Billund Lokalforening

Modelfoto: Red Barnet

Velkommen til Billund Lokalforening

Red Barnets lokalforening i Billund har ca. 15 aktive frivillige, som sammen arbejder for at hjælpe udsatte børn i Billund Kommune og andre steder i verden.

Hvad laver vi?

  • Vi driver en familieoplevelsesklub, som sikrer udsatte børn gode og givende oplevelser sammen med deres forældre i et positivt fællesskab. Familierne henvises til klubben gennem et samarbejde med lærere, pædagoger, sundhedsplejersker og socialrådgivere i Billund Kommune.
  • Vi afholder en weekendlejr for børn og forældre som en del af familieoplevelsesklubbens program
  • Vi skaffer penge til drift af klubben ved fundraising.
  • Vi arbejder på at udbrede og forankre projekt "Plads til Alle". Det går ud på , at vi i et partnerskab med Billund Kommune hjælper udsatte børn i gang med en fritidsaktivitet, hvor de bliver en del af et positivt fællesskab. Vi finder frivillige følgevenner. Kommunens fagfolk finder børnene og støtter projektet ved at betale  udgifter til kontingent/udstyr.
  • Vi deltager i landsindsamlingen den første søndag i september og stiller op med indsamlingsbøsser på valgstederne i Billund og Grindsted, når der er valg til byråd, folketing eller EU.
  • Vi hjælper med at udbrede kendskabet til Red Barnets arbejde

Kan du tænke dig at blive en del af dette frivillige arbejde, opfordres du til at kontakte  én af bestyrelsens medlemmer.

Øvrige kontaktpersoner

Næstformand, HR og lejrleder 
Vibeke Norup
Tlf.: +45 75885184/ +45 21862809
Mail: vibeke.norup@mvb.net

Kasserer:   Arne Lade
Tlf.: +45 61792308
Mail: ladebillund@gmail.com

Sekretær og leder af familieoplevelsesklub
Anny M. Pedersen
Tlf.: +45 75338372/ +45 23717754
Mail: annympedersen@gmail.com

Teamleder af  "Plads til Alle"
John Ullerup-Hansen
Tlf.: +45 20803620
Mail: juh@billund.dk

PR/Kommunikation :  Lise Rask   

Tlf.: +45 29228796                   
Mail: Lise.Rask@live.dk     

Vil du være frivillig hos Red Barnet?

Som frivillig i Red Barnet kan du være med til at hjælpe udsatte børn og deres familier gennem en af Red Barnets lokalforeninger. Her kan du fx være med til at arrangere ture, aktiviteter og ferielejre.

Bliv frivillig hos Red Barnet