Hvad er Børnebarometeret?

Børnebarometeret er et dialog- og måleredskab, der kan bringe børn og unges stemmer aktivt i spil og skabe en nuanceret og konstruktiv dialog i klassen.  

Børnebarometeret bliver faciliteret af underviseren i klassen, og eleverne svarer hver især - via barometeret - på spørgsmål relateret til et aktuelt tema. Efterfølgende drøfter klassen temaerne ud fra deres samlede svar og barometerets refleksionsspørgsmål. På den måde bliver der skabt en nuanceret forståelse af hinanden i klassen.  

Børnebarometeret er indtil videre udviklet til mellemtrin og udskoling, men kan også bruges af ungdomsuddannelser.  

Vi udvikler Børnebarometeret til det konkrete undervisningsmateriale og i tæt samarbejde med elever. Børnebarometeret indgår som en del af undervisningsmaterialet til Trivselsdagen og Børnerettighedsdagen. Derudover har vi temaspecifikke barometermålinger, som indgår i andet af Red Barnets materiale. 

Hvilken data indsamler Red Barnet og hvordan bliver det håndteret? 

Når elever deltager i en barometermåling, bliver deres svar delt med Red Barnet. Vi indsamler alle elevernes besvarelser, men vi har ikke oplysninger om, hvem der har givet hvilke svar, da vi ikke registrerer navne eller CPR-numre.   

Den viden, vi indsamler gennem Børnebarometeret, giver os værdifuld indsigt i børn og unges holdninger, perspektiver og oplevelser. Vi bruger denne viden til at give børn og unge en stærkere stemme, der kan præge vores arbejde og påvirke beslutningstagere.   

Hvis du vil vide mere om, hvordan vi håndterer den data, vi indsamler gennem Børnebarometeret, kan du læse vores persondatapolitik til Børnebarometeret  

Hvis du har spørgsmål til Børnebarometeret eller den viden vi indsamler, så kontakt [email protected] 

Tidligere barometermålinger

Se resultater fra alle vores tidligere målinger om fx ensomhed, søvn, digital trivsel og fællesskab.