Nyheder

Rekordmange skoler fejrer børns rettigheder

I denne uge markerer flere end 240 skoler over hele landet Børnekonventionens fødselsdag i samarbejde med Red Barnet. En af skolerne er Trongårdsskolen i Kgs. Lyngby. Her får 8.Y i dag besøg af social- og indenrigsminister Karen Ellemann, der får serveret børnenes forslag til at stoppe vold mod børn i form af en lagkage. Børnerettighedsdagen er i år en del af en stor kampagne med titlen #stopvoldmodbørn.

Nogle bager boller, hvor der er indbagt en lap papir med en børnerettighed. Andre opfører skuespil om dengang, lærerne måtte slå. Mange sender balloner op fra skolegården, laver flashmob med flag eller læser digte om børnerettigheder op for folk på gaden.

Opfindsomheden er stor, når flere end 240 skoler og 46.000 børn over hele landet i denne uge fejrer FN’s børnerettighedsdag i samarbejde med Red Barnet. I år markeres dagen primært fredag den 18. november, men hele ugen arbejder skoler med børns rettigheder, og fokus er især på at stoppe vold mod børn. Aldrig har så mange skoler og børn været med som i år.

Det glæder Red Barnets generalsekretær, Jonas Keiding Lindholm.

– Jeg er meget glad og stolt over, at så mange skoler sætter fokus på børns rettigheder sammen med os i Red Barnet. Hvis børn kender deres rettigheder, får de lettere ved at bede om hjælp, passe på hinanden og sige fra over for for eksempel vold. Børnerettighedsdagen er ikke kun en festdag, men også en kampdag, hvor børn skal kræve deres ret – blandt andet til at vokse op uden vold, siger han.

Børnelagkage giver børnene stemme

Som noget nyt i år har Red Barnet og Hansen Agenda udviklet Børnelagkagen på www.bornelagkagen.dk. Konceptet giver børn og unge mulighed for at afgive deres stemme om et tema fra børnelivet, og 8.Y på Trongårdsskolen i Kgs. Lyngby tager det som de første i brug som en del af børnerettighedsdagen. Gennem en skoledag har de diskuteret sig frem til, hvem der kan være med til at stoppe vold mod børn, og hvad de kan gøre. På den måde har 8.Y bestemt, hvilke aktører lagkagen skal bestå af.

– Til enhver fødselsdag hører der sig lagkage til. Derfor er Børnelagkagen helt oplagt at gøre til en del af børnerettighedsdagen, så børnene får en klar og tydelig stemme. Nogle gange skal vi voksne klappe i, slå ørerne ud og lytte til de børn og unge, som har så meget vigtigt på hjerte. Jeg glæder mig til at høre 8.Y’s bud på, hvem der skal hjælpe med at stoppe vold mod børn, siger Jonas Keiding Lindholm.

I dag får 8.Y på besøg af social- og indenrigsminister Karen Ellemann. Som en del af FN’s verdensmål har alle lande – herunder også Danmark – forpligtet sig til at stoppe vold mod børn inden 2030.

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann glæder sig til at få børnenes egne input om, hvordan man kan stoppe vold mod børn.

– For at lykkes med vores ambition om at sikre alle børn et liv uden vold, må vi lytte til børnene selv. Hvad skal der til for at turde sige det til nogen, og hvem vil børnene helst gå til? Et vigtigt første skridt er, at alle børn skal vide, at de har ret til beskyttelse mod vold, og at der er voksne, der kan hjælpe dem. Derfor er det godt, at så mange børn og skoler i år får sat skub i snakken om, hvordan vi – børn, voksne og fagpersoner omkring børnene – bliver bedre til at forebygge og gribe ind over for vold mod børn, siger hun.

Børnerettighedsdagen er i år en del af en stor landsdækkende kampagne med titlen #stopvoldmodbørn. Red Barnet, Børnerådet og Børns Vilkår er gået sammen om at sikre børn en opvækst uden vold, og kampagnen, der blev lanceret i går, er støttet af TrygFonden.

Pressen er velkommen mandag den 14. november kl. 12-14 på Trongårdsskolen, Trongårdsvej 50, 2800 Kgs. Lyngby. Trongårdsskolen er en af Red Barnets ambassadørskoler.

 

Om børnerettighedsdagen:

  • Red Barnet markerer børnerettighedsdagen hvert år i november måned.

  • Børnerettighedsdagen markerer årsdagen for vedtagelsen af FN’s Børnekonvention.

  • I år er børnerettighedsdagen en del af en stor samlet kampagne med titlen #stopvoldmodbørn i samarbejde med Børnerådet og Børns Vilkår og med støtte fra TrygFonden.

FN’s Børnekonvention er underskrevet af 196 lande, og den sikrer børns grundlæggende rettigheder samt børns ret til udvikling, beskyttelse og medbestemmelse.

Om børnelagkagen:

  • Børnelagkagen er et digitalt prioriteringsværkstøj, udviklet af Red Barnet og kommunikationsbureauet Hansen Agenda til børnerettighedsdagen 2016.

  • Børnelagkagen er et nyt koncept, som første gang tages i brug i november 2016, hvor børn og unge får mulighed for at involvere sig i debatten om, hvem der kan være med til at stoppe vold mod børn i forbindelse med Red Barnets børnerettighedsdag.

  • På www.bornelagkagen.dk kan deltagerne selv beslutte, hvor store lagkagestykker der skal skæres ud, og dermed prioritere, hvem der er vigtigst i arbejdet med at stoppe vold mod børn.