Fagbøger og artikler

Børn og unges retssikkerhed i Ungdomskriminalitetsnævnet (2023)

Analyse og svar på retssikkerhedsmæssige spørgsmål i forhold til Ungdomskriminalitetsnævnet. 

Hjælp til ofre for seksuelle overgreb (2020)

Der er hjælp at hente, hvis du selv eller nogen, du er tæt på, har været udsat for seksuelle overgreb. Og det er altafgørende, at ofre får professionel hjælp.

Kvinders vold og seksuelle overgreb mod børn (2017)

At kvinder udøver vold og begår seksuelle overgreb mod børn bliver der sjældent sat fokus på. Disse temaer bliver belyst i en faglig rapport, som gennemgår forskning, litteratur og internationale undersøgelser med henblik på at belyse udbredelse, myter og dilemmaer.

Temaerne bliver også belyst i en kortere form to faghæfter. 

Når børn og unge deler intime billeder på nettet? (2016)

Hæfte med råd til fagfolk om de problematikker, der opstår, når et barn eller en ung oplever, at et intimt billede eller en film bliver offentliggjort eller delt.

Hvor slemt kan det være? (2015)

En antologi om it-relaterede seksuelle overgreb på børn og unge


Sårbar og søgende (2014)

Hæfte med dialogøvelser om sex og grænser på nettet, info om grooming og unges selvproducerede seksuelle billeder. Henvender sig til fagfolk, der arbejder med anbragte børn, som er en særligt udsat gruppe på nettet.

 
Når overgrebene går verden rundt (2013)

Henvendt til både forældre og fagpersoner, der vil vide mere om produktionen og udbredelsen af billeder og film af overgreb på børn, samt hvad der bliver gjort og kan gøres for at bekæmpe de ulovlige billeder.


Building bridges (2011)

This catalogue is intended to provide inspiration for establishing good practices when separated children are granted residence in an EU member state.


Tre hæfter om seksuelle overgreb på børn og unge (2014)

 1. Når voksne krænker (2014)

     I dette hæfte får du en bred introduktion til, hvad seksuelle
     overgreb på børn er. Hæftet er det første af tre hæfter
     henvendt til voksne.

 2. Når mistanken opstår (2014)

      I dette hæfte kan du finde viden om, hvordan du kan reagere,
      hvis du som forælder, pårørende eller fagperson får mistanke
      om, at et barn bliver udsat for overgreb.

 3. Når mistanken er blevet til en sag (2014)

     I dette hæfte kan du læse om, hvordan konkrete sager
     om seksuelle overgreb foregår, og hvordan man som voksen  
     skal forholde sig under en sag. Det gælder både forældre,
     pårørende og fagpersoner.


Unges digitale trivsel (2011)

Undersøgelse af skoleelevers digitale trivsel.


Undersøgelse: Det sværeste var at være ensom (2010)

Uledsagede flygtningebørn, som i forvejen er en af de mest udsatte børnegrupper, er ikke sikre på at få den rette behandling, når de bliver modtaget i Danmark.


From child labour to children in charge (2009)

A handbook on child-led organisation and advocacy on child labour.


Børn og unge i udviklingsbistanden (2006)

En håndbog om rettighedsorienteret udviklingsarbejde med børn og unge.


Grooming i digitale medier (2011)

Om seksuelle overgreb ved børns og unges brug af chatrum. Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet.


Red Barnets historie (2005)

Rapporten beskriver Red Barnets arbejde og udvikling gennem de første 60 år og indeholder en række billeder. Af Caspar Strand. 


Krænkeres forvrængning (2011)

Artikel om forsvarsmekanismerne hos en potentiel sex-forbryder. Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet.


Seksuelle krænkeres indre barrierer (2011)

Artikel om seksuelle krænkeres indre barrierer mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn. Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet.


Gode råd til at opdage og undgå seksuelt misbrug af børn

Forebyggelse er det bedste våben i kampen mod seksuelle overgreb. Få gode råd til at undgå og til at opdage seksuelt misbrug af børn og unge. Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet.