Vejle Lokalforening

Velkommen til Vejle Lokalforening

Vi arbejder for udsatte børn i Vejle og verden. Red Barnets aktiviteter i Vejle er følgende:

  • Familieoplevelsesklub for udsatte familier og børn i Vejle.
  • Børnelejr i Vejle og omegn.
  • Ud af Krigens Skygge.
  • Fundraising til lokale arrangementer.
  • Årlig landsindsamling.

Familieoplevelsesklubben

Klubben arrangerer oplevelser for 3-12 årige børn og deres forældre. Klubben henvender sig til familier, som af sociale, økonomiske eller helbredsmæssige årsager ikke selv har overskud til dette.
Aktiviteterne kan være skovture, museumsbesøg, teaterture, fejring af højtider osv.

Børnelejr

Sommerlejr er for børn, hvis forældre af økonomiske eller sociale årsager ikke har mulighed for at komme på sommerferie.

Ud af Krigens Skygge 

Projektet arrangerer sociale aktiviteter og oplevelser for flygtninge børn med traumer. Der lægges stor vægt på at styrke børnenes resiliens. Mindst én af forældrene er diagnostiseret med PTSD og har oplevet krig, flugt eller totur. 

Fundraising

Donationer fra private, virksomheder og organisationer modtages til vores lokale arbejde. Donationerne kan gives som pengegaver eller som naturalier.

Øvrige kontaktpersoner

Familieoplevelsesklubben 

Kirsten Dalager Kirsten.dalager@gmail.comMaria Marquez Mariafmarquez@gmail.com

Ud af krigens skygge

Nazira Asparova nazira.asparova@gmail.com

Børnelejr

Pernille B. Nasser lederbornelejrvejle@redbarnet.dkCaroline B Møller bornelejrvejle@redbarnet.dk

Fundraising

Phi Nguyen phi@nguyen.it

Kasserer

Hans Rimestad Kasserervejle@redbarnet.dk

Bestyrelseskoordinator

Sanne Gaasvig koordinator@redbarnet.dk

 

Vil du være frivillig hos Red Barnet?

Som frivillig i Red Barnet kan du være med til at hjælpe udsatte børn og deres familier gennem en af Red Barnets lokalforeninger. Her kan du fx være med til at arrangere ture, aktiviteter og ferielejre.

Bliv frivillig hos Red Barnet