Vi sikrer at børn

ikke har for langt til skole

Foto: Aubrey Wade/Red Barnet

Vi sikrer at børn ikke har for langt til skole

Hjælp både akut og langsigtet med at sikre udsatte børn en bedre fremtid.

For 178 kr. kan vi give mad til en familie på 7 i en måned

icon

Millioner af børn verden rundt har så langt til skole, at de ikke får den undervisning, de har brug for. De børn med lang skolevej, som alligevel kommer afsted, er hver dag udsat for alvorlige farer.

På verdensplan er der 61 millioner børn i folkeskolealderen, som ikke er under uddannelse. De mange millioner af børn er ikke med i undervisningen og får ikke den uddannelse, de har brug for. Det er især tilfældet i Afrika syd for Sahara, hvor mange børn har så langt til skole, at de ikke kan gå den lange vej, det kræver, for at de kan få en ordentlig uddannelse.

Hvor langt er "langt til skole"?

Man snakker typisk om, at børn har langt til skole, hvis de har mere end fem kilometer til den nærmeste skole.

Hvad sker der, når børn har langt til skole?

Hvis der er for langt til den nærmeste skole, kan det betyde, at børnene kun kan være på skolen nogle timer hver dag, eller at familier vælger ikke sende at deres børn i skole overhovedet - fordi der ikke er transportmuligheder, eller fordi børnene simpelthen skal gå for langt.

Nogle børn er under uddannelse, selvom der er langt til den nærmeste skole. Men selvom de bliver undervist i det, de skal lære, er der stadig store problemer ved, at de skal gå så langt for at komme frem til skolen.

Risiko for overgreb og trafikuheld

Som ung pige er de lange, mennesketomme veje usikre at færdes på. Det er desværre ikke er en sjældenhed, at piger med langt til skole bliver udsat for overgreb, når de tidligt om morgenen går afsted til skole eller sent om aftenen er på vej hjem igen.

Ved de trafikerede veje er der også en fare for, at børnene kommer slemt til skade. Vejene er ikke er bygget til, at børn kan færdes sikkert. Med store veje uden fortov som skolevej er der en betydelig risiko for, at børn med langt til skole kan komme skade i trafikken.

Lektier og huslige pligter

Som elev i enhver folkeskole har man lektier. Men det kan være svært at få tid til at lave skolearbejde derhjemme, hvis vejen til skolen og hjem igen er så lang, at man tager afsted, før solen står op, og først er hjemme igen, når solen går ned. Lektierne er en del af læringen i enhver folkeskole. Ved at børn med langt til skole ikke har tid til at lave lektierne, lærer de ikke det, de skal.

Oven i lektierne skal mange børn også hjælpe til derhjemme med de huslige pligter. Det kan være en så nødvendig hjælp i hjemmet, at nogle børn må tage tidligere fri eller møde senere i skole, hvis deres vej til skolen er så lang, at de ellers ikke ville kunne nå at hjælpe forældrene.

Hvad gør Red Barnet for at løse problemerne med langt til skole?

Afstanden til den nærmeste skole er afgørende for, om børn får den nødvendige undervisning. Derfor arbejder Red Barnet for at sikre, at børn i hele verden ikke har så langt til skole, at de ikke kan deltage i undervisningen, eller at de bliver udsat for alvorlige farer.

Red Barnet arbejder med regeringer verden over med at bygge flere skoler i områder, hvor børn må gå langt for at blive undervist. Det er regeringerne i de enkelte lande, der har ansvaret for, at landenes børn får den undervisning, de har brug for. Derfor arbejder Red Barnet direkte med regeringerne, da det er her, vi kan skabe en stor og betydelig ændring.

Red Barnet arbejder også for at fjerne de barrierer, der kan opstå mellem børn og deres skole. Ved oversvømmelser kan der eksempelvis tages både i brug for at sikre, at børnene kan komme frem til skolen.

 

Billedet er fra Liberia, hvor en stor del af børnene må gå langt for at blive undervist.