn i Danmark

Foto: Mette Frandsen

Red Barnet arbejder aktivt for at bekæmpe og forebygge mobning – i daginstitutioner, i skoler, i sportsklubber og på nettet


Skolestart er en glad tid. En spændende tid. Men for alt for mange børn bliver skolen en traumatiserende oplevelse. Hvert femte barn i Danmark bliver nemlig udsat for mobning – nogle af dem i en grad, der giver varige mén.

Mobning begrænser sig desværre ikke længere kun til skoletiden. Der er intet pusterum, når klokken ringer ud, og skoledagen er forbi. I dag kan de ubehagelige oplevelser fort- sætte over telefon og computer, på sociale medier, apps og tekstbeskeder. Den digitale mobning sker døgnet rundt og eskalerer ofte meget hurtigt.

Børn har brug for voksne, der sætter rammen for stærke fællesskaber, som forebygger mobning. Og de har brug for hjælp og støtte til at løse konflikterne, både dem i skole- gården og dem på nettet.

Red Barnet klæder fagfolk på til at skabe stærke fællesskaber med plads til forskellighed, og hvor alle børnene oplever at høre til. Vi gør det ved at skabe dialog med børnene om, hvad det vil sige at være en god kammerat, og ved at styrke fællesskabet gennem leg. Og så arbejder vi benhårdt på at udbrede den nyeste forskning på området. En ny måde at se mobning på, hvor det ikke handler om dårligt opdragede børn, men om utrygge fællesskaber, hvor der ikke er plads til forskelligheder. Det gør vi, fordi alle børn har ret til en opvækst uden mobning. Alle børn har ret til en tryg skolegang. Og ingen børn skal udnyttes eller krænkes.

Gode fællesskaber forebygger mobning

Hvis vi skal bekæmpe mobning, kræver det et miljø, hvor alle børn er med i fællesskabet. Derfor gør Red Barnet en stor indsats for at opbygge positive børnefællesskaber, som bygger på tolerance, respekt og omsorg for både børn og voksne. Vi klæder forældre, fagfolk og lærere på med konkrete redskaber til at styrke børns fællesskaber. Det gør vi med pædagogiske redskaber som fx lege og øvelser, der lærer børn at være gode kammerater.

Vores projekter, der bekæmper mobning

Med SikkerChat kan børn, unge, lærere og forældre få råd og vejledning om digital mobning. I 2016 lancerede Red Barnet 'Mobningens ABC', en af verden første fagbøger om mobning til børn og unge. Den er en del af et undervisningsforløb målrettet børn i 3.-6. klasse. DropMob er et materiale, der hjælper elever, forældre og fagpersoner på skoler med at udviklen en fælles anti-mobbetrategi.

Sådan bekæmper vi mobning

DropMob

Vi hjælper skoler med at udvikle en antimobbestrategi. Med DropMob arbejder elever, fagpersoner og forældre sammen om at lave skolens antimobbestrategi.

DropMob

Mobningens ABC

Vi har udgivet ’Mobningens ABC’, der er en af verdens første fagbøger om mobning til børn og unge på mellemtrinnet.

Mobningens ABC

Mobning på nettet

Vi hjælper børn, lærere og forældre med at forebygge og stoppe mobning på nettet og mobning på sociale medier.

Digital mobning
  • Hvordan bekæmper Red Barnet mobning? Med DropMob hjælper vi skoler med at udvikle mobbestrategier. Endelig forbygger og bekæmper vi mobning på nettet via hjemmesiden sikkerchat.dk, hvor børn, forældre og fagpersonale kan lære, hvordan man skal håndtere mobning på de digitale medier.
  • Hvorfor bekæmper Red Barnet mobning blandt børn og unge? Det gør vi, fordi alle børn har ret til et trygt børneliv. Konsekvenserne af mobning er store – både på kort og langt sigt. Børn, der bliver mobbet, er ofte utrygge ved at gå i skole, og det går både ud over deres faglige indlæring og selvværd. Det kan på sigt få store konsekvenser for deres videre liv både socialt, uddannelses- og helbredsmæssigt.
  • Hvad kan man som forælder gøre for at forebygge og bekæmpe mobning? Som forælder er du med til at præge stemningen i hele børnegruppen. Derfor er det vigtigt, at du gør en indsats, der rækker ud over dit eget barn. Ved at hjælpe børnene med at skabe et godt og trygt fællesskab kan du være med til at forebygge mobningen. Du kan fx støtte dit barn i at indgå legeaftaler på kryds og tværs med alle i børnegruppen. Sørg for, at der bliver indført en social fødselsdagspolitik, så der ikke er nogen børn, der bliver holdt uden for til fødselsdage. Tal ikke dårligt om de andre børn i børnehaven/skolen eller om deres forældre, da det smitter af på børnene. Giv dit barn opmuntring til at forsvare kammerater, der ikke kan forsvare sig selv, så dit barn lærer at hjælpe og støtte andre. Vær åben og positiv, når andre forældre fortæller om deres barns problemer, da problemer med mobning ofte løses nemmere i fællesskab.