Udviklingsminister Ulla
Tørnæs og Red Barnet sætter
sammen fokus på
børneægteskaber

Kerteminde Byskole 2015 (foto: Liv Møller Kastrup)
27-09-2017
NYHED

Intet barn skal giftes væk. Men hvert 7. sekund bliver en pige under 15 år gift. Derfor går udviklingsminister Ulla Tørnæs og Red Barnet nu sammen om en fælles indsats for pigers rettigheder og kampen mod børneægteskaber.

Alle piger og drenge, uanset hvem de er, og hvor de er født, skal have lige rettigheder. Det er udgangspunktet for udviklingsminister Ulla Tørnæs og Red Barnets fælles indsats for pigers rettigheder og mod børneægteskaber.

Med et skoleevent i Roskilde den 27. september og et topmøde i Senegal den 23. oktober vil udviklingsministeren og Red Barnet sammen sætte fokus på udfordringerne med børneægteskaber, aktivere de danske skoleelever og skabe opmærksomhed om de verdensmål, den danske regering sammen med de fleste andre lande i verden har forpligtet sig på. Her er der konkret fokus på verdensmål 5 om ligestilling og delmål 5.3 om eliminering af børneægteskaber.

– Et børneægteskab er et voldsomt og helt uacceptabelt overgreb på et barn. Derfor skal det stoppes, uanset hvor i verden det sker. Piger og kvinder har ret til at bestemme over deres eget liv og over deres egen krop. Det er en menneskeret. Piger skal ikke giftes bort, når de er børn. Børneægteskaber er ikke bare krænkende, men umenneskelige. Samtidig vil et stop for børneægteskaber give piger bedre mulighed for at færdiggøre deres skolegang og dermed bedre kunne bidrage til den økonomiske udvikling. Respekt for pigers og kvinders rettigheder er helt afgørende for at nå verdensmålene, siger udviklingsminister Ulla Tørnæs.

Pigerne i fokus
På Hedegårdenes Skole i Roskilde den 27. september vil Red Barnet i selskab med Hendes Kongelige Højhed Kronprinsessen og udviklingsminister Ulla Tørnæs få præsenteret elevernes arbejde med verdensmålene og emnet pigers rettigheder.

– Verdensmål nummer 5 om ligestilling er en mærkesag for Red Barnet som Danmarks største hjælpeorganisation for børn. Vi arbejder hver dag på at skabe lige vilkår for alle børn på kloden, men desværre er uligheden stadig stor. I særdeleshed er piger udsatte, og derfor retter vi nu endnu mere fokus mod dem, siger Red Barnets generalsekretær, Jonas Keiding Lindholm.

Skolebesøget markerer startskuddet på den fælles indsats og leder hen mod det internationale topmøde i Senegal, hvor netop børneægteskaber er på dagsordenen. Mødet er det første nogensinde med børneægteskaber som tema, og topledere fra Afrika og resten af verden vil her gå sammen for at diskutere det internationale samfunds fælles indsats for at opnå FN’s verdensmål om at afskaffe børneægteskaber inden 2030. Red Barnet har sammen med en lang række partnere taget initiativ til topmødet i Senegal.

Til topmødet deltager Kronprinsessen, udviklingsminister Ulla Tørnæs, direktør for Save the Children International Helle Thorning-Schmidt og generalsekretær for Red Barnet i Danmark Jonas Keiding Lindholm.

Danmark har sammen med resten af verden forpligtet sig på FN’s verdensmål, der består af 17 konkrete målsætninger frem mod år 2030. Verdensmål nummer 5 slår fast, at der skal være ligestilling mellem kønnene verden over, og har blandt andet som delmål at udrydde børneægteskaber inden 2030.

Hver 7. sekund bliver en pige gift
Over 700 millioner af de kvinder, der lever i verden lige nu, blev gift, inden de var fyldt 18 år. Og hvert 7. sekund bliver en pige under 15 år gift.