Unge strømmer til Red
Barnets rådgivning Sletdet

03-02-2017
NYHED

I januar 2017 har 100 børn og unge søgt hjælp hos Red Barnets rådgivning Sletdet. Det er en voldsom stigning i forhold til året før, men alt for mange unge ved stadig ikke, at der er hjælp at hente, når de bliver udstillet på nettet. Mørketallet er stort, og krænkelserne risikerer at give varige mén, siger Red Barnets generalsekretær, Jonas Keiding Lindholm.

Børn og unge har fået øjnene op for Red Barnets rådgivning Sletdet. Alene i januar 2017 har 100 henvendt sig til rådgivningen for at få hjælp til blandt andet at slette krænkende materiale som nøgenbilleder.

Som de eneste i Danmark tilbyder Red Barnet gratis og individuel hjælp til børn og unge, der er blevet udstillet og krænket på nettet. Rådgivningen Sletdet har eksisteret siden 1. maj 2016, og på otte måneder sidste år modtog rådgivningen i alt 330 henvendelser fra børn og unge. 

Den store stigning i antallet af henvendelser i januar 2017 hænger sammen med en oplysningskampagne om Sletdet, som blev lanceret 16. januar i år. Kampagnen har gjort flere bevidste om, at der er hjælp at hente, når de er blevet udstillet på nettet.

– Behovet for hjælp er enormt, men alt for få børn og unge ved, at der findes et tilbud om hjælp og støtte i form af vores rådgivning Sletdet. Det har vi fået ændret på med vores oplysningskampagne i midten af januar, og det er vi utroligt glade for. Krænkelser på nettet kan være lige så psykologisk belastende som fysiske krænkelser og seksuelle overgreb i den virkelige verden. De kan give varige mén, og derfor er det helt afgørende at sætte ind med professionel rådgivning hurtigst muligt, siger Jonas Keiding Lindholm, tidl. generalsekretær for Red Barnet.

Kampagne om digital dannelse
Selv om han glæder sig over det stigende antal børn og unge, som det er lykkedes at hjælpe gennem Sletdet, er han bekymret over, om Red Barnet kan følge med efterspørgslen.

– Det er desværre vores oplevelse, at der fortsat er et stort og ukendt antal unge, der ikke får den hjælp, de har brug for. Mørketallet er stort. Hvis vi fremover skal sikre, at alle unge, der er blevet krænket online, skal have et tilbud om hjælp, så kræver det en mere stabil finansiering af Sletdet og en fortsat markedsføring af rådgivningen. Vi vil også gerne udvide tilbuddet om vejledning og psykologisk førstehjælp, så ingen kontakter os forgæves. For vi kan ikke bare se på, at ulykkelige og rådvilde børn og unge ikke får den hjælp, de har brug for, men desværre har vi heller ikke uanede midler, siger Jonas Keiding Lindholm.

I dag præsenterer regeringen sin samlede pakke mod digitale krænkelser. Desuden lancerer
Undervisningsministeriet i samarbejde med blandt andre Red Barnet en kampagne om digital dannelse blandt unge. Den består af 10 kendte YouTubere, der opfordrer unge til at passe bedre på hinanden på nettet og sige fra over for deling af nøgenbilleder og hård tone.

Baggrund om Red Barnets rådgivning Sletdet
• Red Barnet etablerede 1. maj 2016 rådgivningen Sletdet. Sletdet er et fortroligt tilbud til børn og unge, der har oplevet ufrivilligt at få delt krænkende informationer, billeder, videoer og andet på nettet.
• Børn og unge kan få hjælp til blandt andet at slette materiale, begrænse delingerne og anmelde krænkelserne. De tilbydes også emotionel støtte og psykologisk førstehjælp i den svære tid, som ofte følger, når man er blevet ufrivilligt eksponeret på nettet.
• Fra 1. maj til 31. december 2016 fik Sletdet 330 henvendelser. Størstedelen af dem drejede sig om at få slettet materiale. Tre ud af fire henvendelser kommer fra piger, og aldersmæssigt er 14-17-årige den gruppe, der fylder mest.
• Alene i januar 2017 har Sletdet modtaget 100 henvendelser. 50 af dem drejer sig om sletning af materiale, mens 21 handler om tekniske spørgsmål af især forebyggende karakter. 29 henvendelser har andre temaer som for eksempel mobning.
• Sletdet kan kontaktes skriftligt via hjemmesiden Sletdet eller telefonisk på 2927 0101. Telefonrådgivningen er åben mandag, onsdag og torsdag fra klokken 14-17.