Vejle Lokalforening

Velkommen til Vejle Lokalforening

Vi arbejder for udsatte børn i Vejle og verden. Red Barnets aktiviteter i Vejle er følgende:

  • Familieoplevelsesklub for udsatte familier og børn i Vejle.
  • Børnelejr i Vejle og omegn.
  • Ud af Krigens Skygge.
  • Naturklubben.
  • Fundraising til lokale arrangementer.
  • Årlig landsindsamling.


Familieoplevelsesklubben

Klubben arrangerer oplevelser for 3-12 årige børn og deres forældre.
Klubben henvender sig til familier, som af sociale, økonomiske eller helbredsmæssige årsager ikke selv har overskud til dette.

Aktiviteterne kan være skovture, museumsbesøg, teaterture, fejring af højtider osv.


Børnelejr

Sommerlejr er for børn, hvis forældre af økonomiske eller årsager ikke har mulighed for at komme på sommerferie.


Ud af krigens skygge
Projektet arrangerer sociale aktiviteter og oplevelser for flygtninge børn med traumer. Der lægges stor vægt på at styrke børnenes resiliens. Mindst én af forældrene er diagnosticeret med PTSD og har oplevet krig, flugt eller totur. 


Naturklubben
N
aturklubben  arrangerer oplevelser for børn fra  udsatte boligområder. Naturklubben har til formål at give børn unikke oplevelser i og med naturen. De fleste aktiviteter afholdes hele året. 


Fundraising
Donationer fra private, virksomheder og organisationer modtages til vores lokale arbejde. Donationerne kan give som pengegaver eller som naturalier.

Kontakt

Familieoplevelsesklubben 
Kirsten Dalager
Mail: Kirsten.dalager@gmail.com

Maria Marquez 
Mail: Mariafmarquez@gmail.com

Ud af krigens skygge
Nazira Asparova
Mail: nazira.asparova@gmail.com

Kasserer
Hans Rimestad
Mail: Kasserervejle@redbarnet.dk

Bestyrelseskoordinator
Sanne Gaasvig
Mail: koordinator@redbarnet.dk