Vores internationale arbejde

Red Barnet er en del af Save the Children International, som er verdens førende uafhængige børnerettighedsorganisation. Save the Children-alliancen består af medlemsorganisationer i 29 lande, og sammen med Save the Children International udfører vi projekter i mere end 100 lande verden over. Arbejdet med og for børn og unge udføres i samarbejde med en lang række partnere fra både civilsamfund og regeringer i de enkelte lande. Læs mere om Save the Childrens arbejde og få information om de lande, vi arbejder i.

Red Barnet Danmarks internationale programmer støtter børn og realiseringen af børns rettigheder i samarbejde med Save the Children-alliancen og en lang række partnere. Mere end hvert sjette barn i verden – 415 millioner – lever i dag i områder præget af krig og konflikt, og over 160 millioner mennesker rammes hvert år af naturkatastrofer. I tråd med FN’s verdensmål arbejder Red Barnet for børns overlevelse, uddannelse og beskyttelse. Det gør vi i samarbejde med de lokale organisationer og myndigheder, der kender de lokale forhold bedst, og vi koordinerer med FN-systemet og andre internationale organisationer.  Vi arbejder for, at både udviklingsarbejde og humanitære indsatser i højere grad skal styres af lokale kræfter.

Læs mere om Red Barnet Danmarks internationale indsats i 2020 i vores internationale årsrapport for 2020.

Katastrofer og nødhælp

Læs mere

Red Barnet står klar, når katastrofen rammer, og vi rykker ud med nødhjælp så hurtigt som muligt for at mindske katastrofens konsekvenser. Vi uddeler vand, mad og nødhjælp, opretter sundhedsklinikker og børnevenlige områder.

Børnebeskyttelse og MHPSS

Læs mere

Børns psyke og trivsel tager skade, når de vokser op i skyggen af krige, konflikter og naturkatastrofer. Red Barnet beskytter,yder psykosocial støtte og forebygger udviklingen af psykiske lidelser (MHPSS) hos børn og deres familier.

Uddannelse og skolegang

Læs mere

Retten til uddannelse er en menneskeret, og med verdensmål 4 ønsker verdens ledere, at alle børn modtager kvalitetsuddannelse. Vi arbejder for at sikre, at alle børn lærer ̶ uanset hvem de er, hvor de bor, eller hvad der sker i deres land. 

Med unge for unge

Læs mere

Vi arbejder i fællesskab med unge for at sikre, at deres sociale, økonomiske og politiske rettigheder bliver realiseret.

Her arbejder vi

Læs mere

Red Barnet vil nå de dårligst stillede børn og unge først, og derfor har vi et særligt fokus på skrøbelige kontekster.

Partnere og donorer

Læs mere

Red Barnets engagement er afhængigt af samarbejde med  partnere og økonomisk støtte fra institutionelle donorer, private fonde og virksomheder.