Haderslev Lokalforening

Velkommen til Haderslev Lokalforening

I Haderslev startede vi med at være aktive i Red Barnets landsindsamling i år 2008. I 2010 kom familieoplevelsesklubben til, og siden da er vores lokalforening vokset, så vi i dag har mange forskellige aktiviteter.


Hvad laver vi?
I Haderslev lokalforening brænder vi for at hjælpe de dårligst stillede børn i vores lokalområde. Det gør vi, fordi alle børn har ret til en god og tryg opvækst. Hvis du vil være med til at gøre en forskel, er du er meget velkommen til at kontakte os.


Hvad arbejder vi med?
Som frivillig i Red Barnet Haderslev har du mulighed for at gøre en indsats med lige dét, du brænder for. Du kan være frivillig i en af vores børneaktiviteter, eller du kan hjælpe med fundraising, landsindsamling, bestyrelsesarbejde eller dagbingo.

 • Familieoplevelsesklubben
  I vores familieoplevelsesklub giver vi oplevelser til børn og deres forældre, som af økonomiske, sociale eller helbredsmæssige årsager ikke selv har overskud til aktiviteter i en trængt hverdag. Familierne deltager på udflugter sammen med vores frivillige ca. 1 gang pr. måned. Oplevelser i naturen, biografture og Jels vikingespil er nogle af de aktiviteter familieoplevelsesklubbens frivillige arrangerer for familierne.

 • Ud af Krigens skygge
  UAKS er vores familieoplevelsesklub for traumatiserede flygtninge og deres børn. Dette er i samarbejde med Rehabiliteringscenter for torturofre(RCT). Et 2017-2018 projekt der fra 2019 fortsætter som fast del af aktiviteterne i Red Barnet Haderslev. En udflugt ca. en gang hver måned, med forskellige aktiviteter, ofte ude i naturen og mad over bål.

 • Vandaktivitet
  Er et samarbejde mellem vores frivillige og sundhedsplejen i Haderslev kommune. De afholder vandgymnastik for sårbare gravide og babysvømning for sårbare forældre med deres babyer, hver onsdag i Vojens svømmehal.

 • Landsindsamling
  Hver 1. søndag i september er der landsindsamling. Her til vil vi gerne have mange frivillige der melder sig, enten som enkeltpersoner, eller måske som firma, eller skoleaktivitet. Har du en god idé, vil vi meget gerne høre fra dig.

 • Lokalbestyrelsen
  Vores bestyrelse består af forperson, næstforperson, kasserer, sekretær, revisor samt ordinere bestyrelsesmedlemmer. Alle aktiviteter i Red Barnet Haderslev er repræsenteret i bestyrelsen.

Er du interesseret i at høre mere, blive en del af et stort godt frivilligt team eller vil støtte Red Barnet Haderslev er du velkommen til at kontakte os.

Find os på Facebook: Red Barnet Haderslev eller kontakt vores forperson Bent Iversen.


Tak til alle vores sponsorer
Vi kunne ikke afholde alle vores aktiviteter uden støtte og opbakning fra det lokale erhvervs- og foreningsliv. Af hjertet tak til alle der gennem årene har bidraget til vores aktiviteter.