Styrk børn mod
vold og overgreb

Vold og overgreb, Stærke sammen30-05-2016
NYHED

I hver skoleklasse sidder 3-4 børn, som har oplevet vold i hjemmet, viser en ny rapport fra SFI. Red Barnet udsender i dag et materiale til alle danske skoler, som ruster børn mod netop vold og overgreb.

Hvert sjette danske barn har oplevet af få lussinger, spark eller slag af mor eller far inden for det seneste år, viser en ny rapport fra SFI.

– Det er et voldsomt højt tal, når man tænker på, at det har været forbudt at slå sine børn i knap 20 år. Vi ved, at børn, der kender deres rettigheder, er bedre i stand til at handle og sige fra, hvis deres egne eller andres rettigheder krænkes. Den viden har været udgangspunkt for at udvikle det nye undervisningsmateriale STÆRKE SAMMEN i samarbejde med lærere og elever på 14 danske skoler, fortæller psykolog i Red Barnet, Kuno Sørensen.

Red Barnet udgiver i dag STÆRKE SAMMEN, som har fokus på at ruste børn til at forstå deres rettigheder og omsætte dem til praksis – særligt retten til beskyttelse mod vold og overgreb. Resultaterne fra SFI understreger vigtigheden af materialet, forklarer Kuno Sørensen:

– Rapporten viser, at 75 procent af de børn, der er udsat for vold eller overgreb fra voksne, i første omgang betror sig til en jævnaldrende. Derfor er det vigtigt, at børn kender deres rettigheder, så de ved, at de har ret til at få hjælp fra voksne, når deres rettigheder bliver krænket, siger han.

Skolen en afgørende faktor

SFI-rapporten viser samtidig, at trivsel og fagligt udbytte i skolen er en af de faktorer, der bedst beskytter børn mod vold og overgreb. Det er et faktum, som Nina Faartoft kan nikke genkendende til. Hun er lærer på Mariendal Friskole og har sammen med kolleger på 14 danske skoler været med til at udvikle og teste undervisningsmaterialet i de seneste to et halvt år.

– Der er ingen tvivl om, at trivsel og indlæring hænger sammen. Derfor mener jeg, at det er afgørende, at børn lærer om deres rettigheder i skolen. Og det er unikt, at dette materiale er udviklet i samarbejde med både lærere og elever, siger hun.

STÆRKE SAMMEN handler også om seksuelle overgreb – et tema, som kan være tabuiseret at tale om. Men sådan oplevede Nina Faartoft ikke undervisningsforløbet.

– Øvelserne i materialet er lavet i børns øjenhøjde, og blandt mine elever oplevede jeg en stor interesse for at tale om grænser og seksualitet, fortæller hun.

Og den nye rapport viser behovet for at lære børn om grænser og seksualitet, forklarer psykolog Kuno Sørensen.

– Vi ser, at 12 procent af børnene har oplevet uønsket berøring, uønsket blottelse eller uønsket samleje, og at tre fjerdedele af de hændelser kommer fra jævnaldrende. Når vi i materialet har fokus på seksuelle overgreb, kan vi være med til at forebygge seksuelt grænseoverskridende adfærd blandt børn, fortæller han og tilføjer:

– Regeringen har forpligtet sig til at udrydde vold mod børn inden 2030 ved at skrive under på FN’s verdensmål. Den her rapport belyser, hvor vi i Danmark skal sætte ind frem til 2030.

 

Fakta om vold og overgreb

  • En undersøgelse foretaget af SFI blandt 2.000 elever i 8. klasse viser, at hvert 6. barn har været udsat for fysisk vold i hjemmet, hvert 12. barn har været udsat for psykisk vold og 12 procent har været udsat for uønskede seksuelle hændelser.

  • Fysisk vold er i rapporten defineret ved, at vedkommende inden for det seneste år har oplevet at blive skubbet og rusket, revet i håret, slået med flad eller knyttet hånd, slået med en ting eller er blevet sparket af enten mor eller far.

  • STÆRKE SAMMEN er et nyt læringsforløb til børn i 4. – 6. klasse, der lægger vægt på at styrke børns fællesskaber og modstandskraft mod vold og overgreb gennem øget viden om rettigheder.

  • Det er udviklet og gennemtestet over de sidste to et halvt år i samarbejde med lærere og elever på 14 danske skoler.

  • Forløbet STÆRKE SAMMEN har en oplevet virkning på bl.a.: Elevernes viden om rettigheder, vold, overgreb og børns handlemuligheder, hvis deres rettigheder krænkes, elevernes omsorg for hinanden og klassens generelle trivsel.

Læs mere om STÆRKE SAMMEN og download hele materialet.

Læs mere om Red Barnets arbejde med vold og overgreb.