Velkommen til

Børnebarometeret

Børnebarometeret til skoler er et dialog- og målingsredskab, der kan bringe børn og unges stemmer aktivt i spil og nuancere dialogen i klassen og på tværs af klasser.

Målingerne udvikles i tæt kobling til undervisningsmateriale, ny viden og aktuelle tendenser. Målingerne faciliteres af underviseren og eleverne kan enkeltvis - via barometeret - svare på spørgsmål relateret til et aktuelt tema. Klassen kan efterfølgende drøfte temaet i klassen ud fra deres egne samlede svar og barometerets refleksionsspørgsmål, og på den måde få afmystificeret og nuanceret deres forståelse af hinanden. I forbindelse med de store målinger vil det også være muligt at se, hvordan børn og unge på tværs af hele landet har svaret og derved give børn og unge et billede af, hvordan andre tænker om de samme spørgsmål.

Når eleverne deltager i en måling, bliver klassens svar delt anonymt med Red Barnet. På den måde får vi vigtig viden om børns og unges liv, hverdag og erfaringer med aktuelle samfundstemaer. Viden vi kan bruge til at give børn og unge en tydeligere stemme, der kan præge vores arbejde og påvirke beslutningstagere. 

De første målinger har handlet om trivsel og fællesskaber ovenpå en lang periode med corona, nedlukninger og restriktioner. Vi vil løbende udvikle flere målinger, ligesom vi løbende deler resultater fra afsluttede målinger her på siden.

Børnebarometeret er indtil videre udviklet til mellemtrin og udskoling, men kan også bruges af ungdomsuddannelser.

Tak fordi du vil bringe dine elevers stemme frem via Børnebarometeret.

God fornøjelse!

Værd at vide om børnebarometeret
Hvorfor har Red Barnet skabt Børnebarometeret, hvordan virker det og og hvad vi håber at opnå?
Læs  om baggrunden for Børnebarometret

 

Vi passer godt på dine oplysninger
Vi passer godt på alle data, som bliver opsamlet i forbindelse med brugen af Børnebarometret.
Læs mere om Red Barnets persondatapolitik.