Fremtidens ledere

Piger får styrke og indflydelse, når de står sammen

I bl.a. Yemen, Vietnam og Uganda er Red Barnet med til at samle og styrke lokale grupper og netværk for piger. Det styrker pigernes muligheder for at skabe forandringer og advokere for retfærdighed i deres hverdag - så flere piger kan fortsætte i skole og færre risikerer at blive udsat for vold.

Der er mange barrierer for piger - og mere end to ud af tre børn i verden, der ikke går i skole, er piger. Det skyldes blandt andet, at mange forældre prioriterer drenges uddannelse højere, at flere piger har pligter i hjemmet, og at piger bliver gift og trukket ud af skolen.

- Det er et problem for den enkelte pige, fordi hun risikerer fattigdom senere i livet. Men det er også et bredere problem, fordi pigers ligeværdige deltagelse i samfundet fremmer udvikling for alle, fortæller Kristina Shaw, der arbejder med pigers rettigheder i Red Barnet.

Fremtidens ledere starter som piger
For at styrke pigers muligheder for at overkomme de barrierer, de møder, har Red Barnet sat en lang række projekter i gang, der samler og støtter lokale grupper og netværk for piger.

For når pigerne får indflydelse i for eksempel skolen og lokalpolitik, kan de være med til at skubbe på for langsigtede forandringer for andre piger.

Pige der kæmper for børns rettigheder i Zanzibar

Som ung pige var jeg ikke selvsikker nok til at stå foran folk og tale, men nu gør jeg det med selvtillid.

- Mange steder har piger slet ikke en forventning om, at de kan få indflydelse i deres skole. Men når vi så samler pigerne i grupper og lærer dem om deres rettigheder, så oplever de, at de får mere indflydelse. Det giver mere power at stå sammen, så skolens ledelse begynder at lytte, fortæller Kristina Shaw.

Pigernes egne temaer
Et problem, som mange af grupperne tager op på skolerne, er tabuet omkring menstruation. Mange piger mister mellem en og fire skoledage om måneden, fordi menstruation er tabubelagt, og der ikke er adgang til hygiejnebind. Andre temaer er vold og utryghed i og udenfor skolen eller sociale normer, der presser pigerne ud af skolen.

Når pigerne lærer at fortælle om problemer og ønsker, sker der som regel to ting, fortæller Kristina Shaw.

- For det første får pigerne mere tro på, at de kan ændre noget i deres hverdag. De lærer, at enhver pige har en stemme. Det er derfor, vi siger, at fremtidens ledere starter som piger.

- Og for det andet begynder forældrene, skolen og lokalsamfundet at lytte, fordi de kan se, at pigerne kan være med til at skabe positive forandringer. Så i sidste ende kan pigerne skubbe på nogle store samfundsændringer.

Når en pige får en chance, kan hun gøre det samme som en dreng.

NYSKABENDE PROJEKTER

Indflydelse og handlekraft

Sådan styrker vi også pigers indflydelse og handlekraft.