Nyheder

Sammen sender Oxfam IBIS og Red Barnet Hele Verden i Skole

Oxfam IBIS og Red Barnet går nu sammen for at styrke kampagnen Hele Verden i Skole, hvor skoleelever i hele verden sætter fokus på børns uddannelse. Et fælles mål er at indfri verdensmål 4, som skal sikre alle børn uddannelse af god kvalitet.   

Oxfam IBIS og Red Barnet har en fælles ambition om at skabe positive forandringer for børn. Den nye alliance mellem organisationerne skal bidrage til at opfylde Verdensmål 4 om kvalitetsuddannelse til alle verdens børn. Med den fælles kampagne Hele Verden i Skole lærer børn i Danmark at forbinde deres eget liv med det, der foregår i resten af verden. Kampagnen styrker børnenes globale udsyn og giver dem mulighed for at vise solidaritet med andre børn både i Danmark og i resten af verden.

Hele Verden i Skole er den danske del af den verdensomspændende Global Campaign for Education (GCE). Hvert år deltager flere end otte millioner børn i over 100 lande. Kampagnens mål er at få regeringerne til at holde deres løfte til verdens børn om, at de kommer i en god skole.

Oxfam IBIS har kørt kampagnen Hele Verden i Skole siden 2004. Partnerskabet med Red Barnet skal styrke kampagnen og dens budskab om alle børns ret til at komme i en god skole.

Vi er glade for at have fået Red Barnet med ombord og tror på, at vi sammen kan gøre kampagnen og dens budskaber endnu stærkere, end den er i dag”, siger Per Bjerre, engagementschef i Oxfam IBIS.

Også i Red Barnet er der begejstring for det nye samarbejde på tværs af ngo-sektoren. Det er en central del af organisationens nye strategi at indgå i strategiske partnerskaber med andre organisationer. Det er dette samarbejde et udtryk for, understreger Dorthe Ploug Hansen, national chef i Red Barnet:

”I Red Barnet glæder vi os til at være med til at udvikle og forny kampagnen. Skolebørn herhjemme skal engageres i globale problemstillinger, og deres stemmer skal i spil både lokalt, nationalt og globalt. Det er både en ambition og et fælles budskab, at kvalitetsuddannelse er med til at skabe lige vilkår for alle børn,” siger Dorthe Ploug Hansen.

Om Hele Verden i Skole:

Hele Verden i Skole sætter børns ret til uddannelse på skoleskemaet. I Danmark består kampagnen af bogen LæseRaketten, som suppleres af et online-univers, hvor eleverne kan gå på opdagelse i film, billeder og musik, og hvor læreren kan finde en række konkrete forslag til opgaver, undervisningsmaterialer og emneuger. I forbindelse med Hele Verden i Skole kan klasserne også deltage i den ‘Den Globale Aktionsuge’ og en konkurrence, hvor de samler ind til børns skolegang i fattige lande.

LæseRaketten
En gratis bog til elever i grundskolen, som både puster til elevernes læseglæde og får dem til at reflektere over uddannelsesspørgsmål. Årligt sendes LæseRaketten ud til knap 70% af de danske grundskoler, som betyder, at 160.00-180.000 elever årligt modtager bogen. Historierne er skrevet af kendte danske børnebogsforfattere og indeholder desuden portrætter af børn fra et nyt land hvert år.

I år har LæseRaketten fokus på Columbia som temaland, og i det samlede lærermateriale findes opgaveforslag til arbejdet med LæseRakettens børn, temaforløb om Colombia, opgaver til de litterære tekster, en præsentation af Colombia, app med højtlæsning samt billeder og film, lærerne kan bruge i undervisningen og som afsæt for events og aktiviteter under den Globale Aktionsuge.

Den Globale Aktionsuge
Elever fra flere end 100 lande deltager i aktionsugen, som skal holde verdens ledere og regeringer fast på det løfte, de gav i New York i 2015, om at indfri verdensmål 4 om kvalitetsuddannelse til alle. I aktionsugen formidler over otte millioner børn budskabet om, at alle børn har ret til at gå i skole.

Nyt fra Red Barnet