Børne- og socialministeren
besøgte Plads til Alle
og FritidsGuiderne på
Frivilligfredag

Foto: Københavns Kommune
29-09-2017
NYHED

Børne- og socialminister Mai Mercado (K) mødte både børn, forældre og frivillige, da hun fredag formiddag besøgte Red Barnet og Københavns Kommunes fælles projekt Plads til Alle/ FritidsGuiderne KBH. Projektet skal hjælpe 1400 udsatte børn ind i det sunde sociale fællesskab, som fritidslivet giver.

Boldklubben Fremad Amagers grønne fodboldbaner dannede en oplagt kulisse, da børne- og socialminister Mai Mercado fredag formiddag lagde vejen forbi Red Barnet og Københavns Kommunes fælles projekt ’Plads til Alle’/ ’FritidsGuiderne’. Ministeren var på besøg for at møde nogle af de børn fra hele københavnsområdet, der gennem projektet har fået hjælp til at komme i gang med fodbold, spejder eller musik i fritiden.

Anledningen var den årlige Frivilligfredag, og ministeren fik ved lejligheden også en god snak med projektets frivillige, som er altafgørende for indsatsens succes: At få udsatte børn, som ellers aldrig kommer i landets klubber og foreninger, til at blive en del af det vigtige  børnefællesskab.

Børn, der går til en fritidsaktivitet, trives nemlig bedre, og den rette fritidsinteresse for det enkelte barn kan være med til at bryde en negativ social arv. Derfor er det vigtigt, at børn fra alle hjørner af samfundet inviteres ind i fritidsaktiviteterne – og bliver der. Her ser børne- og socialminister Mai Mercado, at de frivillige spiller en ganske særlig rolle.

– Dét jeg har oplevet her i dag, er et eksempel på noget af det, jeg synes, er det fineste ved det danske samfund: Stærkt frivilligt engagement. Når jeg hører om den indsats, fritidsguiderne gør, og om den styrke, børnene får ud af at blive inviteret med ind i fællesskaber med andre børn, er jeg ikke i tvivl om, at frivillige kan noget særligt. Derfor arbejder jeg også på en strategi, som skal gøre det muligt for endnu flere at blive frivillige, siger Mai Mercado.

Frivillige og samarbejde på tværs af sektorer gør hele forskellen

Under besøget blev ministeren flankeret af Red Barnets generalsekretær Jonas Keiding Lindholm og Carl Christian Ebbesen (DF), borgmester for Kultur og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune, som sammen står bag projektet i København. Og netop samarbejdet på tværs af kommuner, civilsamfund og klubber står i højsædet for Red Barnets generalsekretær.

– I Red Barnet ved vi, at fritidsaktiviteter kan hjælpe udsatte børn ind i de vigtige sociale netværk og giver børnene mulighed for tidligt at opbygge relationer og indgå i et fællesskab. Et stærkt samarbejde mellem kommunerne, foreningerne og os er altafgørende, når vi skal give udsatte børn en stabil platform i livet, selvom vilkårene derhjemme ikke er de bedste. Den fælles indsats er vi glade for at vise ministeren, siger Jonas Keiding Lindholm.

Han bakkes op af Carl Christian Ebbesen, som samtidig understreger vigtigheden af de frivilliges indsats i det fælles projekt for udsatte børn.

– De frivillige fritidsguider gør et fantastisk stykke arbejde med at tage udsatte børn i hånden og hjælpe dem i gang med en fritidsaktivitet. For en masse børn og familier gør de frivillige en kæmpe forskel – og det er naturligvis vigtigt at anerkende. Derfor er det dejligt, at børne- og socialministeren tog sig tid til at komme på besøg og høre de frivillige og børnenes erfaringer med projektet, siger Carl Christian Ebbesen.

Projektet blev sat i gang i januar 2016. Red Barnet og Københavns Kommune har i fællesskab indtil videre hjulpet flere end 900 børn ind i et aktivt fritidsliv.

  • ’Plads til Alle’/ FritidsGuiderne samarbejder bredt med det lokale foreningsliv om tilbud til udsatte børn.

  • Målet er at få 1400 udsatte børn i Københavns Kommune i gang med en fritidsaktivitet – og fastholde dem i den.

  • Frivillige følger børnene til og fra fritidsaktiviteterne, så børnene kommer godt og trygt i gang og finder deres plads i fællesskabet og dermed fastholdes i klubben.

  • 18 procent af de danske børn går ikke til nogen aktivitet i deres fritid. Det samme gælder 35 procent af børn i etniske minoriteter. 28 procent af børn med enlige forældre kommer heller aldrig i sportshallen eller musikskolen (Børneindblik 8/ 2014).