Topsoe

Nyt samarbejde med Topsoe: Uddannelse skal bekæmpe klimakrisens ødelæggelser

Med et nyt samarbejde vil Red Barnet og Topsoe gennem uddannelse hjælpe Malis børn og unge med at tilpasse sig klimaforandringer og dermed bidrage til mindst fire af verdensmålene for bæredygtig udvikling. Haldor Topsøe har støttet projektet i Mali med 1 million kroner årligt de kommende tre år.

I et nyt stærkt samarbejde mellem Red Barnet og Topsoe skal børn i Mali klædes på til at håndtere nutidige og fremtidige klimaudfordringer. Projektet Green School Project er et pilotprojekt i Mali, som på sigt skal udbredes til resten af landet og til andre dele af Sahel-regionen. Topsoe støtter projektet med 1 million kroner årligt de kommende tre år.

'Vi har i Topsoe valgt at støtte Red Barnet, fordi organisationen arbejder målrettet for at give børn en mulighed for at leve et liv med værdighed. Det er netop dét, som vi ønsker at bidrage til via vores donationer og samfundsengagement: En investering i børns fremtid,' siger Stinne Hjulmann, der er ansvarlig for Haldor Topsøes donationsprogram.

Uddannelse spiller en nøglerolle i klimakrisen
Green School-projektet går ud på at højne børns uddannelse, mentale sundhed og deltagelse i vigtige samfundsmæssige beslutninger. Herigennem er de bedre rustet til at forebygge og reagere på naturkatastrofer forårsaget af klimaforandringer.

'Med Topsoe som vores partner i projektet er det muligt at øge vores engagement og fokus på skolebørn og klimaforandringer i Mali. De to emner er også en central del af Udenrigsministeriets kommende DANIDA-fondskriterier,' siger Jakob Eilsøe Mikkelsen, der er områdeansvarlig for Afrika i Red Barnet.

Bidrager til verdensmålene Green School-projektet i Mali bidrager direkte til at opnå fire af verdensmålene for bæredygtig udvikling. Det er de mål, der handler om kvalitetsuddannelse, ligestilling mellem køn, klimaindsats og partnerskaber for handling.

'Vi er stolte af at være en del af Green School-projektet, for det er kun igennem konkrete handlinger, vi kan opnå verdensmålene og hjælpe verdens mest udsatte børn,' siger Stinne Hjulmann.

Støtter også børnekatastrofefonden
Topsoe støtter allerede Red Barnets børnekatastrofefond, der sikrer, at organisationen kan rykke ud med midler der, hvor eksempelvis naturkatastroferne rammer. Det betyder, at Red Barnet hurtigt kan hjælpe med akut nødhjælp, men også at organisationen gennem stærke samarbejder sikrer langsigtede og bæredygtige løsninger for børn og familier.

'Vi ønsker at være med til at afhjælpe de negative effekter, som klimaforandringer har på børn og deres familier. Når klimakatastrofen rammer, skal børn både sikres livsreddende nødhjælp, men de skal også støttes til at føre deres dagligdag med skolegang videre,' siger Stinne Hjulmann.

Fakta

Topsoe er en global virksomhed, der har en vision om, at være verdensledende inden for teknologier til reduktion af kulstofemissioner til den kemiske industri og raffinering. Haldor Topsøe arbejder for at belaste miljøet mindst muligt i overgangen til vedvarende energi.

I Red Barnet kæmper vi for at redde og beskytte børn der, hvor de er i allerstørst fare og er allermest sårbare. Og derfor deler Red Barnet og Topsoe visionen om at skabe en verden, der ikke er så belastet af store klimaforandringer, at det påvirker børns mulighed for blandt andet et godt og trygt liv.