Børnerettighedsdag

20. november 2018

Marker børns rettigheder

Knap 300 skoler fra hele landet satte fokus på børn og unges rettigheder, da de sammen med Red Barnet markerede børnerettighedsdagen 2017.

Det var en festlig og lærerig dag, hvor eleverne arbejdede med temaet for 2017: 'Børn på flugt i Danmark og resten af verden'.

 

Ofte stillede spørgsmål

Kan alle skoler holde børnerettighedsdagen i år og kan man fejre den på et andet tidspunkt end den 20. november?

I år ar vi valgt udelukkende at fejre børnerettighedsdagen med vores ambassadørskoler. Det betyder ikke, at de skoler der ikke er ambassadørskoler ikke kan fejre børnerettighedsdagen og anvende vores materialer. Det er I meget velkomne til.

Og ja, I kan sagtens fejre børnerettighedsdag på et andet tidspunkt end den 20. november, hvis det passer bedre ind i jeres planer. I vores idékatalog kan I få inspiration til, hvad I kan lave med jeres elever på dagen og hvordan, I kan undervise i årets tema.

Hvornår modtager vi materiale?

Materialerne til dette års børnerettighedsdag er tilgængelige her på siden den 20. oktober.

Kort tid før børnerettighedsdagen den 20. november vil I modtage en pakke med balloner, som I kan bruge til at gøre dagen festlig. Hvis eleverne, der er tilmeldt, er fordelt på forskellige matrikler, må I meget gerne sende de forskellige adresser til os, så vi kan sende flere pakker ud til jer.

Findes der materialer til børnerettighedsdagen?

Ja, vi udvikler materialer til alle klassetrin i grundskolen til fejring af børnerettighedsdagen. De vil kunne findes her på siden. Længere nede på siden kan du også få indblik i materialerne fra 2017, hvor temaet var 'Børn på flugt i Danmark og resten af verden'. .

Hvor kan jeg læse mere om årets tema?

I år sætter vi fokus på de sociale verdensmål med et hovedfokus på verdensmål 4: Uddannelse, verdensmål 5: Ligestilling mellem kønnene, verdensmål 10: Mindre ulighed, og verdensmål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner.

Det bliver igennem et interaktivt materiale differentieret til indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen.

Eleverne vil blandt andet få en introduktion til verdensmålene, møde politikere og andre interessenters bud på udfordringer og løsninger i engagerende formater, og selv blive inddraget med deres bud på, hvordan de kan være med til at indfri verdensmålene. I dette arbejde skal de bl.a. arbejde med at producere lommefilm.

Alt materiale bliver tilgængeligt her på siden den 20. oktober.

 

Hvad går børnerettighedsdagen ud på, og hvor meget skal vi selv stå for?

I bestemmer selv, hvor lang tid, I vil bruge på at arbejde med vores børnerettighedsmateriale og årets tema. Nogle skoler bruger en uge, mens andre skoler bruger et par timer på selve dagen. I vores idékatalog vil I kunne få masser af inspiration til, hvad I kan lave med jeres elever på dagen, og hvordan I kan undervise i årets tema. I kan læse konkrete eksempler på aktiviteter, som skoler har lavet de tidligere år, og I finder information om de forskellige undervisningsmaterialer til alle klassetrin.

Der er mange måder at fejre børnerettighedsdagen på, og I må meget gerne tænke i at lave både nogle undervisningsaktiviteter på skolen og nogle aktiviteter rundt i lokalsamfundet. Det kunne eksempelvis være en stafet eller en flashmob. Det er altså jer selv, der bestemmer, hvad der skal ske og hvor meget, der skal ske. Vi sender jer materialer til at gøre dagen festlig på skolen og/eller i gaderne. 

Hvis I har brug for mere vejledning i forbindelse med, hvordan I kan komme i kontakt med de lokale medier eller hvordan, I kan arrangere børnerettighedsdagen, så skriv endelig. Skriv enten til skoletjenesten@redbarnet.dk   eller den pædagogiske konsulent i skoletjenesten Camilla Roed Otte, på cao@redbarnet.dk.

