Spørgsmål og svar

Hvad er børns rettigheder?
Alle børn har menneskerettigheder ligesom voksne. Men børn har også deres egne rettigheder, fordi de er børn og har brug for særlig beskyttelse. De står i FN’s børnekonvention. Der er 54 forskellige rettigheder, som handler om alt lige fra, at børn har ret til at sige deres mening, gå gratis i skole og til ikke blive udsat for vold, farligt børnearbejde eller være børnesoldat.

Hvorfor er børns rettigheder vigtige?
De forpligter staterne og voksne til at passe godt på børn og for eksempel beskytte børn imod vold og forskelsbehandling. Desværre kender mange børn både i Danmark og i resten af verden ikke deres rettigheder. Når børn lærer om deres rettigheder, er der en god chance for, at de bliver bedre til at passe på sig selv og sige fra over for overgreb, mobning og diskrimination.

Hvor i verden gælder børns rettigheder?
Over 190 lande har tiltrådt FN’s børnekonvention, så næsten alle lande i verden har forpligtet sig til at respektere børns rettighederne. Red Barnets vigtigste opgaver er at råbe regeringer og myndigheder op, når de ikke respekterer børns rettigheder. Vi sørger også altid for at undervise børn i deres rettigheder, så de bedre kan sige fra over for ubehagelige ting

Hvordan fortæller Red Barnet børn om deres rettigheder?
I Danmark laver vi undervisningsmaterialer til skoleklasser om børns rettigheder. Ude i verden underviser vi børn i deres rettigheder i vores børneklubber, skoler og børnevenlige områder i flygtningelejre. Vi støtter børn i at få deres rettigheder opfyldt og finde løsninger på, hvordan de kan stoppe overtrædelse af deres rettigheder. Vi klæder også børnene på til at fortælle andre børn og voksne om børns rettigheder.

Hvad er børnerettighedsdagen?
Hvert år opfordrer Red Barnet skoler til at fejre FN’s børnerettighedsdag den 20. november. Hele skolen eller en klasse kan melde sig til dagen og få tilsendt balloner og et idékatalog med en masse aktiviteter, så det bliver nemt at arrangere dagen. Skoler laver for eksempel optog i gaderne, ballonopsending eller en udstilling om børns rettigheder på skolen. Hele formålet med dagen er, at elever skal kende deres rettigheder, for så bliver de bedre til at sige fra over for vold, mobning og diskrimination.

Hvad er børnearbejde?
Børnearbejde er al det arbejde, der er skadeligt for børns helbred og som går ud over deres skolegang eller er en økonomisk udnyttelse af dem. Der er mange forskellige årsager til, at arbejde kan være farligt for børnene: Arbejdsdagene er for lange, de betjener farlige maskiner, bliver slået eller misbrugt seksuelt. Det sidste er slet ikke arbejde, men ren børnemishandling ifølge Red Barnet. Omkring hvert syvende barn i verden er børnearbejder – det svarer til cirka 215 millioner børn.

Hvorfor arbejder børn?
Mange børn i verdens fattigste lande er nødt til at arbejde for, at deres familier kan overleve. Hvis børnene mister deres arbejde, uden at familien får en anden måde at tjene penge på, er familien endnu værre stillet. Derfor er det vigtigt at skelne mellem ulovligt børnearbejde og lovligt arbejde for børn. Lovligt arbejde skal være uskadeligt, ikke spænde ben for børns skolegang og overholde love om minimumsalder.
Red Barnet opretter halvdagsskoler for børn, der er nødt til at arbejde. På kort tid lærer de at læse, skrive og regne. Derefter kan de enten fortsætte i de almindelige skoler eller få en uddannelse som for eksempel tømrer, frisør eller mobilreparatør.

Hvad kan jeg som forbruger gøre?
Når du står foran indkøbshylderne, kan det være svært at gennemskue, hvordan varerne er produceret. Nogle virksomheder holder det hemmeligt, mens andre er begyndt at fortælle om produktionsforholdene på firmaets hjemmeside eller på selve varen. Red Barnet opfordrer dig som forbruger til at spørge i butikken eller sende en mail til firmaet om, hvordan varen er produceret. På den måde er du med til at få virksomhederne til at leve op til deres ansvar for, at produkter bliver fremstillet under ordentlige forhold uden børnearbejde. 

Se gode råd til skoleelever, der skal skrive opgave