Vejle Lokalforening

Velkommen til Vejle Lokalforening

Vi arbejder for udsatte børn i Vejle og verden. Red Barnets aktiviteter i Vejle er følgende:

  • Familieoplevelsesklub for udsatte familier og børn i Vejle.
  • Projekt Plads til Alle.
  • Sommerlejre for børn i Vejle og omegn.
  • Ud af Krigens Skygge.
  • Fundraising til lokale arrangementer.
  • Årlig landsindsamling.

Familieoplevelsesklubben

Klubben arrangerer oplevelser for 3-12 årige børn og deres forældre. Klubben henvender sig til familier, som af sociale, økonomiske eller helbredsmæssige årsager ikke selv har overskud til dette.
Aktiviteterne kan være skovture, museumsbesøg, teaterture, fejring af højtider osv.

Projekt Plads til Alle

Projektet er et samarbejde mellem Vejle Kommune og Red Barnet i Vejle. Projektet støtter udsatte børn og unge i alderen 6-16 år i at være aktive i fritidsaktiviteter ud fra devisen: ”alle børn skal have lige adgang til forenings-og fritidsliv”. Aktiviteterne kan være: sport, musik, dans, teater, spejder m.m. Gennem følgevensordning, udstyrsstøtte og kontingentbetaling hjælpes børnene ind i foreningslivet.

Sommerlejre

Sommerlejr er for børn, hvis forældre af økonomiske eller sociale årsager ikke har mulighed for at komme på sommerferie.

Fundraising

Donationer fra private, virksomheder og organisationer modtages til vores lokale arbejde. Donationerne kan gives som pengegaver eller som naturalier.

Øvrige kontaktpersoner

Projekt Plads til Alle
Rasmus Halbye
rhalbye@hotmail.com

Sommerlejr
Ida Gormsen
Mail: mail@idagormsen.dk

Familieoplevelsesklub
Nazira Asparova
nazira.asparova@gmail.com

Ud af Krigens Skygge – oplevelsesklub for traumatiserede flygtningefamilier
Nora Köhler
nora_koehler@web.deler
Hanne Sohn
Hanne-sohn@hotmail.com

Fundraising
Phi Nguyen
phi@nguyen.it

HR
Line Olsen
hrvejle@redbarnet.dk

Landsindsamling 
Ellen Schultz
Tlf.: +45 60621099
Mail: schultzellen0@gmail.com

Kasserer
Hans Rimestad
riko@it.dk

 

Vil du være frivillig hos Red Barnet?

Som frivillig i Red Barnet kan du være med til at hjælpe udsatte børn og deres familier gennem en af Red Barnets lokalforeninger. Her kan du fx være med til at arrangere ture, aktiviteter og ferielejre.

Bliv frivillig hos Red Barnet