Nyheder

Red Barnets respons på Oxfam-Sagen

Flere medier har omtalt sager om seksuelt krænkende adfærd, som involverer tidligere ansatte i henholdsvis Save the Childrens filialer i England og USA. Fortællingerne er blevet beskrevet i medierne, efter det er kommet frem, at Oxfam-ansatte købte seksuelle ydelser hos lokale efter jordskælvet i Haiti i 2010.

Red Barnet i Danmark har aldrig haft indberettede sager om hverken seksuelle krænkelser, misbrug eller chikane af nogen som helst art. Men vi er dybt bekymrede og forfærdede over de fortællinger, der er kommet frem i udlandet. Det bør få alle organisationer til at undersøge grundigt, om deres regler og procedurer er tilstrækkeligt strenge, tydelige og konsekvente.

I Red Barnet arbejder vi hver dag for børns rettigheder, og vi hylder og står side om side med dem, der udfordrer og kæmper mod undertrykkelser og overgreb. I Red Barnet er vi forpligtede på at skabe en arbejdsplads- og kultur, der afspejler, hvordan hele verden bør og skal behandle vores medmennesker og i særlig grad børn: Med respekt, værdighed og omsorg. Og vi vil derfor gerne være helt tydelige: Vi har en nultolerance overfor enhver form for chikane, mobning eller krænkelse.

Både Red Barnet i Danmark og Save the Children har et meget tydeligt etisk regelsæt, som alle 30.000 ansatte skal respektere og overholde i de 120 lande, hvor vi arbejder.

Vi tager kraftig afstand fra enhver form for overtrædelse af vores beskyttelsespolitik – enhver sag er én sag for meget. I lyset af de omtalte sager har vi derfor grundigt undersøgt, om vores etiske regler og procedurer skal strammes endnu mere. Stramme regler kan desværre aldrig blive en komplet garanti mod ulovlig eller uacceptabel adfærd. Der kan være brodne kar i alle dele af samfundet og i alle former for brancher – og nødhjælpsorganisationer er desværre ingen undtagelse. Men vi kan alle gøre mere – og det skal vi.

Det er vores vurdering, at vi i Red Barnet står på et solidt grundlag, når det gælder etiske retningslinjer for generel adfærd i Red Barnet. Men vi ser også, at der kan være behov for en yderligere skærpelse af vores etiske retningslinjer og systemer, især de generelle forebyggende adfærdsregler og procedurer overfor ansatte og alle andre mennesker, vi er i berøring med, når det gælder seksuelle krænkelser. Derfor har vi:

  • Tydeliggjort Red Barnets retningslinjer for ansattes køb af seksuelle ydelser på tjenesterejser. Alle ansatte, der udsendes på kontrakter af Red Barnet af kortere eller længere varighed, skal i dag skrive under på en standard Save the Children Code of Conduct inden udrejse – det er en betingelse for kontrakten. I denne står bl.a., at den udsendte ikke må udveksle penge, job eller varer for seksuelle ydelser eller deltage i nogen form for seksuel udnyttelse. Vi anerkender, at der her mangler en skærpelse, så kodekset nu gælder for samtlige ansatte i Danmark – også dem, der sendes ud på korte tjenesterejser i udlandet.

  • Opdateret Red Barnets eksisterende mobbepolitik, så det mere tydeligt fremgår, at den også vedrører forebyggelse og håndtering af seksuelle krænkelser i organisationen herunder også klageprocedurer og processer for fortrolig behandling af klager.

  • Præciseret relevante HR-procedurer, intern kommunikation og kompetenceudvikling om Safeguarding, så de understreger Red Barnets nultolerance overfor alle former for seksuelle krænkelser.

Som verdens største hjælpeorganisation for børn er det vores pligt, ansvar og allerhøjeste prioritet at beskytte børn. De børn, vi redder, beskytter og styrker, skal altid være trygge i vores varetægt. Derfor stiller vi ekstra store krav til vores ansatte, når det gælder børns sikkerhed:

  • Alle medarbejdere underskriver vores adfærdskodeks og forpligter sig til at overholde og varetage vores politik og retningslinjer

  • Alle ansatte er underlagt en strafferetslig baggrundskontrol

  • I Red Barnet i Danmark indhenter vi også en børneattest på alle ansatte og frivillige, og alle gennemgår en grundig orientering om børnebeskyttelse inden for de første uger af deres tiltræden

I mange år har Red Barnet og Save the Children været i front, når det handler om beskyttelse mod seksuelle krænkelser af børn, og allerede i 2008 satte Save the Children fokus på problemer med seksuel udnyttelse. Du kan se rapporten her

Se og download Red Barnets etiske regelsæt (Code of Conduct)
Se og download engelske udgave  af Save The Children Denmark - Code of Conduct

Hvert år udgiver Red Barnet en samlet rapport over alle vores medlemskontorers aktiviteter verden over. 
Se og download Save The Children Global Accountability Report 2016/2017