Udsatte børn i Helsingør sikres fritidsaktiviteter

29-06-2017
NYHED

Lauritzen Fonden bevilliger 1,2 millioner kroner til at videreudvikle projektet ’Plads til Alle’ i Helsingør Kommune. Det sker i et partnerskab mellem Red Barnet, DBU Sjælland og kommunen. Indsatsen skal hjælpe endnu flere udsatte børn med at blive en del af fællesskabet i fritidslivet.
 
I Danmark har vi tradition for, at børn går til sport, spejder eller musik, men en undersøgelse fra Børnerådet viser, at 18 procent af de danske børn ikke går til nogen aktivitet i deres fritid. Det gælder 35 procent af børn i etniske minoriteter og 28 procent af børn med enlige forældre.

Det er en uheldig tendens. Børn, der går til en fritidsaktivitet, trives nemlig bedre og kan være med til at bryde en negativ social arv. Derfor er det vigtigt, at børn fra alle hjørner af samfundet inviteres ind i fritidsaktiviteterne – og bliver der. Det gør Red Barnet og DBU noget ved med initiativet ’Plads til alle’, som de kommende tre år skal rulles ud i samarbejde med SSP-organisationen i Helsingør Kommune for at hjælpe de børn, som har svært ved at komme ind i fritidslivet.

– I Red Barnet ved vi, at fritidsaktiviteter kan hjælpe børn ind i de vigtige sociale netværk. Fodbold kan for eksempel tjene som et universelt sprog, der giver børnene mulighed for tidligt at opbygge relationer og indgå i et fællesskab. Det er med til at give børnene en stabil platform i livet, selv om vilkårene derhjemme ikke er de bedste, siger Jonas Keiding Lindholm, generalsekretær for Red Barnet.

Fritidsaktiviteter styrker fællesskaber
’Plads til alle’ samarbejder bredt med det lokale foreningsliv om tilbud til børnene, men fodbold tiltrækker rigtig mange, og DBU tilbyder derfor at ruste fodboldklubber specielt til at kunne inkludere disse børn og fastholde dem i et godt fællesskab.

– De sjællandske fodboldklubber gør allerede en kæmpe forskel i forhold til børn og unge, der ikke selv finder vej til foreningslivet, og klubberne i Helsingør Kommune er ingen undtagelse. Men i en frivillig virkelighed med eksterne forventninger om, at foreninger både skal samarbejde med skoler, kommuner og andre aktører, er det vigtigt at styrke fodboldklubberne, så de sårbare børn og unge møder en klub, der rent faktisk har gode forudsætninger for at møde dem og byde dem ind, så de forhåbentligt bliver aktive fodboldudøvere i mange år frem. I denne forbindelse skal der lyde en tak til Frem Hellebæk, Helsingør IF og Snekkersten IF, der alle har takket ja til samarbejde om indsatsen, siger Ole Jacobsen, formand for DBU Sjælland.

DBU’s administrerende direktør, Claus Bretton-Meyer, supplerer:

– Fodbold er fantastisk til at styrke fællesskaber på tværs af alle børn og unge – også dem, der kan have det svært i hverdagen. Vi vil sammen med vores klubber og lokalunioner gerne bidrage til at løfte sociale opgaver og tage vare på udsatte grupper af børn og unge, siger Claus Bretton-Meyer.

Og det er netop grunden til, at Lauritzen Fonden er gået ind i samarbejdet med økonomisk støtte. Direktør for Lauritzen Fonden Inge Grønvold uddyber:

– I Lauritzen Fonden vil vi gerne sikre, at alle børn og unge, uanset social eller økonomisk baggrund, har de samme muligheder i livet. Med ’Plads til alle’ søsætter vi en afprøvet og helhedsorienteret indsats i Helsingør, der giver alle børn og unge adgang til sunde fællesskaber i deres fritid. Derudover ruster vi både frivillige og foreningerne til at løfte opgaven med at fastholde dem ude i klubberne. Det er både en langsigtet og bæredygtig indsats, vi er stolte af at være en del af.

SSP-organisationen i Helsingør Kommune har siden august 2012 arbejdet målrettet på at sikre udsatte børns foreningsdeltagelse i form af økonomisk støtte til udstyr og kontingent, opsøgende arbejde og fritidsvejledning. Red Barnet og DBU ønsker at bidrage til denne vigtige indsats, så endnu flere udsatte børn kan få en plads i fritidslivet. Hensigten er at få to plus to til at give fem gennem et strategisk samarbejde mellem kommunens tilbud, Red Barnet og DBU.

– Helsingør Kommune har i flere år givet børn og unge en ekstra hånd til at komme i gang med de sunde fritidsaktiviteter – og vi kan se mange af dem udvikle sig med bedre sundhed, trivsel og læring som positive resultater. Nu tager vi sammen skridtet videre for de udsatte børn og unge og sikrer en endnu tidligere indsats, så flere kan blive en del af foreningslivet og opleve glæden ved sport og fællesskab, siger Christian Holm Donatzky, formand for Børne- og Uddannelsesudvalget i Helsingør Kommune.


Fakta om ’Plads til alle’
• ’Plads til alle’ er oprindeligt udviklet af Red Barnets lokalforening og Kerteminde Kommune. Her har man arbejdet med ’Plads til alle’ siden 2012, og flere end 600 børn er indtil videre hjulpet ind i fritidstilbud gennem projektet – mange af dem med flygtningebaggrund.

• Projektets primære målgruppe i Helsingør er 6-17-årige børn, hvis forældre ikke har mulighed for at sikre eller understøtte deres børns deltagelse i fritidslivet, fordi de er syge, fattige, enlige, har en anden etnisk baggrund end dansk eller selv har sociale problemer og står uden for fællesskaber.

• Med det nye partnerskab med DBU er målet at få ’Plads til alle’ ud i fodboldklubber i hele landet.

• Kommunerne laver både opsøgende arbejde blandt udsatte børn og giver fritidsvejledning til familierne. Red Barnet skaffer frivillige, som følger børnene til og fra fritidsaktiviteterne, så børnene får den afgørende gode start. DBU sikrer, at fodboldklubberne er rustet til at tage godt imod børnene, så de finder deres plads i fællesskabet og fastholdes i klubben.

Foto: Mikal Schlosser