Nyheder

Skolebørn stiller politikere til ansvar for verdensmål

Frem mod FN’s børnerettighedsdag lærer elever over hele landet om verdensmål i samarbejde med Red Barnet. Sønderborg Kommune er en af de få kommuner, der aktivt inddrager børnene i at implementere verdensmålene. På Nordals Skolen har eleverne arbejdet med temaet hele ugen og får i dag besøg af politikere og Red Barnets generalsekretær til en paneldebat.

”Jeg synes, at krig er virkelig forfærdeligt, fordi man kan dø af det. Hvad vil du gøre for, at der ikke er så mange krige?”. ”Synes du, det er retfærdigt, at ikke alle børn i Danmark har lige muligheder?”. ”Hvornår vil du gøre noget ved det?”.

Sådan lyder nogle af de spørgsmål til politikere, som børn stiller for at markere børnerettighedsdagen den 20. november i samarbejde med Red Barnet. I år er temaet FN’s verdensmål, og tusindvis af børn på Red Barnets 75 ambassadørskoler over hele landet er i gang med at fordybe sig i verdensmål om fred, ligestilling, kvalitetsuddannelse og bekæmpelse af ulighed. Som en del af arbejdet stiller børnene også politikerne til ansvar for at leve op til verdensmålene i 2030.

Sønderborg Kommune er en af landets foregangskommuner, når det kommer til at implementere verdensmålene og også involvere børnene i det. I dag den 16. november præsenterer eleverne på Nordals Skolen deres arbejde med verdensmål for politikere, synger om børnerettigheder og deltager også i en paneldebat med Erik Lauritzen, borgmester i Sønderborg Kommune, og Kirsten Brosbøl, formand for Folketingets Tværpolitiske Netværk for FN’s Verdensmål.

Red Barnets generalsekretær, Jonas Keiding Lindholm, deltager også i paneldebatten. Han glæder sig meget.

– Det er de børn, der nu vokser op med verdensmålene, som skal være med til at forandre verden. Det er dem, som kan kræve en mere lige verden og komme med de nye løsninger, som vi ældre generationer måske slet ikke har tænkt på. Derfor ser jeg rigtig meget frem til besøget på Nordals Skolen i dag. Jeg glæder mig til at lytte til dem, som kan og skal få forandringerne til at ske, siger Jonas Keiding Lindholm.

Sønderborg går forrest sammen med børnene

Selv om landets kommuner er forpligtede til at lave en plan for, hvordan de vil implementere verdensmålene, er det kun hver tredje, der har gjort det ifølge en undersøgelse foretaget af Deloitte. I samme undersøgelse svarer kun 8 af de medvirkende 49 kommuner, at de synes, at uddannelse er et af de vigtigste verdensmål.

Det tal burde være langt højere, mener Red Barnets generalsekretær.

– Børn i Danmark skal være verdensmestre i verdensmål. Intet mindre. Sønderborg har besluttet at gå forrest med at gøre verdensmålene til virkelighed i Danmark, og de begynder med børnene og sikrer, at verdensmålene er en del af undervisningen, og at børnene kan handle efter dem. Sådan skal det være. Også i langt flere af landets andre kommuner. For børnene er fremtiden, og det er sammen med dem, vi skal skabe en bedre verden, siger Jonas Keiding Lindholm.

Ifølge borgmesteren for Sønderborg Kommune, Erik Lauritzen, er det helt oplagt at inddrage børnene i arbejdet med at gøre verdensmålene til virkelighed.

– Klima og bæredygtighed har i mange år ligget højt i vores bevidsthed i Sønderborg. Med de 17 verdensmål har vi fået et fællesskab med hele verden om de indsatser, som vi alle skal arbejde med for at skabe en bæredygtig fremtid for vores børn og generationerne efter dem. For os er det helt naturligt, at verdensmålene integreres i undervisningen, så vores børn får bæredygtighed ind på rygraden som helt naturlig adfærd og viden. Jeg er stolt af, at vi som kommune har medarbejdere, fx lærerne på vores skoler, som går foran og viser vejen, siger Erik Lauritzen.

Læs mere om Red Barnets undervisningsmateriale ’Vores Verdensmål – Ret til Fremtiden’, og se nogle af filmene, hvor børn stiller politikere på Christiansborg spørgsmål om, hvad de gør for at leve op til verdensmålene.

Program for besøg på Nordals Skolen 16. november

10.30-10.35: Skolens elever synger sangen ’Alle børn har ret’, som Kim Larsen har skrevet til Red Barnet.
10.35-10.45: Velkomst ved skoleleder Tine Christensen og visning af første såkaldte lommefilm. Lommefilmene er produceret af eleverne og består af interviews om verdensmål med voksne i lokalmiljøet.
10.45-10.55: Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune, holder tale, og anden lommefilm vises.
10.55-11.05: Red Barnets generalsekretær, Jonas Keiding Lindholm, holder tale, og tredje lommefilm vises.
11.05-11.15: Formanden for Folketingets Tværpolitiske Netværk for FN’s Verdensmål, Kirsten Brosbøl, holder tale, og fjerde lommefilm vises.
11.15-11.20: Elever til og med 4. klasse forlader salen.
11.20-11.45: Paneldebat med eleverne fra 5. klasse og opefter.
11.45-12.00: Interview til pressen.