Børnebarometeret

Børnebarometerets afsluttede målinger

Trivselsdagen 2024

denne måling sætter vi fokus på sammenhold og trivsel. 

Målingens spørgsmål er udviklet i samarbejde med 5. u på Valby Skole som en del af temaet 'Spil og bevægelse’. 

Børnerettighedsdagen 2023

De 10 spørgsmål i årets undersøgelse sætter fokus på børns kendskab til deres egne rettigheder.

Mål din Søvn 2021-2023 (ReloadMe)

Oversigt over de seneste tre års målinger med fokus på elevers søvn og det digitale liv.  Find mere materiale på reloadme.dk.

Trivselsdagen 2023

denne måling sætter vi fokus på klassefællesskab og trivsel. 

Målingen indeholder i alt 10 spørgsmål henvendt til til mellemtrin-og udskolingselever. Eleverne har svaret anonymt på spørgsmålene undervejs. 

Børnerettighedsdagen 2022

Denne måling sætter fokus på, hvordan det må være at flygte og hvad der er vigtigt for at skabe et stærkt fællesskab, selv om vi er forskellige.  

Målingen er en del af programmet for Red Barnets Børnerettighedsdag, og spørgsmålene er udviklet sammen med børn og unge

Trivselsdagen 2022

denne måling sætter vi fokus på elevernes digitale trivsel efter to år, hvor coronakrisen har ført til ekstra tid bag skærmene. Sprog og fællesskaber har været underlagt særlige vilkår, og en ny rapport fra Red Barnet og Rambøll viser desuden, at alt for mange børn og unge fortsat har ubehagelige oplevelser online. Målingen var en del af programmet for Red Barnets Trivselsdag 2022. 

Mål din søvn 2021 (ReloadMe)

Denne måling sætter fokus på elevers søvn og det digitale liv. Som voksne kan man godt have en formodning om, at det kun er mobilen og alt det digitale, der gør at børn og unge (og egentlig os alle sammen) får sovet for lidt.

Men der kan måske også være andre grunde? Det ville vi gerne finde ud af med spørgsmålene. Ud over spørgsmålene her, så er der masser af andre materialer at finde på reloadme.dk.

Genstart fællesskabet 2021

Denne måling sætter fokus på elevernes oplevelse af skoleåret 2020/2021, fællesskabet i klassen samt på elevinddragelse.

Ensomhed under corona

Denne måling sætter fokus på elevers oplevelse af ensomhed under corona og fællesskaber i klassen. Ensomhed kan være svært at opdage, da det for mange er svært at tale om.