Udspil om skilsmisser
er nybrud

20-06-2017
NYHED

Børnene får et særligt og tiltrængt fokus i nyt udspil om skilsmisser, som børne- og socialminister Mai Mercado har præsenteret i dag.

Red Barnet glæder sig over indholdet af nyt udspil om skilsmisser, som sætter barnets tarv i første række.

– Alt for mange børn er hidtil kommet i klemme i en alt for dårlig håndtering af skilsmissesager. Derfor er det helt på sin plads at ryste posen godt og grundigt, som det er sket her. Regeringens udspil har potentiale til, at der endelig kan tages kæmpeskridt fremad for børns rettigheder, siger Kuno Sørensen, psykolog i Red Barnet.

Han hæfter sig især ved, at alle skilsmissesager ifølge forslaget skal screenes, at de konfliktfyldte sager hurtigere skal identificeres, og at der er stort fokus på mægling og rådgivning. Også familieretshusene og etableringen af den særlige børneenhed, der skal sikre inddragelse, hjælp og støtte til barnet, er et stort fremskridt.

– Det er en styrke i forslaget, at man har skelet til børnehusmodellen, hvor flere forskellige sektorer og faggrupper samarbejder om udredning og løsning af komplicerede sager. Men der skal følge faglighed og ressourcer med, så medarbejderne har de nødvendige kompetencer i forhold til konfliktløsning, mægling og forstand på børn, siger Kuno Sørensen.

Han mener, at der i de videre forhandlinger skal være særlig opmærksomhed på domstolenes rolle. For udspillet afhænger i høj grad af, at domstolene får de helt nødvendige kompetencer til at løfte den nye, store opgave:

– Det er altafgørende, at den tværfaglighed, der tænkes ind i den familieretlige enhed, også tænkes ind i retsvæsnet, så de juridiske kompetencer ikke bliver dominerende. Der skal en god sammensætning af kompetencer til for at sikre en børnevenlig ramme. De dommere, som skal træffe afgørelser, bør specialuddannes i forhold til børne- og familieområdet, og der skal tilknyttes en særlig børnesagkyndig, som det fx sker i tvangsanbringelsessager, siger Kuno Sørensen.

Han efterlyser også, at de konfliktfyldte sager med domsafgørelse følges op.

– Forældrene er ikke nødvendigvis blevet bedre til at forstå eller håndtere deres konflikt, så barnet efterlades i deres fortsatte kamp. Der mangler fokus på, at familien skal ’efterbehandles’, når afgørelsen er truffet, siger Kuno Sørensen.