Nyheder

Red Barnet vil ændre loven: Børn skal beskyttes bedre mod seksuelle overgreb

I løbet af de senere år har en række sager vist, at børn, der har været udsat for seksuelle overgreb, ikke beskyttes godt nok af straffeloven. Red Barnet foreslår derfor en række lovændringer i et nyt udspil.

Børnerettighedsorganisationen vil have indført en selvstændig grooming-paragraf i loven og hævet aldersgrænsen for voldtægt fra 12 til 15 år, så det altid vil være voldtægt, hvis en voksen over 18 år har samleje med et barn under 15 år.

Straffeloven skal ændres for at beskytte børn bedre mod seksuelle overgreb. Sådan lyder det fra Red Barnet, der i dag præsenterer et udspil til, hvordan Folketinget kan styrke de mindreåriges retssikkerhed i overgrebssager.

Udspillet rummer flere forslag. Et af dem går på at indføre en selvstændig grooming-paragraf, der kriminaliserer handlingen, hvor en gerningsmand – ofte over internettet – manipulerer og vinder et barns tillid for siden at misbruge den til at begå overgreb på barnet. Red Barnet ønsker også aldersgrænsen for voldtægt hævet fra den nuværende grænse på 12 år til 15 år, så det automatisk regnes for et overgreb, hvis en person over 18 år har seksuelt samkvem med et barn under 15 år.

– Det er vores ansvar at beskytte børnene gennem lovgivningen, og det gør vi ikke godt nok i dag. Vi ved fra vores rådgivning SletDet og fra adskillige sager, at grooming er udbredt, men i straffeloven står begrebet ikke nævnt med et ord. Lovgivningen er simpelthen ude af trit med virkeligheden, siger Red Barnets generalsekretær, Johanne Schmidt-Nielsen, og uddyber:

– Fraværet af en selvstændig grooming-paragraf efterlader retsvæsenet med en manglende forståelse af grooming-processen. Vi ser for eksempel domsafgørelser, hvor forholdet mellem offer og krænker beskrives som kærestelignende eller frivilligt. Men børn under 15 år kan ikke give reelt samtykke til sex med en voksen, og slet ikke en, der forud har manipuleret sig til deres tillid.

Dommere mangler viden
Red Barnets udspil kommer ovenpå en lang række sager om seksuelle overgreb på og grooming af børn. Senest vakte det opsigt, da landsretten i juli omstødte byrettens dom og frikendte en 32-årig lærer fra Dianalund for voldtægt af sin tidligere elev, en 13-årig pige. Red Barnet finder det især problematisk, at nogle blandt dommere og nævninger fandt nogle af pigens vidneforklaringer utroværdige, fordi hun, inden hun afgav dem, havde modtaget krisehjælp i et børnehus, samt at flere blandt dommer og nævninge mente, at forholdet mellem de to ikke var præget af tvang. Det på trods af, at den 32-årige ved en lejlighed fikserede pigen, før han penetrerede hende analt, og på trods af, at læreren havde vundet pigens tillid gennem private snakke og messenger-samtaler, før han flere gange gennemførte samlejer med hende.

For Red Barnet er det tydeligt, at der ikke blot er brug for ændringer i straffeloven, men også for initiativer, der kan give personer i retsvæsnet en bedre forståelse af grooming og af det arbejde, der udføres i børnehusene. Red Barnet foreslår derfor også at efteruddanne landets dommere:

– Børns ret til akut krisehjælp må aldrig kunne skade deres sag og bevisførelse, som det var tilfældet i Dianalundsagen. Derfor skal vi sikre os, at dommerne ved, hvordan børnehusene arbejder, og at de er klar over, at børnehusene er oprettet netop med det formål at håndtere sager om vold og overgreb mod børn på en måde, så fagpersoner fra kommune og andre myndigheder ikke ved en fejl kommer til at modarbejde politiets efterforskning, siger Johanne Schmidt-Nielsen.

Hvis vi ikke tager hånd om manglerne i lovgivningen og den problematiske retspraksis, kan det få alvorlige følger for mindreårige, der udsættes for overgreb, advarer hun.

– Det har store konsekvenser for mange børn og unge, når de ikke får samfundets anerkendelse af, at det, de har været udsat for, ikke er i orden. De oplever det typisk som et hårdt slag og reagerer ofte ved at vende skylden indad på en måde, der kan resultere i lavere selvværd og depressive tanker. Derfor er der behov for handling. Der er simpelthen brug for at børns retslige beskyttelse mod overgreb og grooming styrkes markant, siger Johanne Schmidt-Nielsen.

FAKTA: Red Barnets udspil indeholder anbefalinger om:

- Selvstændig kriminalisering af begrebet ’seksuel grooming’
- Justering af aldersgrænsen for voldtægt efter § 216, stk. 2, fra de nuværende 12 til 15 år
- Opmærksomhed på den forestående ændring af voldtægtsbestemmelsen
- Efteruddannelse af dommere

FAKTA: Red Barnets SletDet-rådgivning
- SletDet er en gratis og fortrolig rådgivning til børn og unge, der har oplevet ubehagelige og grænseoverskridende ting på nettet, samt til forældre, der ikke ved, hvordan de bedst kan hjælpe deres barn
- Rådgivningen blev oprettet i 2016 og hjælper blandt andet børn og unge med at få slettet private eller krænkende informationer, billeder og videoer fra nettet, hvis de er blevet delt uden deres samtykke.
- I 2019 modtog SletDet over 800 henvendelser. Det er næsten tre gange så mange henvendelser som året før.
- Læs mere på redbarnet.dk/sletdet