Børn og unges sociale liv udspiller sig i stigende grad på nettet og på de sociale medier. Livet på nettet har en masse positive sider, og det er f.eks. nemt at holde kontakt, være en del af et fællesskab, og udtrykke sig personligt. Desværre er det ikke kun børn og unge, der bruger tid bag skærmen – det gør krænkere også.

I disse år dukker der flere og flere sager op om overgreb, der er startet på nettet. En digital krænkelse kan have alvorlige konsekvenser for den, det går ud over, og når film og billeder af seksuelle overgreb mod børn deles på nettet, bliver barnet krænket igen og igen. Red Barnets SletDet-rådgivning er til for at støtte, hjælpe og vejlede børn og unge, som er blevet udsat for digitale krænkelser, og på anmeldelsestjenesten AnmeldDet kan borgere anonymt anmelde seksuelt overgrebsmateriale med børn.

STØT VORES ARBEJDE

Anmeldelsestjeneste for seksuelt overgrebsmateriale med børn
AnmeldDet er til for at bekæmpe seksuelle overgreb mod børn på nettet og standse delingen af seksuelt overgrebsmateriale med børn og unge under 18 år. AnmeldDet kan hjælpe med at fjerne overgrebsmaterialet og forebygge, at barnet i materialet bliver udsat for nye overgreb.

Er du stødt på seksuelt overgrebsmateriale med børn på nettet? Send en anonym anmeldelse til AnmeldDet.

Fortrolig rådgivning til børn og unge
Red Barnets fortrolige SletDet-rådgivning hjælper børn og unge, som har været udsat for en krænkelse på nettet. Det kan være digital mobning, seksualiserede digitale krænkelser eller grooming, hvor en voksen over længere tid har manipuleret barnet og vundet dets tillid med henblik på at begå et overgreb.

SletDet er Danmarks eneste professionelle rådgivning, som er specialiseret i at hjælpe børn og unge, som har oplevet seksualiserede digitale krænkelser. SletDet Rådgivningen kan hjælpe med at slette grænseoverskridende materiale, begrænse delingen af private billeder, og anmelde krænkelser til sociale medier og politiet.

Har du været udsat for noget ubehageligt på nettet? Kontakt SletDet og få fortrolig hjælp og rådgivning.

Læs Simones historie her og hør, hvordan hun fik hjælp fra SletDet.  

Digitale krænkelser

  • Hver dag bliver børn og unge under 18 år udsat for seksuelle krænkelser, som bliver dokumenteret og lagt på nettet.
  • En seksualiseret digital krænkelse kan have lige så alvorlige konsekvenser, som et fysisk overgreb.
  • Siden tjenesten blev oprettet, har AnmeldDet behandlet over 90.000 henvendelser om seksuelt overgrebsmateriale med børn.
  • I 2019 modtog SletDet 707 henvendelser fra børn og unge om digitale krænkelser. I 2020 var tallet over 1.300
  • SletDet Rådgivningen er åben mandag-tirsdag kl. 11-20, onsdag-torsdag kl. 14-20 samt fredag kl. 14-17