Tema for 2018

 FN´s Verdensmål og flygtningebørn i Danmark

Verdensmål

I år sætter vi fokus på de sociale verdensmål med et hovedfokus på verdensmål 4: Uddannelse, verdensmål 5: Ligestilling mellem kønnene, verdensmål 10: Mindre ulighed, og verdensmål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner. Det bliver igennem et interaktivt materiale differentieret til indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Eleverne vil blandt andet få en introduktion til verdensmålene, møde politikere og andre interessenters bud på udfordringer og løsninger i engagerende formater, og selv blive inddraget med deres bud på, hvordan de kan være med til at indfri verdensmålene. I dette arbejde skal de bl.a. arbejde med at producere lommefilm.

Flygtningebørn

Derudover sætter vi fokus på flere af de flygningebørn, der er i Danmark. Børnene er blevet interviewet, og det er blevet til 24 små film, der fortæller hvert enkelt barns unikke oplevelse med Danmark og om deres drømme om fremtiden. filmene er differentieret til indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen, og der vil være undervisningsmateriale knyttet til hvert trin.

De nye materialer bliver tilgængelige her på siden den 20. oktober. Indtil da kan I hente inspiration i vores materialer fra sidste år.

Fakta om FN´s verdensmål

  • Verdensmålene blev vedtaget i 2015 og trådte i kraft i 2016.

  • Verdensmålene består af 17 mål med en masse delmål.

  • Verdensmålene skal indtil 2030 sætte kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten, vi bor på.
  • Verdensmålene gælder både nationalt her i Danmark og globalt for hele kloden.

Indskoling

De nye materialer for 2018 kommer her på siden den 20 oktober. Indtil da kan du hente inspiration i materialerne fra 2017. 

Billede af indskolingselev, der fejrer børnerettighedsdag i 2016.

Hovedaktivitet: Min ven fra Syrien

Tema: Børn på flugt

Fag: Dansk samt sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Min ven fra Syrien er et helt nyt undervisningsmateriale, der består af fem historier om krig, flugt, drømme, frygt og venskab. Hver historie tager udgangspunkt i et barn, der er drevet på flugt, og som nu befinder sig langs den tyrkiske grænse til Syrien. De har alle fået deres liv vendt på hovedet, da krigen kom til Syrien. Materialet består af historier, billeder og elevopgaver. De skal hjælpe eleverne til en større forståelse for og viden om krigen i Syrien og de børn, der er berørt af den.

Forud for arbejdet med flygtningebørnenes historier, kan det være en god idé at have introduceret konflikten i Syrien for eleverne, og have talt om hvad det vil sige at være på flugt.

Tid: 1 - 8 lektioner

Hovedaktivitet: Forskelle og ligheder – alle har rettigheder

Tema: Børn på flugt

Fag: Dansk

Tal med eleverne om, at alle børn er forskellige og ligner hinanden på samme tid. I kan tage udgangspunkt i børn, som er født i Danmark og flygtningebørn eller i fortællingerne fra ’Min ven fra Syrien’. Tal om forskelle og ligheder i både ophav, udseende og interesser. I kan for eksempel tale om, at børn, som kommer fra forskellige lande kan have samme fremtidsdrømme, eller at børn med forskellige religioner kan have de samme fritidsinteresser og så videre. 

Lad eleverne tegne eller skrive nogle af disse forskelle og ligheder. Herefter kan I tale om, at alle børn i verden har de samme rettigheder, og at børn har lov til at være forskellige. Derefter kan eleverne arbejde videre med deres tegninger og lister. Hæng dem op i en gang eller et fællesrum. Inviter et andet trin eller forældrene til fernisering.

Tid: 2-3 lektioner

Hovedaktivitet: Sæt fokus på FN's verdensmål

Skriv de 17 verdensmål på tavlen eller sæt dem op på smartboard fra hjemmesiden heleverdeniskole.dk. Fortæl eleverne, at verdens ledere er blevet enige om at nå de 17 mål inden 2030.

På heleverdeniskole.dk er der gode, korte beskrivelser af hvert enkelt mål i én til to sætninger. Dem kan du læse op eller dele ud til eleverne. Spørg eleverne hvilke af de 17 mål, de synes er vigtigst.

Lad eleverne tegne en tegning af det verdensmål, de synes er allervigtigst. De kan lade sig inspirere af verdensmålenes ikoner, eller de kan bruge fri fantasi. Hæng tegningerne op et centralt sted på skolen eller sæt dem på plancher, som I kan tage med ud på et optog gennem byen.

