Nyheder

Sådan får dit barn en god skolestart

Der er meget at tænke på, når skolen starter op igen. Både for forældre, elever og fagfolk. Selv om tankerne måske kredser om praktiske forhold som lektier, mødetider og madpakker, så husk noget af det vigtigste – trivslen. 

Red Barnet giver her nogle gode råd til, hvordan I kan komme godt fra start med skolens trivsel.

Gode råd til børn

1. Lav retningslinjer i klassen for, hvordan I integrerer et nyt barn i klassen. Aftal for eksempel at invitere den nye med i jeres lege.

2. Giv plads til dem, der ser anderledes ud end dig, mener noget andet end dig eller synes, noget andet er sjovt. Hvis der for eksempel er en i klassen, der går til dans, og alle andre går til fodbold, kan det være, at I ikke altid skal spille fodbold i frikvartererne. Måske skal I finde på noget, I kan lave sammen alle sammen. Alle behøver ikke være enige og bedste venner, men man kan godt være en god klassekammerat.

3. Prøv at være sammen med nogle, du ikke plejer at være sammen med fra klassen. Måske viser det sig, at I har noget til fælles og kan blive gode venner. I kan for eksempel lave madgrupper eller legegrupper.

4. Hvis en fra klassen går alene rundt og ikke er med til det, I andre laver i frikvartererne, så inviter ham eller hende med. Inviter hver gang, personen går alene. Også selv om hun eller han siger nej. Hvis der er en, der bliver ved med at sige nej, kan du spørge, hvad hun eller han har lyst til at lege.

5. Sig stop, hvis du synes, noget er uretfærdigt. Du kan få hjælp fra nogle venner til at sige stop, så du ikke står alene.

6. Husk, at når du er på net og mobil, så skal du også være en god kammerat.

 

Gode råd til forældre

1. Som forælder har du stor betydning for klassens trivsel. Du er en rollemodel, så tænk over, hvordan du taler om andre forældre, børn og ansatte.

2. Sørg for at have en god kontakt forældrene imellem. Det gør det nemmere, hvis der opstår problemer blandt børnene, når I i forvejen kender hinanden og har en god tone.

3. Det er en god ide at indføre en fødselsdagspolitik, som sikrer, at ingen holdes ude af klassens fællesskab.

4. Deltag så vidt muligt i skolens og fritidsinstitutionens fællesarrangementer.

 

Gode råd til skoleledere

1. Lav en antimobbestrategi. En antimobbestrategi skal indeholde retningslinjer for, hvordan I undgår mobning, og hvordan I håndterer mobning.

2. Sørg for, at personalet er klædt på til at håndtere skolens trivsel.

3. Sørg for allerede i starten af skoleåret at skabe et godt samarbejde med SFO, fritidshjem og klub.

 

Gode råd til fagfol

1. Brug undervisningen til at støtte børnene i forskellige fællesskaber. Lav for eksempel forskellige arbejdsgrupper og nye siddepladser. Tag også gerne på skoleudflugter.

2. Lav legegrupper, så eleverne har nogle at være sammen med i frikvartererne. Arranger gerne lege, som hele klassen kan være med til i frikvartererne.

3. Støt elever og forældre i at lave uformelle fællesskaber. Det kan for eksempel være klassearrangementer, madgrupper og legeaftaler.