Red Barnet: Progressivt udspil om dagtilbud

27-04-2017
NYHED

Regeringen har i dag præsenteret sit udspil om dagtilbud, og ifølge Red Barnet er der flere gode tiltag til at sikre udsatte børns livschancer og læring.

Red Barnets generalsekretær, Jonas Keiding Lindholm, betegner regeringens nye dagtilbudsudspil som progressivt. Han glæder sig blandt andet over de sociale normeringer, der skal sikre flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner.

– Forslaget trækker på den viden, vi har om, hvad der er behov for på småbørnsområdet for at nå de mest udsatte børn og give dem lige udviklingsmuligheder. Der er brug for en målrettet indsats i forhold til at adressere det sociale danmarkskort, siger Jonas Keiding Lindholm.

Han hæfter sig også særligt ved, at der i udspillet er fokus på det sammenhængende børneliv og nytænkning i forhold til at inddrage civilsamfundets frivillige.

– Det er nødvendigt, at der gives en håndsrækning til de udsatte familier døgnet og året rundt. Helhedsindsatsen for barnet og familien er afgørende. Derfor er det godt, at der tænkes på tværs af kommunens tilbud med sundhedspleje, socialrådgivere og pædagoger, men hvis vi skal nå børnene også efter lukketid, i weekender og i ferier, skal civilsamfundet tages med i indsatsen. Det åbnes der op for her, og det er meget glædeligt, siger Jonas Keiding Lindholm.

En del af helhedsindsatsen handler også om at styrke forældrenes kompetencer. Det hilser Red Barnet velkommen.

– De udsatte børn er bagud på livsduelighedspoint i forhold til deres jævnaldrende. De er i risiko for at blive udsatte alene på grund af deres forældres baggrund såsom uddannelse, indkomst eller psykiske sundhed. Nogle af disse børn får ikke hjælp af forældrene til at indgå legeaftaler eller til at komme af sted til fritidsaktiviteter. Forældrene har måske ikke det selvværd eller den livsduelighed, det kræver. De børn skal ikke hægtes af fællesskabet fra starten, siger Jonas Keiding Lindholm.