Tid: 2 – 4 lektioner

Biaktivitet: Alle børn – om børns rettigheder

Tema: Børns rettigheder

Fag: Tværfagligt, dansk, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

’Alle børn - om børns rettigheder’ er et undervisningsmateriale om rettigheder. Eleverne lærer at blive opmærksomme på, hvornår egne og andres rettigheder krænkes, og hvor de kan søge hjælp. I materialet bruges primært tegninger og billeder som oplæg til opgaver, dialog og refleksion. På onlinetemaet kan eleverne se billedserier og videoer, og de kan deltage aktivt med quizzer. Materialet findes også som et fysisk hæfte, som kan bestilles i klassesæt, så længe lager haves.

Tid: Minimum 4 lektioner

Mellemtrin

Her finder du inspiration til aktiviteter til mellemtrinnets markering af børnerettighedsdagen. Det er en god ide at lave et miks af faglige aktiviteter i klasserne og aktiviteter, som retter sig ud mod lokalsamfundet.

To elever fra mellemtrinnet fejrer børnerettighedsdag i 2016.

Hovedaktivitet: Katastrofespillet

Tema: Børn på flugt

Fag: Tværfagligt, dansk, natur/teknologi, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Katastrofespillet er et helt nyt læringsspil for mellemtrinnet. Her kan dine elever prøve kræfter med rollen som nødhjælpsarbejder både under en naturkatastrofe og i en flygtningelejr. Gennem forskellige scenarier ser eleverne behovet for hjælp fra forskellige perspektiver, og de lærer om principperne bag nødhjælpsarbejdet.

Tid: 2 - 4 lektioner

Hovedaktivitet: Sæt fokus på FN's verdensmål

Fag: Tværfagligt, dansk, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Lad eleverne læse artiklen ’Hvorfor flygter man?' og tal med eleverne om, hvorfor krig opstår, og at der er forskellige grunde til, at børn og deres familier flygter.

Skriv de 17 verdensmål på tavlen eller sæt dem op på smartboard fra heleverdeniskole.dk. Her er der gode, korte beskrivelser af hvert enkelt mål. Fortæl eleverne, at verdens ledere er blevet enige om at nå de 17 mål inden 2030 – om 12 år. Få eleverne til at regne ud, hvor gamle de er i 2030.

Lad eleverne læse de korte beskrivelser af verdensmålene højt for klassen. Derefter kan eleverne i grupper tale om hvilke af de 17 mål, der er vigtigst at opnå for at undgå, at børn er nødt til at flygte. Hver gruppe skal udvælge tre verdensmål. De kan klikke på de udvalgte verdensmål og læse en uddybende beskrivelse. Når grupperne har valgt tre verdensmål skal de diskutere, hvad der skal til for at nå målene.

Elever på mellemtrinnet vil være i 20’erne i 2030. Lad dem diskutere, hvilke uddannelser, de kan tage for at hjælpe med at indfri de verdensmål, som kan stoppe flugt. Lad eleverne lave tegneserier, tegninger, noveller eller taler som viser, hvordan de som læger, politikere, ingeniører med videre kan hjælpe med at forhindre flugt i 2030.

Tid: 2 – 4 lektioner

Biaktivitet: Børns rettigheder… beskytter dig mod mere end du tror

Tema: Børns rettigheder

Fag: Tværfagligt, dansk, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

’Børns rettigheder... beskytter dig mod mere, end du tror’ er et undervisningsmateriale, der introducerer eleverne for deres rettigheder. Det giver eleverne en bred viden om deres rettigheder, hvad de kan bruges til og muligheder for at søge hjælp. Materialet beskæftiger sig med emner som skilsmisse, vold og overgreb, privatliv, tavshed og tabu. Materialet består af et et onlinetema med undervisningsvejledning og elevaktiviteter.

Tid: Minimum 4 lektioner

Biaktivitet: STÆRKE SAMMEN – modulet ’Børns rettigheder’

Tema: Børns rettigheder

Fag: Tværfagligt, dansk, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Undervisningsmaterialet STÆRKE SAMMEN til mellemtrinnet er udviklet over 2,5 år i samarbejde med fagpersoner og elever på 14 skoler. Det har fokus på at styrke klassefællesskabet og den enkelte elev. Det består af otte grundmoduler, hvoraf et modul har særligt fokus på viden om børns rettigheder. Vi foreslår, at I arbejder med de to temaøvelser ’FN’s børnekonvention’ og ’Gæt en rettighed’ i modul 2 - ’Børns rettigheder’.

