Red Barnet bekæmper og forebygger

digital mobning

Foto: Jakob Krull

Vi hjælper børn, lærere og forældre med at forebygge og stoppe digital mobning

Mobning på de sociale medier er et stigende problem blandt børn i Danmark. Alligevel er for få voksne opmærksomme på, hvilke konsekvenser det har, og hvordan vi kan hjælpe med at stoppe det. Red Barnet arbejder aktivt for at bekæmpe digital mobning. Vi hjælper børn, lærere og forældre med gode råd og vejledning til at forebygge og stoppe mobning på nettet.

Digital mobning rammer hårdt

Et barn, der bliver mobbet på nettet, har aldrig fri. Mobningen er ikke kun begrænset til skolegården, men foregår døgnet rundt. Det er lettere at mobbe, når man ikke står ansigt til ansigt, og afsenderen kan være anonym. Sproget kan virke meget hårdere, når kropssproget mangler, og det er nemt at misforstå hinanden. Beskeder og billeder kan blive delt og set af rigtig mange, og konflikterne eskalerer hurtigere på nettet. Derfor har børnene ofte brug for hjælp til at løse dem. 

Fakta om digital mobning

  • 21 pct. af 9-16-årige har oplevet mobning online inden for det seneste år.
  • Mobning via digitale medier er et langt større problem i Danmark end i andre europæiske lande.
  • I Europa har 38 pct. af 9-12-årige og 77 pct. af 13-16-årige en profil på et socialt netværk som fx Facebook.

Kilde: Den europæiske undersøgelse 'EU kids online – net children go mobile' (2014)

Red Barnets indsatser mod digital mobning

Nedenstående finder du et udvalg af de indsatser vi laver for at forebygge og bekæmpe digital mobning, blandt andet skolematerialet SikkerChat, SletDet rådgivningstjenesten og en masse gode råd samt materiale til forældre, om digital mobning.

SikkerChat - Sikker adfærd på nettet

Udforsk SikkerChat her

Sikkerchat er en oplysningsside, der hjælper børn til at færdes trygt og ansvarligt på nettet. Find gode råd til forældre og lærere om de mange nye digitale tjenester og sociale medier samt konkrete råd til børn, der er udsat for digital mobning.

SletDet rådgivningstjeneste

Rådgivning om digital mobning

SletDet tilbyder gratis og fortrolig rådgivning, hvis du selv er ung, eller hvis du har været vidne til, at et barn har oplevet noget ubehageligt på nettet. Der sidder en række professionelle klar til at hjælpe, støtte og svare på spørgsmål omkring digital mobning og andre ubehagelige oplevelser på nettet. 

Gode råd til forældre

Bliver mit barn mobbet?

Red Barnets har lavet samlet en række materiale om digital mobning og andre digitale problemstillinger fra børn og unges verden. Her kan man finde blandt andet finde gode råd om digital mobning f.eks. hvordan man som forældre kan hjælpe og støtte sit barn i situationen. 

Med din støtte kan vi gøre endnu mere!

"Internettet er verdens største legeplads, og det skulle det gerne blive ved med at være. Vi vil gerne hjælpe børn og unge, når noget går galt, så de ved, hvad de selv kan gøre, hvor de kan få hjælp, og hvem de skal henvende sig til."

Red Barnet gør en stor indsats for at opbygge positive børnefællesskaber, som bygger på tolerance, respekt og omsorg for både børn og voksne. Vi klæder forældre, pædagoger, lærere og trænere på med konkrete redskaber til at styrke børns fællesskaber og til at forebygge og stoppe mobning på nettet og på sociale medier.

Hjælp os med at give børn en mobbefri barndom