Nyheder

En kæmpe sejr for børns beskyttelse mod seksuelle overgreb

I dag har regeringen og partierne bag politiforliget indgået en aftale om bedre beskyttelse af børn mod seksuelle krænkelser og overgreb. Aftalen er netop blevet præsenteret hos Red Barnet, som kalder den et kæmpe fremskridt, der opdaterer lovgivningen til børnenes digitale virkelighed. Red Barnet glæder sig især over, at der indføres en selvstændig groomingparagraf, en bedre beskyttelse mod sextortion og en udvidelse af den såkaldte underviserparagraf.

Fem nye tiltag skal sikre børn og unge bedre mod seksuelle krænkelser og overgreb. Justitsminister Mattias Tesfaye og partierne bag politiforliget har netop præsenteret tiltagene hos Red Barnet, og generalsekretær Johanne Schmidt-Nielsen kalder den politiske aftale for et stort fremskridt for børns ret til et liv uden seksuelle overgreb.

Det er en kæmpe sejr for børn og unge. Dansk lov kommer nu til at beskytte dem markant bedre mod seksuelle overgreb og krænkelser – også på nettet. Vi er så glade for, at aftalepartierne har lyttet til Red Barnets forslag om blandt andet en selvstændig groomingparagraf. Nu kommer loven til at sætte en tyk streg under, at børn og unge, der har været udsat for overgreb, aldrig bærer et medansvar. Overgrebet er den voksnes skyld, og den voksne kan straffes for sine handlinger. Det er en principiel landvinding, som er voldsom vigtig, siger Johanne Schmidt-Nielsen.

Aftalen er blevet til på baggrund af blandt andet et straffelovsudspil fra Red Barnet og anbefalingerne fra en arbejdsgruppe, som Justitsministeriet nedsatte sidste år, og som Red Barnet har deltaget i. Johanne Schmidt-Nielsen glæder sig over, at flere af de ændringer i straffeloven, som børnerettighedsorganisationen har kæmpet for i årevis, nu endelig kommer til at gøre en forskel for de børn og unge, der bliver udsat for krænkelser og overgreb.

- Vi ved fra vores SletDet Rådgivning, at mange børn og unge kæmper med skyldfølelse, når de bliver udsat for overgreb. Ofte lykkes gerningspersonen med at få børnene til at tro, at de selv ønskede det eller lagde op til det. Derfor er det så ekstremt vigtigt, at vi som voksne og som samfund sender et klart signal om, at de ikke har nogen skyld. Det er den voksne, der har gjort noget forkert, siger Johanne Schmidt-Nielsen.

Alle børn skal beskyttes mod grooming
Hun fremhæver, at parterne med aftalen vil indføre en særskilt kriminalisering af grooming. Dermed bliver den selvstændige handling ulovlig, hvor en gerningsperson manipulerer og vinder et barns tillid for siden af misbruge den til at lokke barnet ind i en seksuel udnyttelse.

- Det er så afgørende for beskyttelsen af børn og unge, at grooming nu får sin egen paragraf i straffeloven. Når voksne tager kontakt til børn og manipulerer dem for at kunne udnytte dem seksuelt, så skal der være et klart signal fra samfundets side om, at det, den voksne gør, er forkert. Handlingen i sig selv er et overgreb mod børn, siger Johanne Schmidt-Nielsen.

Hun glæder sig også over, at børn vil blive bedre beskyttet mod såkaldt sextortion. Hvis børn og unge bliver truet og afpresset på nettet til at udføre seksuelle handlinger på sig selv, vil det fremover kunne straffes efter straffelovens bestemmelser om voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje.

Der har i den grad manglet lovgivning mod fænomenet sextortion. Selv om der ikke er direkte fysisk berøring, er der slet ingen tvivl om, at overgrebet kan være meget voldsomt og skadeligt for et barn. Derfor er der et stort behov for at få understreget overgrebets alvor.

Betroede voksne kan ikke have seksuel relation til børn
Et andet af de nye tiltag er at sikre børn og unge en bedre beskyttelse med den såkaldte underviserparagraf, som udvides til også at omfatte blufærdighedskrænkelser. Det vil sikre, at betroede personer som fx lærere og plejeforældre ikke kan have seksuelle relationer med børn.

Jeg har selv været meget rystet over en sag fra Viborg, hvor en lærer ikke blev dømt for blufærdighedskrænkelse, fordi retten mente, at den 15-årige elev deltog frivilligt. Men et barn skal ikke kunne give samtykke til en seksuel relation med en voksen lærer. Den beskyttelse skal selvfølgelig også gælde, når der er tale om blufærdighedskrænkelse, og i Red Barnet er vi meget glade for, at det bliver sådan nu, siger Johanne Schmidt-Nielsen.

”Pornografisk” erstattes af ”seksuelt” materiale i straffeloven
I Red Barnet er der også stor tilfredshed med, at det med den politiske aftale anerkendes, at ”pornografisk” er et særdeles misvisende ord i straffelovens bestemmelser om overgreb på børn. Ordet insinuerer, at der er tale om samtykkebaseret materiale, men børn kan aldrig samtykke til seksuelt samvær.

Der er ikke noget pornografisk over et barn, der udsættes for et seksuelt overgreb. At overgrebet er filmet eller fotograferet, gør det ikke til pornografi, og derfor er det et klart fremskridt, at materialet i stedet bliver omtalt som ”seksuelt” materiale. I Red Barnet var vi gerne gået skridtet videre og havde kaldt det, hvad det er – nemlig seksuelt overgrebsmateriale med børn. Men ændringen er en klar forbedring, for børn skal ikke seksualiseres i vores straffelov, og forhåbentlig kan det også være med til at gøre op med brugen af ord som ”børneporno”, siger Johanne Schmidt-Nielsen.

Red Barnet finder det også positivt, at aftalepartierne er enige om at undersøge muligheden for at stille krav om aldersverifikation ved brug af tjenester, der formidler sugardating.

Læs Red Barnets udspil om straffeloven fra november 2020