Tid: 1 - 2 lektioner

Biaktivitet: Rap eller digt om rettigheder – retten til at udtrykke sig

Tema: Børns rettigheder

Fag: Dansk

Man har ret til at udtrykke sig, men må man sige alt? Dilemmaet italesættes for eleverne, og klassen drøfter derefter, om retten til at blive hørt er vigtigere, end at andre ikke må såres og hånes. Efter diskussionen skriver eleverne tekster om problematikken i form af en novelle, et digt, en sang eller en rap. Teksterne kan fremføres for resten af skolen eller ude i lokalsamfundet.

Tid: 3 – 4 lektioner

Udskoling

Her finder du inspiration til aktiviteter til udskolingens markering af børnerettighedsdagen. Det er en god ide at lave et miks af faglige aktiviteter i klasserne og aktiviteter, som retter sig ud mod lokalsamfundet.

Tre elever fra udskolingen fejrer børnerettighedsdag.

Hovedaktivitet: Deadline Syrien

Tema: Børn på flugt

Fag: Tværfagligt, dansk, samfundsfag, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Slip dine elever fri som journalister, der skal undersøge livet som flygtning i Danmark og i en af verdens største flygtningelejre i Jordan. Gennem virkelige fortællinger fra børn og unge sætter det helt nye interaktive læringsspil fokus på hverdagen i venteposition. På frygt og forventninger og på krig og kærlighed.

Tid: Minimum 2 lektioner

 

Hovedaktivitet: Deadline Athen

Tema: Børn på flugt

Fag: Tværfagligt, dansk, samfundsfag, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Hvert år krydser mange flygtningebørn Europas grænse. De er på jagt efter asyl og et bedre liv. Men kun de færreste når deres mål. I det interaktive rollespil styrer dine elever journalisten, der rejser til Athen for at fortælle historien om de afghanske flygtningedrenge i Europa. Til materialet hører også en række videoer, hvor flygtningebørn fortæller om deres flugt, asylansøgning og deres fremtidsdrømme. Filmene kan bruges selvstændigt eller som en del af et forløb med Deadline Athen.

Tid: Minimum 2 lektioner

Hovedaktivitet: Sæt fokus på FN's verdensmål

Fag: Tværfagligt, dansk, samfundsfag, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Lad eleverne læse artiklen ’Hvorfor flygter man?' og tal med eleverne om, hvorfor krig opstår, og at der er forskellige grunde til, at børn og deres familier flygter.

Skriv de 17 verdensmål på tavlen eller sæt dem op på smartboard fra heleverdeniskole.dk. Her er der gode, korte beskrivelser af hvert enkelt mål. Fortæl eleverne, at verdens ledere er blevet enige om at nå de 17 mål inden 2030 – om 12 år. Få eleverne til at regne ud, hvor gamle de er i 2030.

Lad eleverne læse de korte beskrivelser af verdensmålene højt for klassen. Derefter kan eleverne i grupper tale om hvilke af de 17 mål, der er vigtigst at opnå for at undgå, at børn er nødt til at flygte. Hver gruppe skal udvælge tre verdensmål. De kan klikke på de udvalgte verdensmål og læse en uddybende beskrivelse. Når grupperne har valgt tre verdensmål skal de diskutere, hvad der skal til for at nå målene.

Elever i udskolingen vil være i 20’erne i 2030. Lad dem diskutere, hvilke uddannelser, de kan tage for at hjælpe med at indfri de verdensmål, som kan stoppe flugt. Lad eleverne lave tegneserier, tegninger, noveller eller taler som viser, hvordan de som læger, politikere, ingeniører med videre kan hjælpe med at forhindre flugt i 2030.

Tid: 2 – 4 lektioner

Biaktivitet: #3ting

Tema: Børn på flugt

Fag: Tværfagligt, dansk og samfundsfag

En orkan rammer, dit hus brænder, krigen bryder ud. Hvilke tre ting ville du tage med, hvis du skulle flygte? Nogle ville prioritere minder i form af fotos eller arvestykker. Andre ville prioritere varmt tøj, mad, pas eller familiens kæledyr. Lad dine elever debattere, hvilke tre ting de ville tage med, hvis katastrofen pludselig ramte. Få dem til at tage fotos eller lave tegninger, som kan deles på sociale medier under hashtagget #3ting. Elevernes billeder kan hænges op et centralt sted på skolen og skabe en god dialog om hvilke ting, der betyder noget for forskellige mennesker.

