Red Barnet Ungdom skærper retningslinjer og procedurer

19-01-2021
NYHED

Red Barnet er blevet orienteret om konklusionerne i den uvildige advokatundersøgelse, som Red Barnet Ungdom bestilte i forbindelse med en alvorlig og rystende sag, hvor to tidligere frivillige blev sigtet for overgreb mod et barn i sommeren 2020.

Overordnet konkluderer SIRIUS advokater i to uvildige rapporter, at Red Barnet Ungdom følger lovgivningen og efterlever et fintmasket net af egne interne procedurer med et højt niveau af skriftlighed. Rapporterne påpeger også enkelte uhensigtsmæssigheder og fejl. I lyset af de konkrete anbefalinger fra advokatundersøgelsen gennemfører Red Barnet Ungdom nu yderligere stramninger af deres procedurer i tillæg til de skærpelser af interne retningslinjer og procedurer, som organisationen allerede har gennemført, siden de fik kendskab til sagen i 2020.

Fra Red Barnets side ser vi med stor tilfredshed på den meget grundige og seriøse tilgang, som Red Barnet Ungdom er gået til sagen med og de vigtige og omfattende initiativer, de har sat i værk for at styrke procedurer og retningslinjer i organisationen yderligere.

Børnesikkerhed er helt afgørende for alle organisationer, som gennem frivilligt socialt arbejde hjælper børn og unge. Derfor er det også godt, at Red Barnet Ungdom åbent deler deres erfaringer og den viden, som er kommet frem via deres egen undersøgelse og den uvildige advokatundersøgelse, med andre organisationer i branchen.

I Red Barnet har vi stillet vores viden om overgreb og grooming og vores psykologfaglighed til rådighed for Red Barnet Ungdom i forbindelse med sagen. I samarbejde med Red Barnet Ungdom planlægger vi at afholde en konference, hvor alle organisationer i branchen kan stå sammen om at styrke børnesikkerheden i fremtiden.

Læs mere om den uvildige advokatundersøgelse på Red Barnet Ungdoms hjemmeside: https://redbarnetungdom.dk/2021/01/red-barnet-ungdom-har-skaerpet-retningslinjer-og-procedurer-paa-boernesikkerhedsomraadet-og-udarbejdet-uvildig-advokatundersoegelse/