Forandringspartner

Accura x red barnet

I Red Barnet mener vi, at alle børn har ret til en god og tryg barndom. Det samme mener vores forandringspartner Accura, som bidrager med økonomisk støtte og juridisk bistand til vores arbejde for at hjælpe børn i udsatte positioner til en hverdag uden afsavn. Det sker blandt andet ved, at gode frivillige ildsjæle landet over, hjælper børn, der lever i fattigdom eller andre udsatte positioner, ind i positive fællesskaber som f.eks. ferielejre, familieture, fastelavnsfester og fællesspisning. Og det er blandt andet dette vigtige arbejde, som Accura støtter og gør muligt. 

Vi er glade for og stolte over at være forandringspartner i Red Barnet. Vi sætter en stor ære i at arbejde sammen med en så troværdig NGO som Red Barnet, hvor vi ved, at pengene går til de børn i Danmark og resten af verden, der har allermest brug for dem.

Accura er en af vores vigtige forandringspartnere, som bidrager til Red Barnets daglige arbejde gennem en række forskellige aktiviteter: 

  • Accura donerer årligt et større beløb til Red Barnets nationale indsats Børneliv uden afsavn 
  • Accura yder juridisk bistand, som Red Barnet får pro bono 
  • Accura har doneret brugt inventar til Red Barnets kontorer 
  • Accura donerede et stort beløb til Red Barnet i forbindelse med krigen i Ukraine 

Samarbejdet beløber sig til en værdi af ca. en million kroner om året.