Tid: 1 lektion

Biaktivitet: Børn har ret… til at kende deres rettigheder

Tema: Børns rettigheder

Fag: Tværfagligt og især samfundsfag

’Børn har ret … til at kende deres rettigheder’ klæder børn og unge på til at forstå, hvordan børns rettigheder kan bruges i deres egen hverdag. I hæftet kan man møde en lang række børn og unge, hvis rettigheder er blevet krænket, og der er gode råd til, hvor børn og unge kan søge hjælp. Materialet består af et onlinetema samt undervisningsvejledning og elevaktiviteter. Materialet findes også som et fysisk hæfte, der kan bestilles i klassesæt, så længe lager haves.

Tid: Minimum 4 lektioner

Til alle klassetrin

Billede af skolegård. Skoleelever holder røde Red Barnet-balloner.

Hovedaktivitet: Når katastrofen rammer

Tema: Børn på flugt

Fag: Tværfagligt, natur/teknologi, historie, geografi, samfundsfag, dansk samt sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

’Når katastrofen rammer’ rummer alt Red Barnets undervisningsmateriale om børn på flugt – både før, under og efter flugten. Der er materialer til alle grundtrin. Nogle af dem er beskrevet ovenfor, men inde på temasitet kan dine elever også finde fakta om flugt, forskellige typer af katastrofer, film og fortællinger fra flygtningebørn og meget mere. Lad eleverne gå på opdagelse i temaet. Ud fra den viden, de samler ind, kan de løse nogle af de tilhørende elevopgaver, skrive en novelle, lave en kampagne til fordel for børn på flugt og meget mere.

Tid: Minimum 2 lektioner

Hovedaktivitet: Klasser på nødhjælp

Tema: Børn på flugt

Fag: Tværfagligt, dansk, natur/teknologi, sundheds- og seksualundervisning samt familiekundskab og madkundskab

Mennesker ramt af katastrofer mangler helt basale ting. I forløbet arbejder eleverne med, hvad nødhjælp er, og de får indsigt i, at nogle naturkatastrofer kan forebygges. Eleverne arbejder også med at forstå, at nødhjælp kan hjælpe de børn og voksne, der lever i konflikt- eller katastrofeområder, og som lever under ganske andre levevilkår end eleverne selv. Eleverne skal blandt andet lave mad fra varerne i en pakke med nødhjælp og løbe for deres ret til at gå i skole.

Materialet er målrettet mellemtrinnet, men kan på lærerens initiativ tilpasses alle trin.

Tid: 2 - 6 lektioner

Hovedaktivitet: Happening om børn på flugt

Tema: Børn på flugt

Fag: Tværfagligt, dansk, samfundsfag og understøttende undervisning

Lad dine elever være aktivister, som skal sætte fokus på flygtningebørns rettigheder. I kan eksempelvis gøre som Skt. Ansgars Skole, der i 2015 satte hundredvis af papirbåde ud i en af søerne i København for at gøre opmærksom på farerne ved at være bådflygtning. I kan lave en menneskekæde om det lokale asylcenter for at vise, at asylbørn har ret til beskyttelse. I kan gå et optog gennem byen med de plakater og balloner, I får tilsendt fra Red Barnet samt egne bannere med budskaber om børns rettigheder. Eller I kan lave en ballonopsending eller flaskeposter med små sedler om børns rettigheder i.

Kun fantasien sætter grænser. Brug aktiviteten til at diskutere, hvad rettigheder betyder for eleverne og flygtningebørn.

Tid: 2 lektioner

Tema: Børn på flugt

Fag: Tværfagligt, dansk, samfundsfag, engelsk, tysk

Denne aktivitet er for mellemtrinnet og udskolingen.

