Skolebørn på flugt

får stjålet deres ret til uddannelse

20-06-2018
NYHED

På FN's flygtningedag viser ny rapport fra Red Barnet, at over halvdelen af alle verdens skolebørn på flugt – 3,7 millioner – ikke går i skole. Dermed har de ikke alene mistet deres hjem – de har også mistet chancen for en fremtid. Red Barnet har tre konkrete forslag til handling.

Uddannelse skal være alle børns chance for at komme godt videre i livet. Særligt for børn på flugt er uddannelse afgørende. For stabil skolegang spiller en helt central rolle, hvis børnene skal komme godt videre oven på deres traumer og udvikle sig på lang sigt.

– Det er dybt bekymrende, at mere end halvdelen af alle verdens børn på flugt ikke kommer i skole. På den måde møder de dobbelt modstand i livet – de har mistet deres hjem og stabile base, og de har mistet chancen for viden, der kan hjælpe dem til et bedre sted og en lysere fremtid, siger Helle Gudmandsen, chef for uddannelse og unge i Red Barnet.

FN's flygtningedag i dag peger en ny rapport fra Red Barnet på, at 3,7 millioner børn i skolealderen ikke modtager nogen som helst form for undervisning.

Kvalitetsuddannelse er ellers et af de 17 verdensmål, som skal fremme bæredygtig udvikling frem mod 2030. Mål nummer 4 er at sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring.

– Medmindre det internationale samfund meget snart sætter massivt ind for at sikre alle børn – også børn på flugt – adgang til stabil skolegang, når vi simpelthen ikke i mål. Det er uværdigt og helt uacceptabelt, siger Helle Gudmandsen.

 Rapport foreslår handlingsplan

Siden 2000 er der sket store fremskridt i forhold til målet om grundskoleuddannelse til alle. Den samlede indskrivningsrate i udviklingslande nåede op på 91 procent i 2015, og antallet af børn, der dropper ud af skolen, er faldet med næsten halvdelen. Men børn på flugt falder helt igennem.

Red Barnet har i rapporten Time to Act opsat tre forslag til konkret handling, der skal sikre kvalitetsuddannelse til alle børn på flugt. Samlet set vil det ifølge Red Barnets beregninger koste 21,5 milliarder dollar at sikre fem års uddannelse til alle verdens flygtningebørn i lav- og middelindkomstlande. Til sammenligning koster det 11 milliarder dollar at afvikle dette års VM i fodbold.

Red Barnet foreslår:

Inklusion: Alle på flugt bør modtage undervisning via inklusion i opholdslandets nationale undervisningssystem.

Kvalitetssikring:  Særlige indsatser, der skal sikre, at børn på flugt reelt modtager kvalitetslæring.

Investeringer: Der bør investeres målrettet i at sikre adgangen til kvalitetsundervisning til alle mennesker på flugt.

Hent rapporten Time To Act (pdf).

Fakta

25,3 millioner mennesker er flygtet fra deres land og har søgt tilflugt fra vold og forfølgelse (20 millioner under UNHCR’s mandat og 5,3 million under UNRWA’s mandat).

55 procent af alle flygtninge på verdensplan kommer fra tre lande: Sydsudan, Afghanistan og Syrien.

Tyrkiet, Pakistan og Uganda er de tre lande, der huser flest flygtninge, til sammen 6,3 millioner mennesker på flugt.

Over halvdelen af alle verdens flygtninge er børn.

3,7 millioner flygtningebørn i skolealderen får ingen undervisning overhovedet.

På verdensplan har mere end 90 procent af børnene adgang til grundlæggende skoleundervisning. Under halvdelen af alle verdens børn på flugt modtager undervisning.

Den samlede udgift til fem års skolegang for alle 7,3 millioner børn i skolealderen (3-18 år) i lav- og mellemindkomstlande er 21,5 milliarder dollar. Til sammenligning bruger verden 48 milliarder dollar på militær – om dagen.