Faaborg-Midtfyn Lokalforening

Modelfoto: Red Barnet

Velkommen til Faaborg-Midtfyn Lokalforening


Hvad laver vi?
Familieoplevelsesklub, hvor vi sikrer udsatte børn i Faaborg-Midtfyn kommune gode og givende oplevelser sammen med deres forældre i et godt og positivt fællesskab


Et godt fritidsliv for alle
”Et godt fritidsliv for alle” er et tilbud børn i grundskolealderen (typisk 6-16 år), der gerne vil gå til en fritidsaktivitet, men hvor familiens ressourcer ikke gør det muligt. Det kan eksempelvis skyldes:

  • Manglende kendskab til lokale fritidstilbud
  • Økonomi – familien har ikke råd
  • Sygdom i familien – der mangler overskud til at få barnet i gang med fritidsaktiviteter
  • Tid – travlhed, skiftende arbejdstider mm
  • Skilsmisse – eneforsørger eller andre søskende, der skal passes
  • Derudover skal familien være bosiddende i Faaborg-Midtfyn Kommune.

”Et godt fritidsliv for alle” kan hjælpe børn og unge med at:

  • Deltage i spændende fritidsaktiviteter
  • Blive en del af et socialt fællesskab med andre børn og unge
  • Lære nyt, udfordres og udvikles

”Et godt fritidsliv for alle” er et samarbejde mellem Red Barnet, Røde Kors Faaborg og Faaborg-Midtfyn Kommune.

Er der i familien brug for vejledning om, hvad jeres barn kan gå til i fritiden, kan en frivillig fra Red Barnet hjælpe på vej med at vælge den rette aktivitet. Den frivillige fritidsvejleder kan også hjælpe med at indmelde barnet og tage kontakt til foreningen, når der er særlige hensyn forbundet med opstart.

I de tilfælde, hvor familiens økonomiske ressourcer ikke slår til, kan fritidsvejledningen kombineres med økonomisk støtte til betaling af kontingent og udstyr. Den frivillige fritidsvejleder følger også op på, om aktiviteten er den rette for jeres barn eller om der skal findes en anden fritidsaktivitet. Dette er erfaringsmæssig med til at sikre en større fastholdelse i fritidsaktiviteten.

Hvad kan der gives økonomisk støtte til?

Der kan ydes hel eller delvis økonomisk støtte til betaling af kontingent samt tilskud til udstyr, når dette er en forudsætning, for at barnet kan gå til en fritidsaktivitet. Det konkrete støttebehov aftales i dialogen mellem familien og den frivillige fritidsvejleder i Red Barnet.

Tilmeld dig her.