børnefattigdom

Sammen hjælper
vi udsatte børn
i Danmark

Dit bidrag gør en forskel

SMS "RED" til 1912
(100 kr.)

Julen kan være en
svær tid for børn,
der lever i fattigdom

I julen bliver det  tydeligt for børn, der vokser op i fattigdom, hvad deres familier ikke har råd til. Og det er helt basale ting som vinterstøvler og en gave under træet. Faktisk lever over 47.000 børn i fattigdom i Danmark.

Børn skal ikke være ret gamle, før de er klar over, at deres familie ikke har mange penge

Vi hjælper børn i Danmark året rundt

Fattigdommen spænder ben for børns rettigheder. Retten til at lære, udvikle sig, trives. Og fattigdommen har konsekvenser, der trækker tråde langt ind i voksenlivet. Derfor er der i allerhøjeste grad brug for handling. I Red Barnet sætter vi tidligt ind. Vi hjælper udsatte børn og familier til en god start på livet i vores småbørnsklubber.

Vi arbejder med trivsel i skoler og institutioner, og gennem vores familieoplevelsesklubber og ferielejre hjælper vi børn og familier ind i stærke fællesskaber, der skaber venskaber, sammenhold og gode minder. For Red Barnet er det nemlig helt afgørende, at ingen børn skal lide afsavn – heller ikke på grund af fattigdom. 

Stil dig på børnenes side sammen med os og hjælp de børn, der har allermindst. Både her i Danmark og ude verden.

Vores sociale aktiviteter i Danmark har
hjulpet flere end 3000 børn sidste år.

Op til jul arrangerer vi hyggelige arrangementer med juleklip og gaveuddeling, og vi giver familierne julekurve med hjem, så børnene får mulighed for at holde jul.  

Støt nu! Så er du med til at give børn, der lever i fattigdom, bedre børneliv og bedre fremtidsmuligheder. Herhjemme og ude i verden.

Hvad går din donation til? 

Når du støtter Red Barnet, støtter du vores arbejde for udsatte børn. Både herhjemme i Danmark og ude i verden. I Red Barnet arbejder vi målrettet for at nå ud med den rette hjælp til så mange børn som muligt.

Din donation understøtter blandt andet:  

  • Arbejdet mod mobning, vold og seksuelle overgreb i Danmark. 
  • Arbejdet for at hjælpe de dårligst stillede børn i Danmark ind i fællesskaber og fritidsliv. 
  • Arbejdet med at afhjælpe de afsavn, børn i Danmark har, når de vokser op i fattigdom. 
  • Arbejdet for at forhindre børneægteskaber i verdens brændpunkter og fattigste lande. 
  • Arbejdet for at børn i verdens fattige og skrøbelige stater kommer i skole. 

Dit bidrag gør en forskel

Din donation er vigtig! 

Donationer fra privatpersoner og virksomheder er helt afgørende for, at vi kan hjælpe børn, der hvor behovet er størst, uafhængigt af skiftende internationale og nationale politiske dagsordner. Og det giver os mulighed for at sætte resolut ind. Både med den hjælp der gavner udsatte børn i dag- men også med bæredygtige indsatser, der skaber varige forandringer og danner rammer for gode børneliv mange år fremover.