BØRNELIV UDEN VOLD

I projektet BØRNELIV UDEN VOLD har vi indgået et partnerskab med tre kommuner, Bornholms kommune, Glostrup kommune og Jammerbugt kommune samt Ole Kirk’s Fond om at styrke kommuners håndtering i sager med vold.

Rapporten 'Analyse af kommunernes praksis på overgrebsområdet' (Deloitte, 2019) peger bl.a. på uens praksis i kommunernes håndtering i overgrebssager herunder, at kommunerne har forskellige opfattelser af, hvornår en sag skal betragtes som en overgrebssag, og at der er forskellige forudsætninger for fortolkning af tegn og reaktioner på vold og overgreb, hvilket får betydning for de vurderinger og foranstaltninger, der foretages og iværksættes. Undersøgelsen peger desuden på, at kommunernes har forskellige opfattelser af, hvordan barnets tarv varetages bedst under en igangværende overgrebssag, og at der er behov for fokus på at udvikle myndighedspraksis og systematik i børnesamtalerne.

BØRNELIV UDEN VOLD skal derfor i samarbejde med de tre kommuner udarbejde en ensartet, standardiseret og højtkvalificeret håndtering i de sager, hvor der er bekymring eller mistanke om, at børn er udsat for vold eller overgreb i deres nære relationer. Det langsigtede formål med projektet er at sikre, at uanset hvilken kommune, der håndterer en overgrebssag på børneområdet, så er håndteringen ensartet og af høj kvalitet.

Projektet løber over en fireårig periode og er inddelt i to faser. En analysefase og en pilotfase.  

Børnenes stemmer 

I løbet af efteråret 2023 igangsætter projektet en større undersøgelse i samarbejde med Epinion, hvor BØRNELIV UDEN VOLD gennemfører interviews med børn og unge i alderen 10-17 år, som har været udsat for vold eller seksuelle overgreb for at få deres perspektiv på, hvordan overgrebssager kan forbedres. 

På nuværende tidspunkt mangler der nemlig viden om, hvordan børnene selv oplever mødet med det kommunale system. BØRNELIV UDEN VOLD tager derfor afsæt i børnenes stemmer. Vi spørger dem om, hvordan deres oplevelse har været, og hvor de synes, der er plads til forbedring.   

 
Ny indsatsmodel 
BØRNELIV UDEN VOLD vil i samarbejde med de tre kommuner, og med afsæt i børns stemmer, også udvikle en indsatsmodel, der kan være med til at skabe en bedre kommunal håndtering i overgrebssager. Modellen kan derefter implementeres i andre kommuner, der også ønsker at udvikle deres håndtering i overgrebssager. 

 
Alle børn har ret til et liv uden vold eller overgreb – det er en hjørnesten i Red Barnets strategiske arbejde.  Læs mere om, hvordan Red Barnet forebygger og bekæmper vold og seksuelle overgreb i Danmark.