Roskilde Lokalforening

Modelfoto: Red Barnet

Velkommen til Roskilde Lokalforening

I Roskilde lokalforening brænder vi for at hjælpe de dårligst stillede børn i vores lokalområde. Det gør vi, fordi alle børn har ret til en god og tryg opvækst. Hvis du vil være med til at gøre en forskel, er du er meget velkommen til at kontakte os – vi har altid brug for flere frivillige hænder. Mød Bettina - En af vores seje frivillige

Når det giver mening
Selvom der er tydelig larm fra trafikken i baggrunden, har Bettina Worm selvfølgelig tid til at snakke om sit engagement i Red Barnet. At lave frivilligt arbejde giver mening, fordi man er med til at gøre en forskel og give noget tilbage, mener Bettina, som har lavet frivilligt arbejde for og med børn de sidste 6-7 år. Det er tydeligt, at Bettina er en person med stort overskud og lyst til at hjælpe.

Vær modig – og brug dit netværk
Bettina er 47 år, mor til to teenagepiger, arbejder i IT-branchen og bor i Roskilde. Og så er hun frivillig aktivitetsleder i Red Barnets lokale ”Plads til Alle” klub, hvor hun giver udsatte børn gode oplevelser, inkluderende fællesskaber og mulighed for at få rørt sig. Det sidste halve år, hvor Bettina har været aktivitetsleder, har hun allerede gjort en stor forskel for klubben. Tilstrømningen af både frivillige og familier er steget, og Bettina fortæller at det primært er hendes delinger og opslag på Facebook og LinkedIn, der har skabt den ekstra opmærksomhed.

”Jeg bruger mit private netværk. På mit arbejde spørger jeg ofte ind til, om mine kollegaer måske kender nogen – eller om de har lyst til at hjælpe. Samtidig deler og kommenterer jeg mange af de gode historier, som Red Barnet lægger op på de sociale medier. På dén måde sætter jeg skub i netværket, og det breder sig som ringe i vandet. Vi skal blot være mere modige og bruge vores eget netværk til at skabe mere opmærksomhed om frivilligt arbejde”.

Ser godt ud på CV’et
Men det er ikke kun i netværket, at frivilligt arbejde skal på agendaen. Flere og flere unge fra vores uddannelsesinstitutioner viser interesse for Red Barnet og vil gerne være med til at gøre en forskel. Bettina mener, at de unge gerne vil vise, at de er mennesker med både hjerte og samfundssind. Og samtidig ser det super godt ud på CV’et.

”Det er da helt ok, at motivationen både er social og egoistisk – bare du er med til at gøre en forskel”, siger Bettina. ”I vores daglige liv lever mange af os en privilegeret tilværelse. Det er derfor vigtigt at give noget igen og få en bedre forståelse for de kampe, som andre kæmper – og som vi nok ikke forstår. Det handler om at give udsatte børn nogle sjove oplevelser, et godt netværk og en sund energi, så de får et bedre afsæt og styrker deres selvtillid”.

Ingen krav om arbejdstider
Bettina startede som aktivitetsleder for knap et halvt år siden: ”Hos Red Barnet kan jeg yde det, jeg har ressourcer til, og der bliver ikke stillet krav om arbejdstider. Det betyder meget for mig, da jeg har et fuldtidsjob at passe ved siden af. Samtidig passer jobbet som aktivitetsleder godt til mig, da jeg er vant til at arbejde med planlægning og strategier. Jeg ved også, at jeg skal være lidt i baggrunden, da jeg ellers ville ende med at tage alle de udsatte børn med hjem til mig selv”, slutter Bettina med et grin.
 


Det arbejder vi med i Roskilde

Som frivillig i Red Barnet Roskilde får du mulighed for at gøre en indsat med lige dét, du brænder for. Hvad enten du vil hjælpe med fundraising, landsindsamling, bestyrelsesarbejde, genbrugsbutikken eller arrangere sociale aktiviteter og ferielejre med børn og familier fra lokalområdet.


Familieoplevelsesklub
I vores familieoplevelsesklub giver vi oplevelser til børn og deres forældre, som af økonomiske, sociale eller helbredsmæssige årsager ikke selv har overskud til aktiviteter i en trængt hverdag. Aktiviteterne kan være alt fra madklubber til skovture, museumsbesøg og teaterture.

Udover de faste månedlige aktiviteter arrangerer vi fælles udflugter og ferielejre for familier, der ikke har mulighed for at komme på ferie.

Plads til Alle
Plads til Alle er et projekt der har til formål at give udsatte børn mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter uafhængig af økonomi og andre forhindringer. Tankerne bag Plads til Alle er at alle børn har ret til et trygt, sjovt og inkluderende fællesskab og herudover give mulighed for at få rørt sig.

Som Red Barnet frivillig i Plads til Alle skal du:

  • Huske barnet på at komme af sted til fritidsaktiviteten og opmuntre til at deltage
  • Følge barnet til fritidsaktiviteten, så længe barnet har behov
  • Hjælpe med at løse evt. problemer for barnet ift. fritidsaktiviteten

En lille indsats der vil gøre en stor forskel for barnet. Plads til Alle er et partnerskab mellem Red Barnet og Roskilde Kommune. 
Har du lyst til at deltage? Så kontakt os for nærmere information.

Red Barnets Genbrugsbutik
Vær med til at gøre en forskel ved at sælge tøj, legetøj og udstyr til børn. Butikken ligger på Gullandsstræde 8 st.th. Roskilde. Læs meget mere om vores fokus på BARN til BARN-konceptet, åbningstider, tilbud, aktiviteter mm. på genbrugsbutikkens side eller genbrugsbutikken på Facebook.

Frivillige i Red Barnet bidrager desuden til Red Barnets årlige landsindsamling den første søndag i september.

Støt Red Barnet Roskilde lokalforening
Alle aktiviteter i Red Barnet Roskilde er frivillige. Vi samarbejder med en række foreninger lokalt og kommunalt for sammen at tilbyde aktiviteter for de dårligt stillede børn og familier. Vi kunne ikke lave alle vores aktiviteter uden støtte og opbakning fra det lokale erhvervs- og foreningsliv. En stor tak til jer.

Hvor kan du følge os?
Facebook