Lad jer inspirere af Klintsøgaard Efterskole, der i de seneste år har givet eleverne et stærkt og anderledes indblik i livet som flygtning på børnerettighedsdagen. Efter arbejde med Red Barnets undervisningsmaterialer om børn på flugt tilberedte eleverne nødhjælpsrationer over bål ved hjælp at Red Barnets koncept ’Klasser på nødhjælp’. Efterfølgende blev eleverne kørt 25 km væk fra skolen og skulle selv finde tilbage ved hjælp af kort. Tilbage på skolen skulle de søge asyl ved at udfylde rigtige asylpapirer og på tysk eller engelsk interviewes om deres motivation for at søge asyl.

Tid: Minimum 4 lektioner – gerne en hel dag

Biaktivitet: Stafet for børns rettigheder

Tema: Børns rettigheder

Fag: Tværfagligt, idræt og dansk – og samfundsfag for udskolingen.

I kan lave en stafet, hvor eleverne i en klasse, på et grundtrin eller hele skolen bringer en depeche med børnekonventionen frem til institutioner og organisationer i lokalområdet, der på forskellige måder arbejder med børns rettigheder.

Inden stafetten deles eleverne op klassevis eller i grupper, der arbejder med en børnerettighed, eksempelvis børn har ret til sundhed, og under stafetten skal de besøge et hospital. En anden gruppe kan for eksempel arbejde med, at børn ikke må udsættes for vold, og besøge den lokale socialforvaltning eller et krisecenter. Til sidst samles alle grupperne og udveksler erfaringer fra stafetløbet.

Husk at kontakte institutionerne på forhånd, så eleverne ikke løber forgæves.

Tid: 3 – 4 lektioner

Tema: Børns rettigheder

Fag: Tværfagligt, dansk og samfundsfag for udskolingen

Denne aktivitet er for mellemtrinnet og udskolingen. Eleverne forbereder en forsvarstale for flygtningebørn eller børns rettigheder generelt. Del eleverne op i tre grupper efter appelformerne patos, logos og etos. Eleverne kan finde inspiration til indholdet på temaet ’Når katastrofen rammer’ eller temaet ’Børns rettigheder’ .

Eleverne kan holde talen på en central plads i byen eller i skolens fællessal i løbet af børnerettighedsdagen.

Tid: 2 – 4 lektioner

Sådan taler du om flugt med dine elever

Herunder giver psykolog Anne-Sophie Dybdal sine råd til, hvordan du arbejder med temaet ’Børn på flugt – i Danmark og resten af verden’ sammen med dine elever. 

Konkrete eksempler

Husk på, at især mindre børn er konkret tænkende. De tænker ikke på store flygtningestrømme, men på det flygtningebarn, de har set i en gummibåd i nyhederne. Tag udgangspunkt i eksempler og konkrete historier. Ældre elever kan godt forholde sig til tal og statistikker, men konkrete eksempler vil gøre problematikken mere nærværende for elever på alle trin.

Skab medfølelse, ikke frygt

Det er positivt, når børn får medfølelse for andre børn, men man skal ikke skabe skræmmebilleder, som børnene kan have svært ved at ryste af sig. Sig for eksempel: ”Der er nogle, som er nødt til at forlade deres hjem af mange forskellige grunde. Så rejser de her til Danmark for at komme i sikkerhed.”

Gå ikke for meget i detaljer overfor de mindste elever, men sig, at det er synd for de børn, som må forlade deres hjem. Du kan også sige: ”Mange organisationer arbejder på at hjælpe de børn, som er på flugt. Nogle børn kan på et tidspunkt vende tilbage til deres hjemlande, når der er blevet fred, eller de får chancen for et nyt liv at andet sted, hvis der stadig er krig i det land, de kommer fra.”

Er der flygtningebørn i din klasse?

Hvis der er elever i din klasse, som selv har været på flugt, skal du være opmærksom på ikke at udstille dem eller trigge genoplevelser. Det kan være godt for flygtningebørn og deres klassekammerater, at de deler erfaringer. Men det er din opgave som fagperson at sørge for, at børnene ikke fortæller for meget. Her kan du bruge generalisering og normalisering som værktøj.

Du kan spørge, om de har lyst til at fortælle, hvorfor de er flygtet – om det for eksempel er på grund af krig, sult eller naturkatastrofer. Hvis nogle af eleverne svarer, kan du generalisere ud fra svaret og fortælle, at mange børn og deres familier flygter af samme grund.

Læs interview med Anne-Sophie Dybdal om hendes arbejde med flygtningebørn.