Plads til alle

En aktiv fritid med andre børn styrker børns trivsel

I familier med sygdom, arbejdsløshed eller andre svære vilkår, er der ikke altid overskud til at følge til spejder eller købe nye fodboldstøvler. Rundt om i Danmark hjælper vi derfor børn og unge med at blive en del af fællesskabet i lokale fritidsaktiviteter. For børn, der går til idræt, dans, spejder eller andre fritidsaktiviteter trives bedre.

Gennem projektet Plads til Alle matches børn og unge i udsatte positioner med en af vores frivillige, som hjælper barnet til at blive en fast del af en fritidsaktivitet. De seneste år har vi hjulpet 7.000 børn og unge ind i en fritidsaktivitet og et fællesskab, der styrker deres trivsel og dermed muligheder i livet.

De fleste danske børn og unge har et aktivt fritidsliv og går til noget flere gange om ugen, men kun cirka halvdelen af børn i udsatte positioner har et aktivt fritidsliv. Dermed går alt for mange børn og unge, der i forvejen har det svært derhjemme, også glip af positive oplevelser og fællesskaber i fritidslivet.

Adskillige studier viser, at børn og unge, der er en del af et fritidsfællesskab, trives bedre end børn og unge, der ikke er. De positive fællesskaber og succesoplevelser i fritidslivet giver ikke blot sved på panden, smil på læben og øget trivsel, men også sociale og personlige kompetencer, der er vigtige i det videre liv. 

Fakta om plads til alle

Formål
Formålet med Plads til Alle er at sikre, at børn og unge i udsatte positioner har adgang til positive fællesskaber i foreningslivet. Deltagelsen kan give børnene glæde og livsmod og herigennem styrke deres ressourcer og mentale sundhed.

Målgruppe
Den primære målgruppe for indsatsen er børn og unge i alderen 5-17 år, som mistrives og/eller lider afsavn. Børnene lever typisk i familier, hvor forældrenes sociale problemer som fattigdom, sygdom, psykisk sårbarhed, sproglige barrierer og social isolation forhindrer dem i at sikre deres børn en plads i fællesskabet. Den sekundære målgruppe er forældrene, som er for at sikre børnene en stabil tilstedeværelse i fritidslivets fællesskaber.

Her er der Plads til Alle
Red Barnet arbejder sammen med kommuner om Plads til Alle. Kommunerne har ansvar for at henvise børn og unge til Plads til Alle-indsatsen, og de yder ligeledes støtte til foreningskontingentet og i de fleste tilfælles også støtte til nødvendigt udstyr. Kommunerne er: Brøndby, Frederiksberg, Hvidovre og København. Derudover kører Plads til Alle-indsatsen i yderligere cirka fem lokalforeninger.

Tak til vores samarbejdspartnere