Vores Verdensmål

- Ret til Fremtiden

Foto: Jennifer Huxta

Vores Verdensmål - Ret til fremtiden

Verdensmål og børns rettigheder går hånd i hånd. Verdensmålene kan være med til at sikre, at børns rettigheder bliver overholdt, så alle får lov at gå i skole, ikke oplever vold og kan vokse op blandt voksne, de er trygge ved.

Det arbejder vi for hver dag året rundt i Red Barnet. Og vi gør det sammen med børnene, for de skal selvfølgelig kende deres rettigheder for selv at kunne bruge dem og bidrage til de forandringer, der skal til for at sikre dem en god fremtid. 

I år har Red Barnet valgt at sætte fokus på FN´s Verdensmål. Det har vi af flere grunde. Først og fremmest så synes vi, at Verdensmålene sætter en vigtig og nødvendig retning mod en mere bæredygtig verden for både mennesker og vores planet. Red Barnet synes selvfølgelig, det er vigtigt, at der arbejdes målrettet inden for alle 17 Verdensmål, men da vi er en organisation, der har fokus på verdens børn, så har vi valgt de sociale Verdensmål som centrum for vores arbejde. De Sociale Verdensmål er: mål 4, Kvalitetsuddannelse, mål 5: Ligestilling mellem kønnene, mål 10: Mindre ulighed og mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner.   

Vores Verden – Ret til Fremtiden består af 3 moduler, som er tilrettet henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskolingen. Modulerne hænger sammen. Derfor skal der startes med modul 1, hvorefter modul 2 og 3 gennemføres. Tidsforbruget ved hvert enkelt modul kan varieres. Det overordnet mål med materialet er, at børn opnår et grundlæggende kendskab til Verdensmålene, og at de samtidig får en følelse af, at de selv kan engagere sig og blive forandringsagenter, og dermed være med til at sikre, at Verdensmålene opnås. 

Verdensmålene og børns rettigheder går hånd i hånd

Verdensmålene og børns rettigheder går hånd i hånd. Når vi arbejder aktivt for at lykkedes med Verdensmålene, arbejder vi også aktivt for børns rettigheder. Når Verdensmålene arbejder for kvalitetsuddannelse, Ligestilling mellem kønnene, Mindre ulighed og Fred, retfærdighed og stærke institutioner, så arbejdes der for en lang række af børns rettigheder. Her finder du en børnevenlig oversigt over børnekonventionen 

Årets undervisningsmateriale er differentieret til indskoling, mellemtrin og udskoling, hvor alle tre forløb strækker sig over de tre samme moduler.

Undervisningsmaterialet

Hvad er Verdensmål? er en introduktion til FN´s Verdensmål og til de sociale mål, som Red Barnet har et særligt fokus på. Målet med modul 1 er, at eleverne får kendskab til, hvad Verdensmål er, og hvorfor de mål er vigtige pejlemærker, som hele verden skal nå inden 2030. Modul 1 består af en introduktionsfilm og en række opgaver. 

Hvad gør politikerne? Vi har fået elever fra henholdsvis indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen til at tage til Christiansborg og stille nogle af landets politikere (fx. Kristian Jensen og Mai Mercado) spørgsmål omkring, hvad de gør, for at nå målene. De små film fungerer samtidig som inspiration til eleverne, der selv skal producere lignende film i modul 3. Modulet består derudover af en række små opgaver, der hænger sammen med filmene. 

Journalist for en dag: er et lommefilms modul, hvor eleverne selv skal stille spørgsmål til mennesker i deres lokalmiljø omkring, hvad de gør for at nå Verdensmålene. Eleverne kan interviewe deres lærer, forældre, skoleleder, den lokale borgmester, hinanden, og hvem der ellers er oplagt og tilgængelig. De kan også interviewe hinanden. Modul 3 gennemføres i samarbejde med lommefilm.dk og består derfor af en introduktion til, hvordan man laver lommefilm samt en kampagnekanal, hvor filmene kan uploades. 

Fakta om Verdensmålene

  • FN´s verdensmål blev vedtaget den 25. september 2015 og trådte i kraft den 1. januar 2016. Målene (Sustainable Development Goals) skal frem mod 2030 sætte kurs mod en mere bæredygtig udvikling for mennesker og for vores planet. Målene erstatter og bygger videre på de såkaldte 2015-mål (Millennium Development Goals). 
  • Verdensmålene består af 17 konkrete mål og 169 delmål. Målene forpligter FN´s 193 medlemslande til at opnå målene, som omfatter både sociale, økonomiske og miljømæssige mål, hvilket viser en anerkendelse for, at områderne hænger sammen. Du kan se alle verdensmålene og deres delmål her
  • Red Barnet har fokus på de sociale mål. Det er mål 4: Kvalitetsuddannelse, mål 5: Ligestilling mellem kønnene, mål 10: Mindre ulighed og mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner. 
  • Der er sket fremskridt de sidste 20 år. Siden 1990 er fattigdommen i verden faldet med knap 75 %, flere børn går i skole (ni ud af 10), færre kvinder dør i barselssengen osv.

    Læs mere på verdensmålene.dk

Tak

Vi vil gerne takke to af vores ambassadørskoler: Amager Fælled skole og Skolen ved Bülowsvej for at deltage med elever i projektet.

Og selvfølgelig også en stor tak til de politikere, der valgte at stille op til interviews.