Fritidsjob og fællesskab gør en forskel for unge i udsatte positioner

Et fritidsjob kan guide unge til en ny vej og styrke deres muligheder for uddannelse og job. Det mindsker samtidig risikoen for kriminalitet og øger deres selvstændighed og økonomiske bevidsthed.

Igennem tre år har Red Barnet og Meyers Madhus, i et stærkt samarbejde med Aarhus og Odense kommune og lokale virksomheder, hjulpet unge i fritidsjob. Indsatsen har haft særligt fokus på restaurations, fødevare- og detailbranchen og har henvendt sig til unge i udsatte positioner, som har haft motivation for et fritidsjob.

Projektet bestod af to faser. Først en træningsbane, som var et forberedende forløb med køkkenundervisning og jobtræning i en lokal virksomhed. Derefter et mentorforløb med frivillige, der støttede de unge i at søge et fritidsjob.

Projektet var et samarbejde mellem civilsamfund, kommune og erhvervslivet. Det har givet gode resultater for de unge både personligt og fagligt. Vi ser et stort potentiale i at skabe samarbejder på tværs af sektorer på den måde, fordi det skaber rammer om de unge, der får dem til at vokse og udvikle sig i en positiv retning.

Vi har lært en masse af projektet, og det vil vi gerne dele med dig. Her kommer vores 10 vigtigste anbefalinger, hvis du også vil hjælpe unge til at få appetit på et fritidsjob og opleve positiv forandring i livet.

Se vores 10 anbefalinger fra Måltid Fritid Fremtid.

Hvad kan du gøre?
Læs de 10 anbefalinger og lad dig inspirere til, hvad der giver mening i dit daglige virke med unge. Har du yderligere spørgsmål, er du velkomment til at kontakte os.

- Hvordan kan man som privat virksomhed bidrage til en lokal fritidsjobindsats? Hvordan engagerer man de lokale virksomheder? Kontakt seniorprojektleder i Meyers Madhus, Mia Rask Vendelbjerg på [email protected].
- Mangler du viden om frivillighed og samarbejde med kommuner? Kontakt Chef for Frivillige Sociale Indsatser Sofie Hugo på [email protected].

Brug for mere viden om effekten af fritidsjob?
- Læs LG Insights evaluering om fritidsjobbets betydning
- Læs Cabis evaluering af Måltid, Fritid, Fremtid