DEBAT: Ingen børn skal udsættes for seksuelle overgreb

26-05-2021
NYHED

Af Nick Hækkerup (S), justitsminister, og Johanne Schmidt-Nielsen, generalsekretær i Red Barnet

Regeringen har med input fra Red Barnet lanceret udspillet »Værn mod voksne, der krænker børn.« Udspillet indeholder ni initiativer, der skal bekæmpe seksuelle krænkelser af børn. 

Der findes næppe en forbrydelse, der er værre, end når voksne begår seksuelle overgreb på børn. En barndom skal være tryg og god. Et barn skal kunne finde ro og trøst ved de voksnes side. Så når et voksent menneske forgriber sig på et barn, er det næsten ubærligt.

De psykiske traumer, der er forbundet med seksuelle overgreb, følger ofte børnene langt ind i voksenlivet. Udvikling af posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD), angst og depression er hyppigere hos mennesker, der har oplevet seksuelle overgreb i barndommen end blandt andre mennesker. Ingen børn skal opleve overgreb. Det må og skal altid være målet. Derfor har regeringen med input fra Red Barnet lanceret udspillet »Værn mod voksne, der krænker børn.« Udspillet indeholder ni initiativer, der skal sikre, at vi som samfund bliver bedre til at forebygge, afsløre og efterforske seksuelle krænkelser. Et af initiativerne går ud på at skærpe straffen med 50 procent for andet seksuelt forhold end samleje med et barn under 15 år.

Ligeledes mener vi ikke, at børn under 15 år skal kunne give samtykke til sex med en voksen. Derfor ønsker vi, at samleje med et barn under 15 år pr. definition skal være voldtægt, hvis gerningsmanden er fyldt 22 år.

Nye muligheder på nettet

Desværre har sociale medier og internettet åbnet nye muligheder for, at seksuelle krænkelser af børn kan finde sted. En krænker kan for eksempel bruge nettet til at opbygge en relation til et barn med henblik på at begå seksuelt overgreb. Det er det, man kalder grooming. Eller gerningsmanden kan true med at offentliggøre billeder eller videoer og manipulere offeret ad den vej - det, der hedder sextortion. Vi hører desværre også om frygtelige fjernovergreb bestilt og betalt på nettet.

Derfor nedsætter regeringen en arbejdsgruppe, der bl.a. får til opgave at se på, om vi skal have en selvstændig paragraf i straffeloven til kriminalisering af grooming - sådan som Red Barnet har foreslået - og om vi straffer sextortion godt nok med de regler, vi har i dag.

Samtidig indeholder udspillet et forslag om, at politiet på baggrund af et udrejseforbud udstedt af en domstol i en periode skal kunne inddrage passet hos personer, der er dømt for seksuelle overgreb mod børn. Det skal forhindre, at personer, som er dømt for overgreb mod børn, begår nye overgreb uden for Danmarks grænser.

Endelig foreslår regeringen, at politiet skal have mulighed for at foretage hemmelig ransagning i sager, hvor politiet efterforsker personer for at besidde eller udbrede seksuelt overgrebsmateriale med børn. Det gør vi, fordi personer, der besidder eller deler sådant materiale, ofte er meget sikkerhedsbevidste og indgår i lukkede netværk.

Seksuelle overgreb begået mod børn er en af de mest alvorlige forbrydelser, der findes. Forbrydelsen kan påvirke offeret resten af livet og ødelægge unge og håbefulde liv. Med udspillet tages et vigtigt skridt mod at begrænse seksuelle overgreb mod børn. Det skylder vi børnene.

Debatindlægget blev bragt i Frederiksborg Amts Avis den 26. maj 2021